Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Stypendium naukowe na pobyt w Paryżu dla doktorantów UPJPII!

Informacja o stypendium naukowym na pobyt w Paryżu 

 dla doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi nabór kandydatów na stypendium Fundacji św. Kazimierza w Paryżu. O stypendia ubiegać się mogą doktoranci UPJPII przygotowujący rozprawy doktorskie w dziedzinie historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, filozofia, teologia, prawo (w szczególności prawo międzynarodowe), handel (szczególnie międzynarodowy), filologia. Kandydatów wybiera Komisja złożona z Prorektora ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej – przewodniczący oraz Kierowników Studiów Doktoranckich z trzech Wydziałów UPJPII: Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Teologicznego i Filozoficznego. Wyboru stypendysty spośród kandydatów dokonuje Kierownik Stypendium z ramienia Fundacji św. Kazimierza, który zastrzega sobie prawo rozmowy z kandydatem.

Kandydatów na stypendium w Paryżu Komisja wybiera raz w roku.

Wniosek o stypendium należy adresować do CNBiWM (Tomasz Kniaź) na adres (Bernardyńska 3, p. 207) według załączonego formularza oraz przesłać w formie elektronicznej (*.docx) na adres: badania@upjp2.edu.pl do dnia 30 czerwca 2017 (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017.

Kandydat powinien znać co najmniej dwa języki obce, z których jeden w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie, preferowany jako jeden - język francuski. Weryfikacja znajomości języka obcego odbędzie się w Studium Języków Obcych UPJPII.

Więcej informacji w załącznikach