Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Międzynarodowa Konferencja „Polonia Restituta” 29 IV 2019

    Międzynarodowa konferencja naukowa „Polonia Restituta”, organizowana w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, zamykająca cykl dziesięciu ogólnopolskich debat naukowych nad najważniejszymi wartościami i zasadami kształtującymi państwowość, tożsamość i kulturę odrodzonej Polski, stanowi swego rodzaju panoramiczne „spojrzenie” w naszą polską i europejską przyszłość.

    Tego rodzaju „spojrzenie”, obejmując zarówno polskie i europejskie doświadczenia minionego stulecia, jak i naszą teraźniejszość, tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, rodzi ważne dla naszej polskiej i europejskiej przyszłości pytania. Mianowicie pytania zarówno o duchowe i kulturowe podstawy integrującego się Kontynentu oraz stanowiącej jego cząstkę Polski, jak i o trwałość i znaczenie tych ich podwalin natury religijnej, społecznej i kulturowej, które położyło chrześcijaństwo. Podwalin, dzisiaj odrzucanych i/lub istotnie redefiniowanych zarówno przez część europejskich, jak i polskich środowisk.
    „Spojrzenie” to rodzi również pytania o wkład, jaki Kościół oraz rozwijana przez niego nauka społeczna mogą wnieść dzisiaj w przywracanie Europie i Polsce nadziei otwierającej nowe horyzonty życia, a także współkształtowanie naszej wspólnej przyszłości.

    Tego rodzaju pytania – rodzące w sposób naturalny namysł nad teraźniejszością i przyszłością nie tylko państwowych i ponadpaństwowych, polskich i europejskich instytucji i struktur, lecz także nas samych, którym instucje te i struktury powinny służyć – chcemy postawić zarówno wybitnym polskim i europejskim ekspertom, myślicielom i naukowcom, jak i Pasterzom Kościoła katolickiego w trakcie tej konferencji wieńczącej projekt „Polonia Restituta”. Projekt, w którego ramach chcieliśmy nie tylko świętować wielkie wydarzenie historyczne, ale zainspirowani jubileuszem stulecia odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, staraliśmy się poddać eksperckiej refleksji znawców katolickiej nauki społecznej zagadnienia w zakresie szeroko rozumianego życia społecznego, gospodarczego i politycznego, jego wartości i zasad, które współtworzą nie tylko polską kulturę życia publicznego.

 

Organizatorzy: Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Konferencja zostanie poprzedzona Mszą św. w intencji Kościoła i Ojczyzny, celebrowaną przez abp. Marka Jędraszewskiego,  28.04.2019, w kościele św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, o godz. 19.00.

Prowadzenie konferencji: ks. prof. dr hab. Józef Stala, prorektor UPJPII, dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prorektor AIK oraz ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL.