Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Ogólnouczelniany egzamin z języków nowożytnych. Poziom B2 lub B2+ 29 V 2017

Ogólnouczelniany egzamin potwierdzający znajomość języków nowożytnych na poziomach B2 lub B2+

dla osób zainteresowanych sprawdzeniem swojej znajomości języka oraz otrzymaniem potwierdzenia umiejętności posługiwania się nim na deklarowanym poziomie.

 29 maja 2017 (poniedziałek)

9:00-11:00

Sala 111 przy Franciszkańskiej 1 (budynek dydaktyczny UPJP II)

Egzamin ogólnouczelniany przeznaczony jest dla:

  1. Studentów, którzy zdali już egzamin w ramach lektoratu języka nowożytnego w latach ubiegłych na poziomach niższych (np. A1, A2, B1), a obecnie, po uzupełnieniu wiadomości, powinni zdać egzamin potwierdzający znajomość języka na poziomie B2 lub B2+
  2. Studentów roku pierwszego (nabór 2016 / 2017), którzy po zdaniu egzaminu ogólnouczelnianego z języka nowożytnego na poziomie B2 lub B2+ chcieliby w kolejnym roku akademickim rozpocząć naukę innego języka obcego (w tym również języka od podstaw).

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu Student otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka na danym poziomie i będzie zobowiązany przedstawić je w swoim sekretariacie (informacja potrzebna do umieszczenia na suplemencie ukończenia studiów).

Przypominamy, że student kończący I stopień studiów musi mieć potwierdzony poziom B2, kończący II stopień studiów (SUM) musi mieć potwierdzony poziom B2+, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich (prowadzonych na Wydziale Teologicznym UPJPII ) również musi osiągnąć poziom B2+.

Szczegóły tutaj