Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Archiwum - komunikaty

DZIEŃ OTWARTY Instytutu Pracy Socjalnej oraz Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pt.: „Moje Westerplatte – o misji pomagania”   Termin: 04.04.2017 r., w godz. 10.00 – 13.30 UPJPII, ul. Bernardyńska 3, AULA   PROGRAM 10.00 -11.00 Uroczyste powitanie – ks. dr hab. Antoni Świerczek, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Prezentacja oferty edukacyjnej instytutów – ks. dr Marcin Cholewa, dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII „Moje Westerplatte – o misji pomagania...
Kardynał Marian Jaworski otrzymał Order Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich, pogłębiania dialogu ekumenicznego oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii. To bardzo wzruszający moment dla mnie i ważny dla budowania pewnej opowieści o historii Rzeczypospolitej, o tym jak odzyskiwała siłę. Trudno wymienić tu wszystkie zasługi Jego Eminencji dla Rzeczypospolitej – mówił prezydent Andrzej Duda zwracając się do kard....
Prezentacja Telewizji JP2TV, Radia Bonus, Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych i Laboratorium Medialnej Grafiki Komputerowej oraz warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego znalazły się w programie organizowanego przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 16 marca 2017 roku DNIA OTWARTEGO Instytutu. Dyrektor ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII i pracownicy Instytutu zapraszają do zapoznania się z ofertą i bazą naukowo-dydaktyczną jaką dysponuje Instytut Dziennikarstwa...
28 lutego 2017 w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie odbyło się spotkanie Kapituły Programu Kobieta Charyzmatyczna. Do tytułu nominowano prawie sto pań, które wyróżniają się na polu gospodarki, kultury i sztuki, sportu, nauki oraz działalności społecznej. Wśród uhonorowanych tytułem "Kobieta charyzmatyczna" jest dr Maria Łuszczyńska, adiunkt w Katedrze Etyki Pracy Socjalnej Instytutu Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie –...
X KRAKOWSKIE DNI INTEGRACJI 3 - 8 kwietnia 2017 Krakowskie Dni Integracji (KDI) to impreza cykliczna, której pierwsza edycja miała miejsce w kwietniu 2008 roku. Głównym jej celem jest integracja oraz edukacja, jak również zwiększanie świadomości środowisk akademickich na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Każda edycja składa się z serii wydarzeń o charakterze naukowym, szkoleniowym, sportowym oraz integracyjnym. Przy organizacji KDI współpracują krakowskie uczelnie wyższe, w tym...
Umowa medialna pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II a Telewizją Polską Oddział w Krakowie podpisana! Dla studentów i absolwentów UPJPII to usankcjonowanie nowych przestrzeni nauki i zawodowej działalności. Efekty pracy studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie będą jeszcze bardziej widoczne na antenie Telewizji Polskiej i to nie tylko w regionalnym, krakowskim paśmie! A sprawi to podpisane...
Zapraszamy do udziału w wielkopostnych rekolekcjach akademickich Śmierć się rozpanoszyła..., które poprowadzi ks. dr Grzegorz Godawa w dniach 5 – 7 marca br. w kościele św. Marka. Zachęcamy do udziału zarówno studentów, jak i pracowników. Dokładny program na załączonym plakacie:
Rada Mediów Narodowych na podstawie Uchwały nr 44/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej  spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Krakowie, powołała do składu Rady Programowej TVP Kraków ks. dr. hab. Michała Drożdża, prof. UPJPII oraz dr. hab. Krzysztofa Gurbę. Natomiast na podstawie  Uchwały 45/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej  spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie – Radio Kraków...
Bazy­li­ka Mariac­ka oraz Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej w Kra­ko­wie zapra­sza­ją na Kon­cert na trzy instru­men­ty Czwar­tek, 
16 lute­go 2017, godz. 19.30   WYKONAWCY: Zyg­munt Kokosz­ka — orga­ny głów­ne Jakub Mazu­rek — orga­ny w pre­zbi­te­rium Łuka­sz Rusek, Woj­cie­ch Buda — orga­ny w nawie połu­dnio­wej Łuka­sz Jaroc­ki — pro­wa­dze­nie kon­cer­tu PROGRAM: Johann Krie­ger (1651–1735) Pre­lu­dium Got­tlieb Muf­fat (1690−1770) Pre­lu­dium Jan Pod­biel­ski (poł. XVII w...
Prezentacja Telewizji JP2TV, Radia Bonus, Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych i Laboratorium Medialnej Grafiki Komputerowej oraz warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego znajdują się w programie organizowanego przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 9 marca 2017 roku DNIA OTWARTEGO Instytutu. Dyrektor ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII i pracownicy Instytutu zapraszają do zapoznania się z ofertą i bazą naukowo-dydaktyczną jaką dysponuje Instytut Dziennikarstwa i...
Ukazał się nowy numer Logos i Ethos 2016 (2)! Od 1991 roku Wydział Filozoficzny naszej uczelni nieprzerwanie publikuje periodyk naukowy Logos i Ethos, na łamach którego podejmowana jest szeroko rozumiana tematyka filozoficzna. Półrocznik skierowany jest do środowisk akademickich, jak i do wszystkich zainteresowanych filozofią. Wersja elektroniczna czasopisma dostępna jest na Platformie Czasopism UPJPII pod adresem: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/issue/view/150/showToc Logos i Ethos...
"Katedra wawelska i Kościół krakowski zapisują dziś nową kartę swych długich dziejów. Księże Arcybiskupie, od dzisiaj Ty zaczynasz zapisywać tę nową kartę” – tymi słowami ks. kard. Stanisław Dziwisz witał swojego następcę –  abp. Marka Jędraszewskiego podczas ingresu do królewskiej katedry. Arcybiskup Marek Jędraszewski jest już oficjalnie metropolitą krakowskim, następcą kardynałów Adama Sapiehy, Karola Wojtyły, Franciszka Macharskiego, Stanisława Dziwisza. Nowy metropolita celebrował w...

Strony