Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2 lub poziom B2+ 15 VI 2015

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych informuje, że ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2 lub poziom B2+ z wybranego języka nowożytnego dla osób zainteresowanych sprawdzeniem swojej znajomości języka nowożytnego oraz otrzymaniem potwierdzenia umiejętności posługiwania się nim na deklarowanym poziomie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 roku (poniedziałek) od godz. 11.30 do godz.13.00 w sali 111, przy ulicy Franciszkańskiej 1.

Egzamin przeznaczony jest dla:

- Studentów, którzy zdali już egzamin w ramach lektoratu języka nowożytnego w latach ubiegłych na poziomach niższych (np. A1, A2, B1), a obecnie, po uzupełnieniu wiadomości, chcieliby zdać egzamin potwierdzający lepszą znajomość języka (przypominamy, że wymaga się od studenta I stopnia studiów znajomości języka na poziomie B2, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Teologicznym UPJPII znajomości języka na poziomie B2+).

- Studentów roku pierwszego (nabór 2014 / 2015), którzy po zdaniu egzaminu ogólnouczelnianego z języka nowożytnego na poziomie B2 lub B2+ chcieliby w kolejnym roku akademickim rozpocząć naukę innego języka obcego (w tym również języka od podstaw).

Więcej informacji w zakładce MSJO.

 

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu Student otrzyma z MSJO stosowne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka na danym poziomie i będzie zobowiązany przedstawić je w swoim sekretariacie (informacja potrzebna do umieszczenia na suplemencie ukończenia studiów).

Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu proszone są o osobiste zgłoszenie się do dnia 1 czerwca 2015 (piątek) do sekretariatu MSJO (pokój 014A) celem dostarczenia lub uzupełnienia formularza zgłoszeniowego. 

 

UWAGI DODATKOWE:

1) Egzamin nie jest przeznaczony dla studentów, którzy w tym roku akademickim (2013/14) zdają egzamin z języka nowożytnego w ramach typowych zajęć lektoratowych i nie zastępuje on egzaminu kończącego standardowy lektorat.

2) Studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (tryb stacjonarny   i niestacjonarny) nie mogą po zdaniu takiego egzaminu dokonać zmiany w zakresie j. angielskiego ( dla tych studentów j. angielski jest obowiązkowy przez trzy lata studiów I- go stopnia i na studiach II- go stopnia).

3) Szczegółowe wymagania oraz informacje odnośnie zakresu materiału przewidzianego na poszczególnych poziomach (B2, B2+) dla kilku wiodących języków znajdują się w zakładce „Egzaminy potwierdzające znajomość języków nowożytnych” na stronie www Międzywydziałowego Studium Języków Obcych.