Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

„Wyjątkowość Kościoła” – ogólnopolska konferencja naukowa 20 II 2018 (Galeria zdjęć)

KATEDRA EKLEZJOLOGII WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

zorganizowały

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

WYJĄTKOWOŚĆ KOŚCIOŁA

PROGRAM
9.00 – 9.15 – Powitanie gości – prof. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UPJPII
Wprowadzenie teologiczne – ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, dziekan WT UPJPII
9.15 – 9.45 – Rozumienie Kościoła przez ojców greckich – ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka, WT Tarnów
9.45 – 10.15 – Małżonka Baranka jako nigra sed formosa. J. Ratzingera/Benedykta XVI eklezjologiczna confessio laudis –
ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, WT UŚ Katowice
10.15 – 10.45 – Kościół ikoną misterium Trójcy Przenajświętszej w teologii prawosławnej –dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL Lublin
10.45 – 11.15 – Kościół jako sposób istnienia – dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII Kraków
11.15 – 11.45 – Przerwa (kawa / poczęstunek)
11.45 – 12.15 – Misteryjna zbawczość Kościoła katolickiego – prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UPJPII Kraków
12.15 – 12.45 – Kościół jako sakrament świata – ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL Lublin
12.45 – 13.15 – Znaki świętości Kościoła – ks. dr Piotr Rossa, WT UAM Poznań
13.15 – 13.45 – Oryginalność Balthasarowskiego ujęcia Kościoła – ks. dr Paweł Pielka, UPJPII Kraków
13.45 – 14.15 – Dyskusja. Podsumowanie – dr Marek P. Chojnacki OCist., UPJPII Kraków

Galeria zdjęć z konferencji: