Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności WF UPJPII na prywatnej audiencji u papieża Franciszka

      Pod koniec pierwszego pełnego roku działalności Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności (MCBFS) spotkał nas ogromny zaszczyt – Zarząd Centrum, Zespół Koordynatorów i Przewodniczący Prezydium Rady Naukowo-Programowej udali się z wizytą do papieża Franciszka wspólnie z delegacją Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która wcześniej poprosiła Ojca Świętego Franciszka o audiencję prywatną w celu przedstawienia  projektu związanego z rozpoczęciem prac wokół idei powstania sieci autonomicznych związków zawodowych, inspirowanych społeczną nauka Kościoła i otwartych na współpracę ponadnarodową. Spotkanie było okazją do zaprezentowania Ojcu Świętemu naszego Centrum, powołanego również w powyższym celu.

      Papież przyjął nas bardzo serdecznie oraz udzielił błogosławieństwa, zachęcając tym samym do dalszej pracy.
Troska o godność ludzi pracy jest ważnym elementem społecznego nauczania Kościoła. Wątek ten podejmuje Centrum od początku swojego powstania, jest on obecny zarówno w deklaracji z Granady wygłoszonej 18.06.2018, w której mowa jest między innymi o definiowaniu relacji pracodawca-pracownik  w sposób uniwersalny, w świetle katolickiej nauki społecznej. Jest on obecny w wystąpieniach wygłoszonych podczas konferencji w czerwcu 2019 jak i obradach Rady Naukowo-Programowej w listopadzie 2019 i finalnym dokumencie przez nią przygotowanym. Dokument ten jest z jednej strony Uchwałą Programową MCBFS wskazującą zadania Centrum w najbliższych latach, z drugiej strony zaproszeniem do współpracy i refleksji szerokiego grona osób zatroskanych o godność ludzi pracy, jak bowiem zapisano w ostatnim zdaniu „Przedstawiamy to świadectwo wszystkim ludziom dobrej woli, a w szczególności papieżowi Franciszkowi, który dziś wzywa pracowników całego świata, aby odnowili świadomość swojej tożsamości i powołania”. Z kolei w pozdrowieniu wystosowanym do delegacji NSZZ „Solidarność” i MCBFS podczas audiencji 04.12.2019 papież Franciszek powiedział, że: „słowo «solidarność» nieco się zużyło i czasami bywa niewłaściwie interpretowane (…) jest to wrażliwość na  głos sióstr i braci, których pozbawiono prawa do godnych człowieka warunków pracy, do godziwej zapłaty, niezbędnej na utrzymanie rodziny, opieki zdrowotnej czy odpoczynku”. W słowach tych pobrzmiewają cele, jakie stawia przed sobą MCBFS przy wsparciu swoich założycieli: KK NSZZ „Solidarność” i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Papież uczy nas wrażliwości na biednych, potrzebujących i zachęca do dalszego badania tych kwestii.

    Działalność MCBFS wzbudza entuzjazm i zainteresowanie również poza Polską. Centrum włącza się w prace różnych podmiotów zagranicznych, aby pokazać, że polskie doświadczenie Solidarności może być częścią rozwiązania wielu współczesnych problemów. Podczas pobytu w Rzymie Dyrektor Zarządu Centrum, ks. prof. Władysław Zuziak, przekazał na ręce prof. Rocco Buttiglione – członka Papieskiej Akademii Nauk Społecznych – tekst dotyczący polskiego doświadczenia Solidarności i etosu pracy oraz możliwości ich uniwersalizacji. Jest to początek współpracy w badaniach na temat pracy ludzkiej jak i wspólnej refleksji wokół potrzeby solidarności w życiu społeczno-gospodarczym dzisiaj.

Zarząd odbył kilka spotkań z zagranicznymi partnerami: przedstawicielami świata nauki, polityki, związków zawodowych i Kościoła. Zarząd Centrum oraz Rada Koordynatorów spotkali się również na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu.

    Obok spraw naukowych i organizacyjnych wyjazd do Rzymu był czasem wspólnej modlitwy w intencji tej inicjatywy. Modliliśmy się zwłaszcza przy grobie naszego patrona św. Jana Pawła II, który nawiedzaliśmy codziennie.
    Już dziś możemy powiedzieć, że rok 2020, 40 rocznica powstania „Solidarności” i 100 rocznica urodzin Jana Pawła II, Orędownika Solidarności i świętego Patrona Naszego Uniwersytetu, będzie obfitował w wydarzenia naukowe i kulturalne z udziałem MCBFS. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.solidarnosc-center.org oraz śledzenia komunikatów w mediach społecznościowych.

Zarząd Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

Opracował:
dr Jakub Synowiec
Wicedyrektor MCBFS

The property of the files are exclusive of Servizio Fotografico Vaticano

   Foto ©Vatican Media

1. Ojciec Święty wita przedstawicieli MCBFS (UPJPII): ks dr hab. Jarosława Jagiełłę, ks. prof. dr. hab. Władysława Zuziaka, dr. Jakuba Synowca

2. Slider + zdjęcie środkowe - wspólna fotografia delegacji NSZZ "Solidarność" i MCBFS z Ojciem Świętym

3. Ks. prof. Władysław Zuziak i dr Jakub Synowiec wręczają Ojcu Świętemu prezenty od UPJPII