Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad Fontes Liturgicos "W służbie tradycji i odnowy liturgicznej. 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie" 24 – 25 X 2018

ZAPROSZENIE NA IX SYMPOZJUM „AD FONTES LITURGICOS”

Instytut Liturgiczny UPJPII w Krakowie we współpracy z Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie (Ukraina), Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja) oraz Greckokatolickim Instytutem Teologicznym Świętego Atanazego w Nyíregyháza (Węgry)   

serdecznie zaprasza na

sympozjum naukowe „Ad Fontes Liturgicos” poświęcone 50-leciu Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, które odbędzie się w dniach 24 – 25 października 2018 r. w Krakowie.

W sympozjum weźmie udział 22 przedstawicieli liturgicznych ośrodków badawczych z 10 krajów Europy. Prelegenci przedstawią historię tych ośrodków, osiągnięcia naukowe, tematy nad którymi obecnie pracują oraz plany przyszłych badań naukowych w dziedzinie liturgii.

Szczegółowy program sympozjum wraz z tematami referatów:

 

Środa 24.10.2018

9.00     Otwarcie sympozjum

9.30     SESJA 1           Instytut Liturgiczny UPJPII w Krakowie

JANUSZ MIECZKOWSKI, PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI CM, Katedra Historii Liturgii

Instytut Liturgiczny w Krakowie w służbie odnowy liturgicznej w Polsce

ADELAJDA SIELEPIN CHR, JAROSŁAW SUPERSON SAC, Katedra Teologii Liturgii

Myśl teologiczna krakowskiego Instytutu Liturgicznego w posoborowym 50-leciu

WIESŁAW PRZYCZYNA, HENRYK SŁAWIŃSKI, Katedra Komunikacji Religijnej

Homiletyka akademicka w Instytucie Liturgicznym – początki i rozwój

KAZIMIERZ PANUŚ, Katedra Homiletyki

Homiletyka seminaryjna w latach 1968 – 2018

11.00   przerwa na kawę

 

11.30   SESJA 2           Atenea Rzymskie

GIUSEPPE GUERRA CM, Redakcja „Ephemerides Liturgicae” (Roma)                      

Akademia Liturgiczna w Rzymie od 1840 do 1970 roku

JORDI-AUGUSTI PIQUÉ I COLLADO OSB, Papieski Instytut Liturgiczny w Rzymie                                                 

Papieski Instytut Liturgiczny (Rzym 1961-2018): przeszłość, dzień dzisiejszy i wizja przyszłości. Naukowe studium liturgii w służbie Kościoła

ALBERTO VERNASCHI CM, „Centro Liturgico Vincenziano” (CLV) w Rzymie                          

Wincentyńskie Centrum Liturgiczne w służbie nauk liturgicznych

13.00   OTWARCIE WYSTAW  w Muzeum Historyczno-Misyjnym

„Misterium liturgii” (kurator Wacław Umiński CM, Instytut Historii UPJPII)

„Misterium codzienności” Katarzyna Makieła-Organisty                                           

(kurator Barbara Ciciora, Adriana Sułowska, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII)

13.30   przerwa na obiad

 

15.30   SESJA 3           Ośrodki badawcze Europy Środkowej (1)

MARCEL MOJZEŠ, Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie                                                                                    

Znaczenie podejścia teologicznego i duchowego w procesie odnowy liturgicznej w Kościele Greckokatolickim na Słowacji

ŠTEFAN ŠAK, Prawosławny Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie       

Odnowa liturgiczna w duchu tradycji Kościoła

VOJTECH BOHAČ, Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie                                                                                                              

Pełna inicjacja w Greckokatolickiej Metropolii Preszowskiej

JÁNOS NYIRÁN, Greckokatolicki Instytut Teologiczny Św. Atanazego w Nyíregyháza

Od błędnej praktyki aż do odnowy posługi diakonatu w tradycji  Kościoła Greckokatolickiego na Węgrzech

17.00         przerwa

18.00         Msza Święta dziękczynna w kościele św. Marka

19.30         kolacja w siedzibie Stowarzyszenia „SIEMACHA” (ul. Długa 42)

 

Czwartek 25.10.2018

9.00           SESJA 4           Ośrodki badawcze Europy Zachodniej i Południowej

OLIVIER PRAUD, Wyższy Instytut Liturgiczny w Paryżu

Teologia celebracji. Myśląc o ars celebrandi 50 lat po Vaticanum II

MARIUS LINNENBORN, Instytut Liturgiczny w Trewirze

Historia i znaczenie Instytutu podczas odnowy liturgicznej oraz jego dzisiejsza rola w krajach niemieckojęzycznych

JAUME GONZÁLEZ PADRÓS, Wyższy Instytut Liturgiczny w Barcelonie

Liturgia wnętrza. W stulecie Ducha liturgii Romano Guardiniego

ADRIAN FLORENTIN CRĂCIUN, Instytut Nauk Liturgicznych we Fryburgu (Szwajcaria) 

Źródła liturgii i teologia liturgiczna w Instytucie Nauk Liturgicznychde we Fryburgu                                 

ANDRÉ LOSSKY, Instytut Teologii Prawosławnej Św. Sergiusza w Paryżu

Tygodnie liturgiczne Saint-Serge w Paryżu i ich potencjalny wkład w odnowę liturgiczną

11.00        przerwa

 

11.30         SESJA 5           Ośrodki badawcze Europy Środkowej (2)

NIKOLAJ ARACKI ROSENFELD O.Cist, Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Lublanie

Typologiczna lektura sakramentów. Serdeczne i żywe umiłowanie Pisma Świętego w dziele adaptacji świętej liturgii (por. SC 24)

BOGUSŁAW MIGUT, Instytut Liturgiki i Homiletyki - KUL

Liturgia jako theologia prima. Kierunki i najważniejsze osiągnięcia badań nad liturgią na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

ERWIN MATEJA, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej- Uniwersytet Opolski

Posoborowa liturgia w kontekście tradycji śląskiej

13.30         przerwa na obiad

 

15.30         SESJA 6        Ośrodki badawcze Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej

CEZAR LOGIN, SIMEON STEFAN PINTEA, Wydział Teologii Prawosławnej, Uniwersytet Babeș-Bolyai w Cluj

Tradycja i odnowa we współczesnej praktyce i badaniach liturgii w Rumuńskim Kościele Prawosławnycm: perspektywy, projekty, kierunki

AVHUSTYN SOLANSKYY, Akademia Teologiczna Błogosławionego Teodora Romży w Użgorodzie

Odnowa własnej tradycji liturgicznej w greckokatolickiej eparchii Mukaczewa jako klucz do odkrycia jej oryginalnej duchowości

VASYL RUDEJKO, Katedra Nauk Liturgicznych – Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie

Odnowa studiów liturgicznych w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim

16.30         przerwa

17.00         DEBATA NA ZAKOŃCZENIE

Instytuty Liturgiczne w Europie dzisiaj – perspektywy działalności i współpracy

18.00         KONCERT w kościele Księży Misjonarzy, Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

19.30         kolacja

 

Patronat honorowy:

Jego Magnificencja

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

 

Instytut Liturgiczny

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3

il@upjp2.edu.pl

WWW.upjp2.edu.pl

 

Sympozjum odbędzie się w seminarium Księży Misjonarzy:

Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy                                                                  

(Aula Ks. Konstantego Michalskiego CM w budynku biblioteki)

31-058 Kraków, ul. Stradomska 4