Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Uwaga studenci! Ogólnouczelniany egzamin językowy potwierdzający poziom B2 lub poziom B2+ 24 V 2019 r.

Ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2 lub poziom B2+
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych informuje, że ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2 lub poziom B2+ z wybranego języka nowożytnego jest kierowany do osób zainteresowanych sprawdzeniem swojej znajomości języka nowożytnego oraz otrzymaniem potwierdzenia umiejętności posługiwania się nim na deklarowanym poziomie.
Egzamin odbędzie się 24 maja 2019 r. (piątek) od godz. 09.00-11.00, w sali 218, w budynku dydaktycznym UPJPII, przy ul. Bernardyńskiej 3.
 
Egzamin przeznaczony jest dla:
1.    studentów, którzy zdali już egzamin w ramach lektoratu języka nowożytnego w latach ubiegłych na poziomach niższych (np. A1, A2), a obecnie, po uzupełnieniu wiadomości, powinni zdać egzamin potwierdzający znajomość języka na poziomie B2 lub B2+
2.    studentów roku pierwszego (nabór 2018/2019), którzy po zdaniu egzaminu ogólnouczelnianego z języka nowożytnego na poziomie B2 lub B2+ chcieliby w kolejnym roku akademickim rozpocząć naukę innego języka obcego (w tym również języka od podstaw).
Przypominamy, że student kończący I stopień studiów musi mieć potwierdzony poziom B2, kończący II stopień studiów (SUM) musi mieć potwierdzony poziom B2+,
a w przypadku jednolitych studiów magisterskich (prowadzonych na Wydziale Teologicznym oraz Wydziale Prawa Kanonicznego) również musi osiągnąć poziom B2+.
Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu Student otrzyma z MSJO UPJPII w Krakowie stosowne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka na danym poziomie i będzie zobowiązany przedstawić je w sekretariacie wydziału lub instytutu odpowiednio do wybranego przez niego kierunku (informacja potrzebna do umieszczenia na suplemencie dyplomu ukończenia studiów).
Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 17 maja 2019 r. (piątek) i przesłanie lub dostarczenie go do sekretariatu MSJO (pokój 014 A, e-mail: msjo@upjp2.edu.pl)
 
UWAGI DODATKOWE:
1) Egzamin nie jest przeznaczony dla studentów, którzy w tym roku akademickim (2018/19) zdają egzamin z języka nowożytnego w ramach typowych zajęć lektoratowych i nie zastępuje on egzaminu kończącego standardowy lektorat.
2) Studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (tryb stacjonarny i niestacjonarny) nie mogą po zdaniu takiego egzaminu dokonać zmiany w zakresie j. angielskiego, ponieważ dla tych studentów j. angielski jest obowiązkowy przez trzy lata studiów I- go stopnia i na studiach II- go stopnia.
3) Szczegółowe wymagania oraz informacje odnośnie zakresu materiału przewidzianego na poszczególnych poziomach (B2, B2+) dla kilku wiodących języków znajdują się w zakładce „Egzaminy potwierdzające znajomość języków nowożytnych” na stronie www Międzywydziałowego Studium Języków Obcych
http://upjp2.edu.pl/międzywydziałowe-studium-języków-obcych/egzaminy-potwierdzające-znajomość-języka
4) Zdany egzamin ogólnouczelniany nie zwalnia studenta z konieczności realizacji lektoratu kończącego się egzaminem.