Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Seminarium "Znaczenie narodowych sanktuariów dla europejskiej identyfikacji w ujęciu katolickim i prawosławnym..." 8-11 V 2015

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na interdyscyplinarne i ekumeniczne międzynarodowe seminarium doktorantów i studentów Znaczenie narodowych sanktuariów dla europejskiej identyfikacji w ujęciu katolickim i prawosławnym. Eschatologiczny wymiar pielgrzymowania w ujęciu katolickim, prawosławnym i protestanckim, które odbędzie się w dniach 8-11 maja 2015 roku.

Organizatorzy:

PD Dr. Michaela Hastetter (Międzynarodowy Instytut Teologiczny w Trumau, Uniwersytet Alberta Ludwika we Freiburgu)

ks. prof. dr. hab. Maciej Ostrowski (Katedra Teologii Pastoralnej UPJPII)

ks. mgr lic. Michał Wilkosz (doktorant Uniwersytetu we Freiburgu)

 

Instytucje organizujące:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Teologii Pastoralnej

Uniwersytet Alberta Ludwika we Freiburgu niemieckim ( Albert- Ludwigs-Universität Freiburg)

Wyższa Szkoła Katolickiej Teologii w Trumau. Międzynarodowy Instytut Teologiczny (Austria) (Hochschule für Katholische Theologie. Internationales Theologisches Institut)

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna Benedykta XVI w Heilgenkreuz (Austria)

(Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI Heiligenkreuz)

 

Instytucje współpracujące:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet w Bernie (Szwajcaria)

Greckokatolicki Fakultet Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie

 

PROGRAM:

8 maja 2015

Znaczenie narodowych sanktuariów dla europejskiej identyfikacji w ujęciu katolickim i prawosławnym

 

Seminarium I sesja – ul. Bernardyńska 3 (Aula)

8.30 – powitanie ks. prof. M. Ostrowski, PD. Dr. M. Hastetter

8. 45 - 12.30 – referaty grupa I

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (UPJPII) Rola świętych miejsc pielgrzymkowych w budowaniu tożsamości chrześcijańskiej, narodowej i europejskiej – wprowadzenie w tematykę seminarium (Die Bedeutung der nationaler Heiligtümer für die nationale und europäische Identität – Einführung ins Seminar)

Dr. theol des. Mirian Gamrekelashvili (Doktorant Collegium Orientale Eichstätt) Dr. des. Givi Lomidze (Gruzja) Das nationales Heiligtum – ein Ort des kulturellen Gedächtnisses Narodowe sanktuarium – miejsce pamiątek kultury)

Mgr Gregor Hochreiter (Student Heiligenkreuz) Grenzüberschreitend Wallfahrten? Die Wallfahrt von Plodn nach Maria Laggau (Pielgrzymki przekraczające granice? Pielgrzymka z Plodn do Maria Laggau)

Mgr Aleksander Sosnowski (Doktorant UPJPII) Sanktuaria świętych i ich kult o znaczeniu dla wielu narodów europejskich (na przykładzie sanktuarium św. Wojciecha)

Pfarrer i.R. Max Eckel (Seniorenstudent Heiligenkreuz) Der bayerische Wallfahrtsort Altötting hinsichtlich seiner religiösen und nationalen Bedeutung in Vergangenheit und Gegenwart (Bawarski ośrodek pielgrzymkowy Altötting – znaczenie religijne i narodowe w historii i teraźniejszości)

PaedDr. Monika Lašova (Uniwersytet Preszów) Gréckokatolícke pútnické miesta na Slovensku (Greckokatolickie miejsca pielgrzymkowe na Słowacji)

Mgr Justyna Liro (Doktorantka Uniwersytet Jagielloński) Rozwój sanktuarium i ruch pielgrzymkowy w kontekście budowania tożsamości na przykładzie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym (The development of the sacred space and pilgrimage movement in the context of identity formation - example of Sanctuary of Our Lady of Lichen.

