Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

"Rodzina odkryta na nowo w prawie, ekonomii i socjologii" – konferencja 14 XI 2019

RODZINA ODKRYTA NA NOWO W PRAWIE, EKONOMII I SOCJOLOGII
czwartek, 14.11.2019 r. UPJPII w Krakowie, ul. Bernardyńska 3

PLAN KONFERENCJI:

8.30 Rejestracja uczestników
9.10 Otwarcie konferencji
9.10 dr hab. Paweł Ulman prof. UEK, dr Małgorzata Ćwiek (UEK)
Społeczno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce. Ujęcie statystyczne
9.30 dr Beata Pater (AWF w Katowicach)
Ekonomiczne teorie małżeństwa a obraz polskiej rodziny w świetle badań statystycznych
9.50 dr Magdalena Frańczuk (UEK)
Ekonomiczno-prawna konstrukcja małżeństwa
10.10 ks. dr Łukasz Marczak (UPJPII)
Transmisja wartości rodziny w perspektywie realizacji zrównoważonego rozwoju
10.30 dyskusja, przerwa kawowa
11.10 dr Kinga Karsten (UPJPII)
Rozłąka jako zawiniona przyczyna rozpadu małżeństwa
11.30 mgr Katarzyna Kamińska (UŚ) Instytucja pieczy naprzemiennej. Oto znak naszych czasów
11.50 dr Tomasz Kocurek (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie)
Status dziecka pozamałżeńskiego we współczesnych regulacjach prawnych w perspektywie historycznoprawnej
12:10 mgr Magdalena Zając-Sawicka (UEK)
Stopień zaawansowania gospodarstwa domowego osób starszych i ich sytuacja finansowa
12.30 dyskusja, przerwa kawowa
13.10 dr Magdalena Butrymowicz (UPJPII)
Definicja rodziny w prawie etnicznym Indian Navajo
13.30 dr Bartłomiej Gapiński (UJ)
Ciocia i dziadek w rodzinie tradycyjnej. Bezżenni i starzy na tle społeczności chłopskiej
13.50 mgr Urszula Pułczyńska-Kurek (UPJPII) Asystentura rodziny – Na ratunek rodziny dysfunkcyjnej
14.10 mgr Gabriela Dobińska (UŁ)
Strategie pracy wychowawców młodzieżowych ośrodków wychowawczych z rodziną nieletniego
14.30 dyskusja, przerwa obiadowa
15.10 dr Bartosz Kucia (UŚ)
Stosunki faktyczne zbliżone do więzi rodzinnych i ich prawnospadkowe skutki
15.30 Klaudia Senderska, Agnieszka Klimczyk (KNSPS UPJPII) Na wojnie ze stereotypami. Wyobrażenie pracowników socjalnych na temat pracy w środowisku wielokulturowym 15.50 ks. Stanisław Iwanczak (Rzym) Sytuacja polskich rodzin emigracyjnych we Włoszech
16.10 ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek (UPJPII)
Poszanowanie życia rodzinnego w RODO
16.30 podsumowanie obrad konferencji