Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UPJPII zarejestrowane!

Na początku posiedzenia Senatu UPJPII dn. 20 marca br. pani mecenas Anna Sobczak uroczyście przekazała pozytywne postanowienie Sądu dotyczące rejestracji Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Postanowienie zostało wydane 2 marca br.

Cytaty ze Statutu SAIP:

  •         „Misją Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dalej: Stowarzyszenie lub SAIP UPJP II) jest wspieranie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dalej: UPJPII)”.
  •          SAIP może działać w RP i poza jej granicami
  •          „1) Do Stowarzyszenia mogą należeć absolwenci UPJPII. 2) Do Stowarzyszenia mogą również należeć inne osoby niż wskazane powyżej, o ile cenią one działalność prowadzoną przez UPJPII. 3) Członkami Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być zarówno obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, czy mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
  •          „Stowarzyszenie realizuje swe cele przez działania wspierające UPJPII”
  •          „W szczególności Stowarzyszenie może podejmować następujące działania: 1) upowszechnianie wiedzy o  UPJPII, zwłaszcza o propozycji naukowo-dydaktycznej UPJPII; 2) pozyskiwanie środków finansowych dla UPJPII; 3) organizowanie odczytów, seminariów, konferencji, kursów i obozów szkoleniowych, dni skupienia, pielgrzymek; 4. prowadzenie działalności wydawniczej; 5) współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami stawiającymi sobie podobne cele”.
  •          Zarząd: prezes ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Misztal, wiceprezes: ks. dr hab. Robert Nęcek, sekretarz skarbnik – ks. dr Bartłomiej Pieron