Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przez kolejnych 10 lat będzie współpracować z Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie

Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie /GTF/ (Słowacja), reprezentowany przez ks. Mons. prof. ThDr Petera Šturáka, PhD, Dziekana Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego PU i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, reprezentowany przez ks. dr hab. Arkadiusza Barona, prof. UPJPII, dziekana Wydziału Teologicznego UPJP II podpisały umowę o współpracy na polu poszukiwań naukowych, wymiany doświadczeń o charakterze edukacyjnym i naukowym. W umowie zawierają się współne spotkania między pracownikami naukowymi, wymiana studentów.

Strony mają rozwijać wspólne programy i przedsięwzięcia naukowe, umożliwiać pracownikom naukowym i studentom pobyty mające na celu badania naukowe, jak również o charakterze dydaktycznym na wydziale partnerskim.

Partnerskie Wydziały mogą wymieniać między sobą dostępne informacje o charakterze naukowym jak np. wyniki badań naukowych, publikacje oraz materiały dydaktyczne. Będą oceniać możliwość publikowania razem wyników badań naukowych swoich pracowników,  wspólnie organizować konferencje i seminaria naukowe, a także ułatwiać swoim pracownikom naukowym i studentom dostęp do bibliotek i archiwów.