Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Albert Einstein i struktura wszechświata - konferencja naukowa 4 – 5 XII 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Albert Einstein i struktura wszechświata”, która odbędzie się w dniach

4 5 grudnia 2019 r., a której organizatorem jest Katedra Filozofii Przyrody Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Intencją organizatorów jest stworzenie okazji do spotkania studentów, magistrantów oraz doktorantów wydziałów filozoficznych oraz wydziałów nauk ścisłych, których badania koncentrują się na wokół myśli Alberta Einsteina oraz szeroko rozumianej struktury otaczającego nas wszechświata. Zapraszamy do zaprezentowania aktualnie prowadzonych badań w ramach prac magisterskich, prac licencjackich czy też rozpraw doktorskich z zakresu filozofii przyrody oraz nauk przyrodniczych.

Ufamy, że konferencja pozwoli na silniejsze zintegrowanie środowiska naukowego oraz nawiązanie efektywnej współpracy naukowej.
Przewiduje się 20 minutowe referaty P.T. Uczestników (dotyczące pisanych prac magisterskich, prac licencjackich, rozpraw doktorskich itp.) oraz 10 minutową dyskusję.

Konferencja odbędzie się w auli Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ulicy Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Uczestnicy konferencji wygłaszający referaty będą mieli możliwość publikacji poszerzonej wersji swojego wystąpienia jako rozdziału w przygotowywanej recenzowanej monografii naukowej (20 pkt. MNISW).

 

Opłata konferencyjna wynosi 200,00 pln.

Opłaty należy dokonać przelewem do dnia 29.11.2019 r. na konto:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków

Alior Bank 41 2490 0005 0000 4600 5727 1204

z dopiskiem: Albert Einstein i struktura wszechświata

 

Szczegółówe informacje znajdują się na stronie konferencji: https://konferencja-fp.upjp2.edu.pl/