Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

I Konferencja naukowa z serii: W społeczno-medialnej sieci "Media: przestrzeń i narzędzie miłosierdzia" 7-8 XI 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Dniach Jana Pawła II!

PROGRAM
Pierwszej konferencji naukowej z serii: W społeczno-medialnej sieci

Media: przestrzeń i narzędzie miłosierdzia

Organizatorzy konferencji:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie:
    Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych
    Dr hab. Krzysztof Gurba – Katedra Dziennikarstwa
    Ks. dr hab. Robert Nęcek – Katedra Edukacji Medialnej
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

 

7 listopada 2016 r. (poniedziałek)
17.00     Edukacyjne Laboratorium Mediów Społecznościowych WNS UPJPII, ul. Franciszkańska 1, Kraków
    Tweetup #OknoNaMilosierdzie
    
8 listopada 2016 r. (wtorek)
    Aula Biblioteki Głównej UPJPII w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 10, Kraków

9.00    Powitanie – Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kierownik Katedry Duchowości Mediów  i Relacji Społecznych IDiKS UPJPII
9.10    Wprowadzenie – Kard. dr Stanisław Dziwisz – Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

I sesja: Rozumieć i ukazywać miłosierdzie

         Prowadzenie – Ks. dr hab. Piotr Łabuda – Kierownik Katedry Pisma Świętego Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII

9.20 – 9.35    Abp dr Celestino Migliore – były Nuncjusz Apostolski w Polsce, obecnie Nuncjusz Apostolski w Federacji Rosyjskiej
        Dyplomacja miłosierdzia papieża Franciszka

9.35 – 9.50    Min. Witold Kołodziejski – Przewodniczący KRRiT
        Miłosierdzie a medialny biznes

9.50 – 10.05    Bp dr Jan Piotrowski – Ordynariusz Diecezji Kieleckiej
        Miłosierdzie Boże na misyjnych szlakach

10.05 – 10.20    Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej UJ Collegium Medicum
        Media kontra medycyna

10.20 – 10.35    Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut – Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII, Kierownik Katedry Kanonicznego Prawa Procesowego WPK UPJPII
        Prawo i miłosierdzie w przekazie publicznym

 

II sesja: Media „tradycyjne”, cyfrowe i miłosierdzie

        Prowadzenie – Red. Magdalena Drohomirecka – TVP Kraków

11.05 – 11.20    Ks. dr hab. Robert Nęcek – Kierownik Katedry Edukacji Medialnej IDiKS WNS UPJPII
        Dowartościowanie mediów jako jeden z przejawów promocji miłosierdzia. Na kanwie listu apostolskiego „Szybki rozwój” Jana Pawła II

11.20 – 11.35    Red. dr Gerhard Gnauck – Korespondent Die Welt
        „Nie bądź sprzymierzeńcem dobrej sprawy?” Parę uwag o dylematach dziennikarstwa

11.35 – 11.50    Dr Katarzyna Drąg – Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS UPJPII
        Komunikować zaufanie i dobro. O gestach i postawach Jana Pawła II

11.50 – 12.05    Dr hab. Krzysztof Gurba – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII, Kierownik Katedry Dziennikarstwa IDiKS UPJPII
        Miłosierdzie jest medialne

 

III sesja: Przekaz medialny i miłosierdzie

        Prowadzenie – Ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UPJPII

12.35 – 12.50    Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych IDiKS UPJPII
        Miłosierdzie dla mediów i przez media: dziedzictwo Jana Pawła II

12.50 – 13.05    Dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW – Kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej IEMiD WT UKSW
        Miłosierdzie na Instagramie

13.05 – 13.20    Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII – Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS UPJPII, Kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej IDiKS UPJPII
        Komunikowanie medialne z perspektywy zaufania i daru

13.20 – 13.35    Red. Piotr Legutko – Dyrektor TVP Kraków
        Atrakcyjność dobra. Miłosierdzie jako news

        Podsumowanie – Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych IDiKS UPJPII