Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Promocje akademickie i doktorat honoris causa UPJPII dla prof. Rémiego Brague'a 11 I 2018

WIELKI KANCLERZ
JEGO EKSCELENCJA ARCYBISKUP MAREK JĘDRASZEWSKI
oraz
REKTOR I SENAT
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
mają zaszczyt zaprosić na
UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU
DOKTORA HONORIS CAUSA
PROFESOROWI RÉMIEMU BRAGUE’OWI
która odbędzie się
w czwartek 11 stycznia 2018 r. o godz. 10.00
w kolegiacie św. Anny
przy ul. św. Anny 11 w Krakowie

 

MODLITWA BREWIARZOWA
przewodniczy Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski
POWITANIE
JM Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
PROMOCJE AKADEMICKIE
UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA
PROFESOROWI RÉMIEMU BRAGUE’OWI
LAUDACJA
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr
WYKŁAD LAUREATA
prof. Rémi Brague
chór Psalmodia

 

Prawdziwy filozof, a zarazem wielki historyk myśli kulturowej, który łączy głęboką i jednoznaczną wiarę chrześcijańską i katolicką, ze zdolnością kontemplacyjną i wizją historyczną.

(kard. C. Ruini, przewodniczący komitetu naukowego Fundacji Josepha Ratzingera, październik 2012)

 

 

Rémi Brague (urodzony 8 września 1947 roku w Paryżu), emerytowany profesor filozofii średniowiecznej i arabskiej na Université de Paris. Wykłada również na Ludwig-Maximilians-Universität München, gdzie piastuje stanowisko zajmowane wcześniej przez słynnego Romana Guardiniego. Był profesorem wizytującym na państwowym uniwersytecie Pennsylvania State University (wizytujący profesor nadzwyczajny), Boston University (profesor wizytujący w Katedrze im. Johna Findlaya), Boston College (profesor wizytujący w Katedrze im. Hansa-Georga Gadamera), na Uniwersytecie Nawarry (Pampeluna) oraz na Uniwersytecie San Raffaele (Mediolan). Jest członkiem Institut de France (Akademii Nauk Moralnych i Politycznych).

Pisarz, filozof, religioznawca, nauczyciel akademicki, tłumacz z języka niemieckiego, angielskiego, hebrajskiego i arabskiego to jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli europejskich. Podobnie jak założycielom Unii Europejskiej, także jemu bliska jest idea Europy zjednoczonej na wartościach, które ją przez wieki budowały. Jego badania naukowe i działalność publicystyczna otwierają na nowo dyskusję na temat źródeł kultury oraz tożsamości Europy. W dobie obecnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych podejmowane przez niego tematy są bardzo aktualne. Pogłębionemu spojrzeniu na wiele zjawisk o charakterze uniwersalnym sprzyjały fakty z jego bogatego osobistego i naukowego życiorysu - pisze w opinii o prof. Rémim Brague'u ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (Uniwersytet Opolski).

 

 

 

zdjęcie: Chaire Maragall, Barcelona 2009