Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Uroczyste dziękczynienie za beatyfikację bł. Michała Giedroycia, bazylika Mariacka 8 VI 2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy 8 czerwca do Bazyliki Mariackiej na godz. 11.00, na uroczyste dziękczynienie za beatyfikację Michała Giedroycia, krakowskiego zakonnika żyjącego w XV wieku, który umarł w opinii świętości. Życie zakonne przeżył czyniąc małe rzeczy w wielki sposób. Był osobą niepełnosprawną, poruszającą się o kuli. Jednak to mu nie przeszkodziło być zakrystianem w kościele św. Marka i wstawiać się do Boga za tymi, którzy o modlitwę go prosili. 
Jest orędownikiem zakrystianów, służby liturgicznej, nadzwyczajnych szafarzy, muzyków kościelnych, chorych, niepełnosprawnych oraz tych którzy dbają o piękno świątyń.

Dzień przed, czyli 7 czerwca w kościele św. Marka o godz. 20.00 w ramach przygotowań do dziękczynienia odbędzie się koncert poetycki MARCINA STYCZNIA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie przygotowuje liturgię i muzykę na tę uroczystość, która zabrzmi w wykonaniu chórów UPJPII "Psalmodia" oraz Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej.

 

Przypomnienie postaci bł. Michała Giedroycia w czasopiśmie Vita Academica nr 4/2018 Kraków ma nowego błogosławionego.

Papieskie potwierdzenie heroiczności cnót i kultu od niepamiętnych czasów bł. Michała Giedroycia.

W dniu 7 listopada 2018 r. Ojciec Święty Franciszek zatwierdził trwający od wieków kult bł. Michała Giedroycia, zakrystiana z kościoła św. Marka Ewangelisty w Krakowie, i tym samym potwierdził, że jest on błogosławionym Kościoła Katolickiego. Dziękczynne uroczystości archidiecezjalne planowane są na dzień 8 czerwca 2019 r. w Bazylice Mariackiej. Positio Causae w procesie beatyfikacyjnym redagowali postulator ks. infułat dr Michał Jagosz oraz pracownicy PAT i UPJPII – dr Stanisława Postawa, s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII i ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII.
Bł. Michał Giedroyć urodził się ok. roku 1425. Należał do Zakonu Kanoników Regularnych Najświętszej Maryi Panny de Metro w Rzymie od Pokuty Błogosławionych Męczenników, w Polsce zwanych markami (od kościoła św. Marka w Krakowie, przy którym zakon miał swój klasztor). Pochodził z miejscowości Giedrojcie położonej ok. 45 km na północ od Wilna. Niewykluczone jest kniaziowskie pochodzenie Michała. Przyszły Błogosławiony od dzieciństwa był fizycznie niepełnosprawny, utracił władzę w nodze i całe życie przy chodzeniu podpierał się kulą. Wstąpił do klasztoru na Litwie. Potem przybył do Krakowa i na Uniwersytecie uzyskał stopień bakałarza sztuk wyzwolonych czyli filozofii. W Krakowie złożył śluby zakonne. Mimo zdobytego wykształcenia Michał pozostał bratem zakonnym i nigdy nie przyjął święceń kapłańskich. Prosił kapitułę Zakonu o pozostanie w Krakowie i wypełnianie funkcji zakrystiana w kościele św. Marka.
Opiekował się świątynią, sprzątał ją, dbał o piękno ołtarzy, otaczał troską Najświętszy Sakrament, służył do Mszy jako ministrant. Mieszkał w bardzo małym pomieszczeniu obok wejścia do kościoła. Prowadził życie głębokiej modlitwy, pokuty i miłości bliźniego. Szczególną czcią otaczał Jezusa Ukrzyżowanego, który według tradycji zakonnej przemówił do Michała z Krzyża. Do tej pory krzyż ten znajduje się w kościele św. Marka w Krakowie. Słowa Chrystusa brzmiały: „Bądź cierpliwy aż do śmierci, a dam ci koronę życia”. Michał modlił się także często do Maryi w wizerunku z kościoła św. Marka, zwanym dziś popularnie Matką Bożą Giedroyciową. Dzięki swojej posłudze miał kontakt z ludźmi, którym służył duchową radą i wypraszał niejednokrotnie cudowne łaski uzdrowienia.
Przyjaźnił się ze Świętosławem Milczącym, św. Janem z Kęt, św. Szymonem z Lipnicy, św. Stanisławem Kazimierczykiem oraz Izajaszem Bonerem. Dzięki tej grupie świętych przyjaciół wiek XV jest nazywany „szczęśliwym wiekiem Krakowa” (felix seculum Cracoviae). Michał zmarł w klasztorze krakowskim 4 maja 1485 r. Jego grób i relikwie znajdują się w kościele św. Marka w Krakowie. Zakon marków przestał ostatecznie istnieć w XIX w. Jednakże kult bł. Michała Giedroycia nie wygasł.
Do jego odnowienia przyczynił się wieloletni rektor kościoła św. Marka ks. prof. Wacław Świerzawski, późniejszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej i  biskup sandomierski (zmarły 7 października 2017 r.). Ks. Wacław Świerzawski po powrocie ze studiów w Rzymie w 1968 r. wybrał kościół świętego Marka spośród zaproponowanych przez kardynała Karola Wojtyłę na siedzibę Ośrodka Liturgicznego, którego celem była pomoc we wprowadzaniu posoborowej odnowy liturgii. W kościele św. Marka ks. Wacław Świerzawski „odkrył” Michała Giedroycia jako patrona szeroko pojętego wtajemniczenia w liturgię. Pokorny zakrystian z XV wieku stał się od tej pory patronem Ośrodka, a później Instytutu Liturgicznego do tej pory działającego w UPJPII.
Założone przez ks. prof. Wacława Świerzawskiego w r. 1990 zgromadzenie Sióstr Jadwiżanek Wawelskich (Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego), mające przy kościele św. Marka i przy grobie bł. Michała swój dom macierzysty, przejęło od zakonu kanoników regularnych charakterystyczny biały habit ze znakiem czerwonego serca z krzyżem. Bł. Michał Giedroyć, służący pokornie tajemnicy Eucharystii jest, obok św. Jadwigi Królowej, szczególnym patronem Sióstr. Ich charyzmatem jest wprowadzanie poszukujących w tajemnicę Chrystusa obecnego w liturgii. Czynią to w kilku ośrodkach katechumenalnych w Polsce przygotowując dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

 

ks. dr hab. Andrzej Wójcik

rektor kościoła św. Marka Ewangelisty w Krakowie

 

 

Strona poświęcona bł. Michałowi Giedroyciowi:

https://diecezja.pl/miasto-swietych/bl-michal-giedroyc/

Relacja z uroczystości:

https://diecezja.pl/aktualnosci/tajemnica-zycia-blogoslawionego-michala-...