Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach" 11 i 12 IV 2019

Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
JCC Kraków (Centrum Społeczności Żydowskiej)
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
TJC W Kierunku Soboru Jerozolimskiego II

zapraszają na
I Międzynarodową Konferencję Naukową
Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach

11.04.19r. – część 1 - Świętowanie w kulturze żydowskiej
miejsce: JCC Kraków, ul. Miodowa 24

Pod honorowym patronatem
J.E. Ks. kard. Stanisława Dziwisza
Ireneusza Rasia Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
9:00 Rejestracja
 
9:30 Powitanie
 
9:45 -11:45  Świętowanie w judaizmie
dr Anna Dulska (Uniwersytet Nawarry w Pampelunie) Materialny wymiar obrzędowości sefardyjskiej
Rabin BA Samuel Rosenberg (Hebrew University) Jewish holidays in the Bible and in Rabbinic literature
mgr Olga Adamowska (Fundacja Mifgash)  Dlaczego Żydzi w Szabat nie zmieniają świata? 
 
11:45 - 12:15 przerwa kawowa
 
12:15 – 14:15 Symbole ukryte w tradycjach i obchodach świąt żydowskich
dr hab. Leszek Hońdo (Instytut Judaistyki UJ) Wspominanie zmarłych w tradycji żydowskiej
mgr Kamila Wasilewska-Prędki (Muzeum Etnograficzne w Krakowie) Chorągiewki i ich znaczenie w tradycyjnych obchodach żydowskiego święta Simchat Tora na przykładzie obiektów zachowanych w kolekcji Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie 
mgr Aneta Kozak (UPJPII w Krakowie) Symbolika światła i świecznika w Judaizmie
 
14:15 – 15:15 przerwa kawowa/lunch
 
15:15 – 17:30 świąteczna codzienność
Rabin MA Avi Baumol (Yeshiva University NY/ UJ) Biblijne spojrzenie na żydowskie święto Purim
doc. ThDr. Peter Borza, PhD (Univerzita P. J. Šafárika w Koszycach) Náčrt vzájomných vzťahov medzi gréckokatolíkmi a židmi na Slovensku
mgr Tadeusz Jakubowicz (przewodniczący Gminy Żydowskiej w Krakowie) Świętowanie w rodzinie żydowskiej
 występ zespołu Jarmuła Band
 

 

Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
JCC Kraków (Centrum Społeczności Żydowskiej)
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
TJC W Kierunku Soboru Jerozolimskiego II

zapraszają na
I Międzynarodową Konferencję Naukową
Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach

12.04.19r. – część 2 - Świętowanie w nurcie mesjanistycznym
miejsce: UPJPII  Kraków, ul. Bernardyńska 3

pod honorowym patronatem
J.E. Ks. kard. Stanisława Dziwisza
Ireneusza Rasia Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 
10:00 – 12:00   Kim są Żydzi mesjanistyczni?  
mgr Łukasz Rzepka (UPJPII) Supersesjonizm praktyczny na przykładzie ożarowskiego sztetla
Ks. Prof. Łukasz Kamykowski (UPJPII) Relacje chrześcijańsko – żydowskie w kontekście obchodzonych świąt
mgr Seweryn Osowski (UPJPII) Zarys historyczny ruchu żydów mesjanistycznych w kontekście dialogu ze światem chrześcijańskim
dr Richard Harvey (All Nations College, UK) Świętowanie w nurcie mesjanistycznym
 
12:00 - 12:30 przerwa kawowa
 
12:30 - 14:00 Ruch mesjanistyczny w spotkaniu z chrześcijaństwem
dr Mariusz Orczykowski (WSD oo.Franciszkanów) Znaczenie ruchu mesjanistycznego dla eschatologii Kościoła
dr Artur Juszczak (ChAT Warszawa) Pesach wczoraj i dziś. Ewolucja pojęcia od Pesach Izraelitów do Paschy Żydów mesjanistycznych
Pastor mgr Wiesław Didoszak (Zbór Kościoła Zielonoświątkowego „Betlejem” w Krakowie) Żydzi mesjanistyczni z perspektywy Kościoła Zielonoświątkowego
 
 Wydarzenia towarzyszące:
 
17:00 - 18:00 wykład dr Richarda Harveya Pascha
18:00 - 18:30 dyskusja
18:30 - 19:30 celebracja szabatu
 
SPONSORZY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Hotel Rubinstein