Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

"Godność osoby ludzkiej – dar i zobowiązanie" sympozjum naukowe 19 VI 2017

Godność osoby ludzkiej – dar i zobowiązanie

Krakowskie otwarte sympozjum naukowe w 75. rocznicę śmierci Edyty Stein w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau,

męczennicy, świętej Kościoła Katolickiego i Patronki Europy

19 czerwca 2017 r.

Aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3

PROGRAM:

8.45 – 9.15, Jarosław Jagiełło,

Poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą - droga Edyty Stein do Auschwitz-Birkenau

9.15 – 9.45, Karol Tarnowski, Filozofia osoby Edyty Stein

9.45 – 10.15, Jan Kiełbasa, Edyty Stein czytanie Tomasza. Inspiracje, studia, przekłady

10.15 – 10.45, Tadeusz Gadacz, Stein - tomistka czy augustynistka?

10.45 – 11.15, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Epistemologia tajemnicy

11.15 – 11.45 dyskusja

11.45 – 12.15 przerwa kawowa

12.15 – 12.45, Justyna Miklaszewska, Godność człowieka w koncepcji Immanuela Kanta a doświadczenie Auschwitz

12.45 – 13.15, Piotr Janik SJ, Wolna wola jako wyzwanie

13.15 – 13.45, Jadwiga Guerrero van der Meijden, Antropologia filozoficzna Edyty Stein a pytanie o godność człowieka

13.45 – 14.15, Manfred Deselaers, O przynależności do narodu według Edyty Stein

14.15 – 14.45 dyskusja

 

ZAPRASZAJĄ:

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polskie Towarzystwo Filozofii Religii

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu