Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Konferencja "Negacja" 19 V 2017

Katedra Filozofii Logiki, Filozofii Matematyki i Retoryki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zaprasza na konferencję pt. "Negacja", dedykowaną prof. Pavlovi Maternie z Pragi.

Problem negacji jest obecny w myśli filozoficznej od jej początku, choć wydawać się może, że omawiany jest stosunkowo rzadziej niż np. kwestie związane z etyką czy teorią poznania.

Prof. Władysław Stróżewski w tekście „Z problematyki negacji” stwierdza na wstępie, że zagadnienie negacji jest ważne i interesujące, ponieważ od właściwego rozumienia i takiej też interpretacji zależy rozwiązanie szeregu problemów filozoficznych. Konferencja stawia sobie za cel przedstawienie „negacji” z punktu widzenia niektórych ważnych dyscyplin filozoficznych i pokrewnych. Organizatorzy poprzez jej zorganizowanie pragną podkreślić wagę tego tematu.

Rzeczowa refleksja powinna uwzględnić uwagi filozofów, językoznawców, logików, psychologów, informatyków i teologów. Intencją organizatorów konferencji „Negacja” jest umożliwienie rzetelnej wymiany myśli na ten temat.

Językami debaty będą polski i angielski.

Odbędzie się 19 maja 2017 roku w auli Wydziału Filozoficznego UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Szczegóły: http://negacja.upjp2.edu.pl/