Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

"Badania Młodych Naukowców Inspirowanych Chrześcijaństwem" – Ogólnopolska Konferencja Naukowa 15 VI 2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Badania Młodych Naukowców Inspirowanych Chrześcijaństwem

Zaprasza

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Kraków, 15 VI 2018 r.

ul. Bernardyńska 3

Program

8:30–9:00 Rejestracja uczestników

9:00–10:00 Otwarcie konferencji, wykład inauguracyjny [Aula]

Obrady

Sala 1: Lectorium

Filozofia

10:00–12:00

 1. dr Marcin TomasiewiczKoncepcje „zasady dziejów” w antycznej myśli historiozoficznej
 2. mgr Izabela Tomala (UPJPII) – Analiza problemu uchodźctwa w oparciu o poglądy Zygmunta Baumana
 3. mgr Natalia Kiedyk (UPJPII) – Czym jest literatura w ujęciu Romana Ingardena. Dzieło literackie wobec psychologizmu
 4. Bartłomiej K. Krzych (URz, UPJPII) – Główne wątki antropologii teologicznej Elreda
  z Rievaulx
 5. mgr Paulina Wąż-Bigos (UPJPII) – Kryzys rodziny we współczesnym świecie konsumpcji
 6. mgr Wojciech Zalewski (UJ) – Filozofia nadziei – zarys problematyki

 

12:00–12:20 – dyskusja

12:20–12:40 – przerwa kawowa

Prawo kanoniczne

12.40–14.20

 1. dr Chodorowski Łukasz (UJ) – Poglądy myślicieli średniowiecznych na temat statusu nasciturusa
 2. mgr lic. Danuta Krupa (UPJPII) – Konsekwencje prawnokanoniczne udziału w delictum gravius udzielania święceń kobietom
 3. mgr lic. Bolesław A. Dullek (UPJPII) – Małżeństwa wolne od zapowiedzi
 4. mgr Magdalena Tuszyńska (KUL) – Realizacja zasady równości stron na etapie wprowadzającym w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 5. Adrian Mokrzycki (URz) – Wolność religijna na podstawie aktów prawa międzynarodowego i krajowego

 

14:20–14:40 – dyskusja

14:40–obiad, zakończenie konferencji

Sala 2: Aula

Historia

10:00–11:40

 1. mgr Anna Domin (UPJPII) – Wyznanie wiary czy bluźnierstwo? Moda na katolicyzm w kontekście wystawy Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination
 2. mgr Wiktor Dziemski (UJ, UPJPII) – Uczoność Zakonu Kartuzów na przełomie XV i XVI wieku
 3. mgr Katarzyna Matyja (UPJPII) – Dominikanie warszawscy w czasie okupacji w świetle zachowanych archiwaliów
 4. mgr Sławomir Piskozub (UPJPII) – Historia ks. Józefa Kurzei w świetle dokumentów IPN
  i Archiwum Parafii Mistrzejowic
 5. mgr Marcin Rdzak (UPJPII) – Między herbem a logo. Refleksja nad współczesną heraldyką kościelną

 

11:40-12:00 – dyskusja

12:00-12:20 – przerwa kawowa

 

12:20–14:00

 

 1. mgr Marta Rajewska (UKW) –  Kilka słów o bydgoskich świątyniach rzymskokatolickich, które wcześniej były ewangelickie
 2. mgr Tomasz Wiśniewski (UG) – Język polski w greckokatolickiej metropolii halickiej
  w latach 1807-1918
 3. mgr Piotr Ewertowski (UAM) – Kościół katolicki w Chinach w okresie zmian dynastycznych w XVII wieku
 4. mgr Magdalena Ficoń (UPJPII) – Znaczenie emblematów w przestrzeni sakralnej
 5. Edyta Stęchły (UJ) – Kościół na Dalekim Wschodzie. Trudna historia chrześcijaństwa
  w Korei i przyczyny jego obecnej popularności

 

14:00-14:20 – dyskusja

14:20 – obiad, zakończenie konferencji

Sala 3: Oratorium

Teologia

10:00–11.40

 1. mgr Paulina Nicko–Stępień (UWr) – Mezopotamskie korzenie hebrajskiej Paschy
 2. mgr lic. Aleksander Sosnowski (UPJPII) – Starotestamentalny wymiar Bożego ojcostwa w nauczaniu Josepha Ratzingera
 3. mgr lic. Małgorzata Walczak (UPJPII) – Co podoba się Bogu, czyli he eudokia (ἡ εὐδοκία) w Biblii
 4. mgr lic. Natalia Walkowiak (UPJPII) – Znajomość wśród katechetów archidiecezji krakowskiej koncepcji wychowania religijnego Sofii Cavalletti i możliwości jej realizacji
 5. mgr Jakub J. Woźniak (UMK) – Biblijne podstawy noetycznej struktury aktu wiary
  w nauczaniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI

11:40–12:00 – dyskusja

12:00–12:20 – przerwa kawowa

 

12:20–14.00

 

 1. mgr Iwona Dziemska  (UPJPII) – Missio jako miejsce objawienia się Trójcy Świętej w teologii H.U.von Balthasara
 2. mgr Agnieszka Ziemińska (UPJPII) – Jak wyjaśnić podobieństwa Ewangelii Jana do Synoptyków (a szczególnie Łukasza)?
 3. mgr Justyna Słowińska (UKSW) – Feministyczne podejście do Biblii w świetle dokumentu „Interpretacja Pisma Świętego w Kościele” (1993 r.) po 25 latach badań. Wnioski, kierunki i nowe wyzwania
 4. mgr lic. Łukasz Rzepka (UPJPII) – Hipoteza post- supersesjonizmu w „O rozwoju doktryny chrześcijańskiej” Johna Henry’ego Newmana
 5. mgr lic. Sylwia Michalak (UPJPII) – Do kogo należy władza? Apokaliptyczna postać Bestii i Baranka, a tolkienowska refleksja na temat panowania

 

14:00-14:20 – dyskusja

14:20 – obiad, zakończenie konferencji