Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Rodzina, przyjaciele, wspólnota akademicka UPJPII, przedstawiciele wielu innych wyższych uczelni pożegnali Księdza Infułata prof. dr. hab. Jana Macieja Dyducha 23 XI 2018

Mszy św. pogrzebowej w katedrze na Wawelu przewodniczył apb Marek Jędraszewski. W koncelebrze uczestniczyli koledzy rocznikowi Księdza Profesora z krakowskiego seminarium – m.in. kard. Stanisław Dziwisz, bp Jan Zając, infułat Bronisław Fidelus. Księdza Rektora żegnała wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z władzami uczelni, przedstawiciele środowisk akademickich Krakowa.

W słowach homilii, podczas uroczystości pogrzebowej w wawelskiej katedrze, ks. infułat Jakub Gil, kolega ks. prof. Jana Dyducha z krakowskiego seminarium, mówił, że jego "ukochaną winnicą" były nauka i wiedza. Podkreślił, że Papieską Akademię Teologiczą przekształconą w 2009 roku w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ks. prof. Jan Maciej Dyduch kochał.

"Kochał tę uczelnię. Bóg dał mu łaskę, że został tym, który tworzył tę uczelnię wraz z kard. Franciszkiem Macharskim i kard. Stanisławem Dziwiszem. Chciał, żeby Uniwersytet Papieski był taki, o jakim myślał Ojciec Święty Jan Paweł II. Musiał włożyć dużo serca w tę winnicę. Kochał i z wzajemnością był kochany" – powiedział ks. infułat Jakub Gil.

Rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak podkreślał aktywność ks. prof. Jana Dyducha na polu naukowym i dydaktycznym mimo emerytalnego wieku. "Śmierć zastała Księdza Profesora na posterunku". Mieli jeszcze wiele planów, wśród najbliższych – przygotowania do 10. rocznicy podniesienia Papieskiej Akademii Teologicznej do rangi uniwersytetu, którą to rocznicę uczelnia obchodzić będzie w czerwcu 2019 roku.

Ksiądz Rektor prof. dr hab. Wojciech Zyzak mówił w wawelskiej katedrze:

Społeczność Uniwersytetu Papieskiego czuje się dziś trochę jak uczniowie idący do Emaus i skarżący się Chrystusowi: „a myśmy się spodziewali”. Rzeczywiście, mieliśmy jeszcze bardzo wiele planów związanych z osobą naszego księdza rektora Jana Macieja Dyducha. W niedługim czasie przychodzi nam pożegnać drugiego rektora. W zeszłym roku zmarł ksiądz rektor, późniejszy biskup sandomierski, Wacław Świerzawski. Mieliśmy nadzieję, że doczeka tego roku, w którym obchodzimy pięćdziesięciolecie Instytutu Liturgicznego, który jest jego dziełem. Niestety odszedł za wcześnie. Podobnie ksiądz rektor Jan Dyduch. Snuliśmy plany dotyczące przyszłorocznych obchodów dziesiątej rocznicy przekształcenia Papieskiej Akademii Teologicznej w uniwersytet. To było najważniejsze dzieło jego obu kadencji rektorskich w latach 2004 – 2010. Był pierwszym rektorem Uniwersytetu. Miał być laudatorem w znaczącym doktoracie honoris causa, przyznanym z tej okazji. Nie doczekał. Będzie za to, jak wierzymy, na wieki wygłaszał swym sercem inną laudację, będzie chwalił Boga, za wielkie talenty, jakimi go obdarzył i jakich my doświadczyliśmy za jego pośrednictwem.

 Śmierć zastała Księdza Profesora na posterunku, pośród niedokończonych wykładów i przygotowywanych prac naukowych. Ksiądz Rektor mimo wieku emerytalnego był bardzo aktywny na polu naukowym i dydaktycznym. Pośród ponad dwustu artykułów naukowych wiele zostało opublikowanych w ostatnich latach, a dotyczyło spraw najbardziej aktualnych, zwłaszcza kwestii prawnych małżeństwa i rodziny w świetle  adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia. Ksiądz profesor działał w Polskim Towarzystwie Teologicznym, w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Kanonistów, w Stowarzyszeniu Kanonistów Polskich i Towarzystwie Naukowym KUL. Liczna obecność rektorów, w tym rektorów minionych kadencji na pogrzebie świadczy o tym, jak bardzo był ceniony w środowisku naukowym. Ksiądz Rektor ubogacał nas nie tylko swoją wiedzą. Był naszym wielkim przyjacielem w Krakowskiej Kapitule Katedralnej. Właśnie teraz, w dzień i w godzinę pogrzebu miała się zebrać Rada Fundacji imienia Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego, której Ksiądz Profesor Jan Dyduch był przewodniczącym. Rzeczywiście, myśmy się spodziewali jeszcze wielu wspólnych inicjatyw dla dobra Uniwersytetu, ale Bóg zdecydował inaczej. Widocznie Ksiądz Infułat będzie nam tam bardziej pomocny.

Zamknęła się Księga ziemskiego życia Księdza Profesora, jak zamyka się główne źródło jego pracy naukowej, Kodeks Prawa Kanonicznego, na ostatnim zdaniu, które brzmi: salus animarum suprema lex. Ksiądz Profesor był wzorem realizacji tej zasady, że zbawienie dusz jest najwyższym prawem Kościoła. Poza paragrafem zawsze widział osobę. Bóg obdarzył go niezwykłą pamięcią do ludzkich twarzy i nazwisk. Z tego daru umiał korzystać, budząc niejednokrotnie zdziwienie obdarzonych przez niego życzliwością ludzi, że ich zna i pamięta. Sam tego doświadczyłem, gdy przyjmował mnie na uczelnię. Również w tym sensie pasowała do niego katedra prawa osobowego i ustroju Kościoła, którą kierował na Wydziale Prawa Kanonicznego, w dawnym Instytucie Prawa Kanonicznego, który zorganizował i którego był pierwszym dyrektorem.

W ostatnim, wspomnianym już wczoraj podczas homilii pogrzebowej kazaniu, jakie wygłosił w ramach uroczystości uniwersyteckich ku czci świętej Królowej Jadwigi tu na Wawelu 8 czerwca tego roku, ksiądz Rektor nie zapomniał o swojej Alma Mater. Powiedział: „Ta uczelnia, dzisiaj jako Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, wypływająca z miłości naszej Królowej Świętej Jadwigi, czyż może nie być przedmiotem naszej miłości, nas – wykładowców, pracowników, studentów i absolwentów tej uczelni?”. Przyjmijmy te słowa jako duchowy testament Księdza Rektora, jego dziedzictwo serca dla nas wszystkich.

 

W latach 1991-1997 ks. Dyduch był prorektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a w 2004 został wybrany rektorem tej uczelni. Funkcję tę pełnił do 2010 r. Za jego drugiej kadencji sukcesem zakończyły się starania o przekształcenie PAT w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, co nastąpiło w czerwcu 2009 r. na mocy dekretu Benedykta XVI. 

 

Ksiądz Profesor Jan Maciej Dyduch spoczął w grobowcu Kapituły Katedralnej na cmentarzu Rakowickim.

Relacja z uroczystości pogrzebowej w dniu 23 listopada 2018 r./ Archidiecezja Krakowska:

https://diecezja.pl/aktualnosci/bog-uczynil-mu-wielkie-rzeczy/

zdjęcia: Joanna Adamik/ Archidiecezja Krakowska