Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Podyplomowe Studia Mediacje Cywilne i Rodzinne - nowość na UPJPII!

PODYPLOMOWE STUDIA MEDIACJE CYWILNE I RODZINNE

Podyplomowe Studia Mediacje cywilne i rodzinne są propozycją odpowiadającą na pogłębiające się konflikty w sferze społecznej i rodzinnej.  Zastosowanie mediacji w Polsce rozwija się, a tym samym wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych mediatorów. Na rynku pracy oraz w obszarze działalności społecznej poszukiwani są również specjaliści posiadający wysokie kompetencje z zakresu komunikacji, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów. Absolwenci tego kierunku studiów podyplomowych mogą wykorzystywać zdobyte umiejętności w każdej realizacji interpersonalnej oraz w przestrzeni publicznej.

W rozwijającym się również systemie wsparcia rodziny zdobycie umiejętności z zakresu tych studiów przyczyni się do znacznego wzrostu kompetencji zawodowych oraz możliwości podejmowania wielu funkcji zawodowych.

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub pokrewnych, którzy chcą przygotować się do pełnienia roli mediatora w sprawach cywilnych i rodzinnych. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne zastosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w obszarze cywilnym i rodzinnym. 

Studia adresowane są do:

  • pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
  • prawników
  • psychologów i terapeutów
  • opiekunów
  • asystentów rodziny
  • koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych, szczególnie

z zakresu animacji społecznej, wsparcia rodziny

  • pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych  i społecznych, pragnących podejmować działalność  w charakterze mediatora
  • osób zainteresowanych mediacją

 

TYP STUDIÓW
Studia o charakterze doskonalącym, praktycznym

 

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:

2 semestry (190 godzin).

Podyplomowe Studia Mediacje cywilne i rodzinne będą realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 19.00. O terminie zjazdów słuchacze zostaną powiadomieni imiennie.

 

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Wydział Nauk Społecznych,

31-002 Kraków,

ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII, sekretariat:

 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

Więcej informacji: www. http://ckp.upjp2.edu.pl

 

KIEROWNIK STUDIÓW:

dr Katarzyna Wojtanowicz,
e-mail: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl