Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Dla pragnących posiąść wiedzę historyczną, filozoficzną, teologiczną, być ekspertem w naukach społecznych, UPJPII uruchomił dodatkowy nabór. Elektroniczna rekrutacja jeszcze we wrześniu

Nasi drodzy przyszli Studenci

Tych, którzy chcieli dołączyć do grona studentów UPJPII i zapragnęli podjąć trud, ale i (mamy nadzieję) przyjemność nauki na naszej Uczelni na studiach licencjackich stacjonarnych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych) oraz na międzynarodowym programie studiów (Wydział Filozofii) najserdeczniej zapraszamy do rekrutowania się w przyszłym roku akademickim. Czekamy na Was!

Natomiast Tych, którzy jeszcze nie odnależli swojej drogi, a czują w sobie ciekawość poznawania historii, zgłębiania meandrów filozoficznej czy teologicznej wiedzy, którzy pragną wspierać i profesjonalnie pomagać osobom i rodzinom w potrzebie lub Tych, którzy żyłkę dziennikarską chcieliby wznieść na wyższy poziom (tak teoretycznej jak i praktycznej wiedzy) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zachęca do kolejnej (elektronicznej) tury REKRUTACJI. 

NOWOŚCI:

NA WYDZIALE HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (studia I i II stopnia)

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem 

NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH:

Pedagogika (studia II stopnia) specjalności:

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią –zostań wychowawcą – pracuj z osobami wykluczonymi społecznie. Zdobądź możliwość pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach terapeutycznych, aresztach śledczych i innych placówkach o charakterze resocjalizacyjnym i terapeutycznym

Tanatopedagogika – studia dla wszystkich osób chcących zdobyć  wiedzę w zakresie wspierania i pracy z  osobami terminalnie chorymi, ich rodzinami i otoczeniem. Przygotowujące do pracy w hospicjach dla dzieci i osób dorosłych, opiece domowej, organizacjach pozarządowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i innych placówkach o charakterze opiekuńczo-terapeutycznych.