Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Oferta pracy - Koordynator DS. ADMINISTRACYJNYCH Projektu NCBiR

 

            Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

                 

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Koordynator DS. ADMINISTRACYJNYCH  Projektu NCBiR

 

Miejsce pracy: Kraków
Region: Małopolska

(umowa na czas trwania projektu)

Obowiązki:

Obsługa administracyjna projektu:

- nadzór nad logistyką organizacyjną działań projektowych (staże, wyjazdy, szkolenia),

- przygotowywanie dokumentacji związanej z projektem (koordynacja umów, zamówień,    protokołów odbioru, oświadczeń, opis dokumentacji),

- przygotowanie spotkań zespołu projektowego,

- samodzielne planowanie i realizowanie spotkań z uczestnikami wsparcia,

- rozliczanie dokumentacji  podróży służbowych i wyjazdów stażowych,

- koordynowanie obiegu dokumentów,  prowadzenie korespondencji,

- opisywanie osiągniętych wyników i efektów projektu,

- opisywanie dokumentów finansowych (listy płac, faktury, noty księgowe),

- nadzór nad harmonogramem udzielanego wsparcia uczestników projektu oraz jego aktualizacja,

- współpraca z jednostkami centralnej administracji uczelni w ramach realizacji projektu,

- przygotowywanie sprawozdań  i raportów do Instytucji Pośredniczącej związanych z realizacją projektu.  

Wymagania:

 

- wykształcenie: wyższe preferowane: Ekonomia, Informatyka, Administracja, Prawo,

wie- dza specjalistyczna:  znajomość zagadnień prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego i zamówień publicznych,

- znajomość języków obcych: angielski biegły w mowie i piśmie,

- umiejętność sporządzania zestawień, raportów i analiz,

- znajomość obsługi komputera: biegła obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel),

- doświadczenie zawodowe: w administracji, mile widziana znajomość obsługi projektów,

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista, rzetelność, dobra organizacja pracy,

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie

- ciekawą pracę w Uczelni o ugruntowanej pozycji,

- stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

-  możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie medyczne, karta Multisport, kursy językowe, szkolenia).

Wynagrodzenie jest współfinansowane w ramach Projektu NCBiR Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII”.

Zgłoszenia:

Na Państwa aplikacje oczekujemy do 17 sierpnia 2018 r.

Oferty powinny zawierać CV oraz list motywacyjny.

 

Prosimy aplikować na adres poczty elektronicznej: badania@upjp2.edu.pl

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami oraz do przeprowadzenia części rozmowy w języku angielskim.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła Ii w Krakowie,  ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków.

    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iodo@upjp2.edu.pl.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.

    Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.

    Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych.

    Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

    Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

    Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji w/w celu, do jakiego zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tego celu.