Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

"Prawo i moralność w życiu publicznym” – konferencja naukowa 24 – 25 X 2017

Katedra Etyki oraz Katedra Filozofii Społecznej i Polityki

Wydział Filozoficzny

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Zapraszają do udziału w X konferencji naukowej z cyklu:

Etyka i życie publiczne”

Temat przewodni:

Prawo i moralność w życiu publicznym

24-25 października 2017 (wtorek-środa)

Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10, Aula Biblioteki UPJPII

            Konferencje z cyklu „Etyka i życie publiczne” corocznie podejmują zagadnienia, które w sposób szczególny dotyczą ważnych i aktualnych problemów etycznych oraz ich obecności w życiu publicznym. Dotychczas badaliśmy wolność i władzę, kłamstwo, autentyczność, równość, chciwość, zaufanie, nienawiść, wrażliwość i obojętność, uczciwość i rzetelność. W roku 2017 chcemy zaproponować Państwu naukową debatę na temat relacji prawa i moralności w życiu publicznym.

            Zapraszamy do filozoficznej analizy relacji prawa i moralności oraz badania jej przejawów w różnych sferach życia publicznego: w ekonomii, w mediach, w medycynie, w nauce, w polityce. Chcemy przyjrzeć się temu, w jaki sposób prawo (polskie, europejskie, międzynarodowe) jest kształtowane przez moralność i etykę, a także temu, w jaki sposób wpływa ono na rozstrzygnięcia o charakterze moralnym uczestników życia publicznego oraz na refleksję naukową etyków. Czy jest możliwe prawo aksjologicznie neutralne, a jeśli tak, dlaczego mielibyśmy chcieć je urzeczywistnić? W kwestiach szczegółowych proponujemy zbadanie relacji prawa i moralności w etykach zawodowych (konflikt sumienia), a także w prywatnym życiu obywateli (czy zakaz prawny jest zakazem moralnym? Czy to co prawo dopuszcza jest też moralnie dozwolone?). Chcemy również prześledzić, w jaki sposób, według różnych teorii etycznych i koncepcji prawa, należy rozwiązywać konflikty między prawem stanowionym a moralnością. Zachęcamy do przygotowania wystąpień podejmujących te kwestie zarówno w odniesieniu do opisów rzeczywistych sytuacji, jak i w oparciu o namysł teoretyczny.

Program konferencji w załączniku: