Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Wybory przewodniczącego Samorządu Studenckiego 21 V 2015

Samorząd Studencki UPJPII oraz Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego UPJPII ogłaszają wybory na stanowisko przewodniczącego Samorządu Studenckiego UPJPII. Wybory odbędą się 21 maja br.

Zgłoszenia kandydatów można składać do dnia 10 maja br. na portierni budynku UPJPII przy ul. Franciszkańskiej 1, w zamkniętych kopertach z napisem "Wybory przewodniczącego Samorządu Studenckiego UPJPII".

 

Zgłoszenie powinno zawierać CV oraz listę podpisów minimum 50 studentów UPJPII popierających danego kandydata według wzoru: imię i nazwisko, numer legitymacji, podpis.

W dniu wyborów kandydaci zobowiązani są dostarczyć swój program wyborczy do Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego UPJPII (dowolna forma i nośnik).

Przewodniczący Samorządu Studenckiego jest wybierany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego UPJPII, w skład której wchodzą delegaci wszystkich wydziałów oraz Zarząd Samorządu Studenckiego UPJPII.