Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

"Prawo i moralność w życiu publicznym” – konferencja naukowa 24 – 25 X 2017

Katedra Etyki oraz Katedra Filozofii Społecznej i Polityki

Wydział Filozoficzny

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Zapraszają do udziału w X konferencji naukowej z cyklu:

Etyka i życie publiczne”

Temat przewodni:

Prawo i moralność w życiu publicznym

24-25 października 2017 (wtorek-środa)

Kraków, ul Bernardyńska 3

            Konferencje z cyklu „Etyka i życie publiczne” corocznie podejmują zagadnienia, które w sposób szczególny dotyczą ważnych i aktualnych problemów etycznych oraz ich obecności w życiu publicznym. Dotychczas badaliśmy wolność i władzę, kłamstwo, autentyczność, równość, chciwość, zaufanie, nienawiść, wrażliwość i obojętność, uczciwość i rzetelność. W roku 2017 chcemy zaproponować Państwu naukową debatę na temat relacji prawa i moralności w życiu publicznym.

            Zapraszamy do filozoficznej analizy relacji prawa i moralności oraz badania jej przejawów w różnych sferach życia publicznego: w ekonomii, w mediach, w medycynie, w nauce, w polityce. Chcemy przyjrzeć się temu, w jaki sposób prawo (polskie, europejskie, międzynarodowe) jest kształtowane przez moralność i etykę, a także temu, w jaki sposób wpływa ono na rozstrzygnięcia o charakterze moralnym uczestników życia publicznego oraz na refleksję naukową etyków. Czy jest możliwe prawo aksjologicznie neutralne, a jeśli tak, dlaczego mielibyśmy chcieć je urzeczywistnić? W kwestiach szczegółowych proponujemy zbadanie relacji prawa i moralności w etykach zawodowych (konflikt sumienia), a także w prywatnym życiu obywateli (czy zakaz prawny jest zakazem moralnym? Czy to co prawo dopuszcza jest też moralnie dozwolone?). Chcemy również prześledzić, w jaki sposób, według różnych teorii etycznych i koncepcji prawa, należy rozwiązywać konflikty między prawem stanowionym a moralnością. Zachęcamy do przygotowania wystąpień podejmujących te kwestie zarówno w odniesieniu do opisów rzeczywistych sytuacji, jak i w oparciu o namysł teoretyczny.

Zapraszamy do wygłaszania referatów oraz do dyskusji.

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem i abstraktem wystąpienia w języku polskim lub angielskim (max. 2000 znaków) prosimy nadsyłać do 02.10.2017r. Planowany czas wystąpienia 20 minut. Języki konferencji: polski i angielski. Po wystąpieniach organizatorzy przewidują czas na dyskusję. Opłata konferencyjna: 350 zł (obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady). Pozostałe informacje zostaną przekazane drogą mailową po przyjęciu zgłoszenia. O przyjęciu referatu poinformujemy do 05.10.2017r. W 2018 roku planowana jest publikacja specjalnego numeru czasopisma „Logos i Ethos”, poświęconego relacji prawa i moralności w życiu publicznym.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Adres do korespondencji:

dr Jakub Synowiec

jakub.synowiec@upjp2.edu.pl

Katedra Etyki

Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie

ul. Kanonicza 9

31-002 Kraków

Kierownictwo naukowe konferencji:

ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak

dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII

 

 

 

www.wf.upjp2.edu.pl