Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Staże dla studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Staże dla studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II”, nr POWR.03.01.00-S129/17, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-S129/17-00, z dnia 03.11.2017r.

 

Po ukończeniu stażu student otrzymuje zaświadczenie ukończenia stażu.

 

Okres realizacji programu:  10.2017- 30.09.2019

 

Wartość projektu : 974 719,50

 

Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. (wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego oraz wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II).

 

Gdzie odbywają się staże ? W Polsce i zagranicą: Włochy, Grecja, Francja, Hiszpania Irlandia, Wielka Brytania, Watykan.

Kto może uczestniczyć w stażu? Staże skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

 

Ile jest miejsc ?   65

 

Kryteria rekrutacji:

 

 1. Aktywny status Studenta
 2. Zaliczone wszystkie przedmioty ujęte w planach studiów w terminie regulaminowym.
 3. Kompletne dokumenty rekrutacyjne wraz z deklaracją uczestnictwa
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Oświadczenie/Zaświadczenie o spełnianiu kryteriów dostępu.

 

 

Kryteria w przypadku większej liczby chętnych:

 1. Nieuczestniczenie w innych stażach - 2pkt
 2. Pozostawanie bez pracy - 2pkt
 3. Wysokość średniej z poprzedniego roku akademickiego pow.4 - 1pkt
 4. Kolejność zgłoszeń

 

 

 

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równych szans i będzie prowadzona bez ograniczeń dla osób z niepełnosprawnością.

 

SPOSÓB ODBYWANIA SIĘ STAŻY:

 • Wymiar czasowy stażu to 360 h (min. 20 h/tygodniowo) ( max 40 tygodniowo).

 

Wynagrodzenie:

 • Wynagrodzenie stażowe w Polsce : 7966,80 zł brutto brutto (za całość stażu)
 • Stypendium stażowe na staż zagraniczny : 9999,00
 • Dodatkowe – dla uczestników kwalifikujących się do otrzymania refundacji:

zapewnienie kosztów zakwaterowania wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zwrotów kosztów zakwaterowania i dojazdu znajdują się we wzorze trójstronnej umowy o organizację stażu, który dostępny jest w Biurze Projektu - Grodzka 40.

Zakres przedmiotowy stażu jest bezpośrednio związany z efektami kształcenia na kierunku studiów  i zapewni praktyczne ich wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

 

Pracodawcy przyjmujący na staż:

Staże będą odbywać się u pracodawców stwarzających jak największe szanse uzyskania praktycznych umiejętności zawodowych oraz dalszego zatrudnienia stażystów. Wśród pracodawców przyjmujących na staż są.:

 

Polska

 • Telewizja Polska w Warszawie
 • Telewizja Polska oddz. w Krakowie
 • Radio Kraków
 • Multimedia Sp. z o.o. - RMF Max
 • Smart Technology Group
 • Runmageddon
 • Grupa Interia.pl
 • Urząd Miasta Zakopane
 • Teatr Stary
 • Apartments Profesional Sp. z o.o.

 

Francja

 • iFrancja - portal polonijny

 

Grecja

 • Polonorama - portal polonijny

 

Włochy, Hiszpania

 • Training Vision

 

Wielka Brytania

 • Dziennik Polski Londyn
 • Earley Media LTD

 

Irlandia

 • Katalog 360 Market Mews

 

Watykan

 • Radio Vaticana

KONTAKT:  bernadeta.cich@upjp2.edu.pl