Mgr Eugene Schimanow (Student Heiligenkreuz) Budslaw – nationale Wallfahrt in Weißrussland (Budslaw – narodowa pielgrzymka na Białorusi)

12.30 – 14.00 – przerwa obiadowa

14.00 – 15.30 –referaty grupa II

ThLic. Bohumil Zachar (Uniwersytet Preszów) Levoča a Šaštín - pútnické centrá Slovenska

(Lewocza i Šaštín – centra pielgrzymkowe Słowacji)

Mgr Agnieszka Katarzyńska (Doktorantka UPJPII) Pielgrzymka organizowana przez wspólnotę Taize – zaufanie, pojednanie, ekumenizm (Die von Taizée veranstalte Wallfahrt – Vertrauen, Versöhnung, Ökumene)

Mgr Katja Erhard (Studentka Heiligenkreuz) Unterwegs im fränkischen Gottesgarten – Die barocke Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen und ihre ökumenisch-missionarische Pilgerpastoral (W drodze do frankońskich Ogrodów Bożych – Barokowa bazylika pielgrzymkowa Czterdziestu Świętych i jej ekumeniczno – misyjne znaczenie)

Mgr Zbigniew Czapik (Doktorant Uniwersytet Jagielloński) Wpływ pielgrzymek na Jasną Górę na budowanie tożsamości w wojsku (Die Bedeutung der Soldatenwallfahrten nach Jasna Gora für die Bildung der Identität in der Armee)

Krzysztof Kuś (Magistrant UPJPII) Pielgrzymka kolejarzy na Jasną Górę – budowanie tożsamości i jedności środowiska zawodowego (Die Bedeutung der Eisenbahnerwallfahrten nach Czestochowa für die Bildung der Identität und der Einheit von Eisenbahnverband)

16.00 – Wyjazd do Nowej Huty i zwiedzanie Nowej Huty i Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile

 

9. Maja 2015

8.30 – wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej

Seminarium II sesja – Kalwaria Zebrzydowska - klasztor Bernardynów - Sala Papieska

9.15 – 13.00 referaty grupa III

Dipl. Theol. Marten Stahlberg (Doktorant in Freiburg) Ikonen als nationale Heiligtümer - ein russischer Beitrag zur religiösen Topologie Europas (Ikony z narodowych sanktuariów - rosyjski wkład do religijnej topologii Europy)

Dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny) Znaczenie europejskich szlaków pielgrzymkowych w budowaniu tożsamości Europy – przeszłość i teraźniejszość (Die Bedeutung der europäischen Wanderwege für die Bildung der europäischen Identität –im Vergangenheit und in der Gegenwart)

Agata Kusek (Magistrantka UPJPII) Cel i charakter najpopularniejszych pielgrzymek w Europie (Der Zweck und der Charakter der populärsten Pilgerfahrten in Europa)

Mgr Jude Thaddaeus Buyondo (Student Heiligenkreuz) Exkurs Afrika I: Ugandas Martyr’s Shrine Namugongo – How can shrines enable the urgency of ecumenical and inter-religious dialogue? (Ekskurs Afryka I: Ugandyjskie sanktuarium męczenników Naumugongo - Jak sanktuaria mogą umożliwić realizację naglącej potrzeby ekumenicznego i międzyreligijnego dialogu)

P. P. Déogratias Maruhukiro (Doktorant Freiburg) Exkurs Afrika II: Bündniskultur, Friedens-und Versöhnungsarbeit: Zur Friedens- und Versöhnungspastoral des Schönstattheiligtums in Burundi (Przymierze kultur, działalność na rzecz pokoju i pojednania sanktuariów Schönstatt w Burundi)

13.00 – 14.00 - przerwa obiadowa

14.00 – 17.00 – zwiedzanie Kalwarii (wyjście na Dróżki)

10 maja 2015

Uczestnictwo w procesji św. Stanisława, zwiedzanie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz Centrum Jana Pawła II oraz katedry na Wawelu

11 maja 2015

9.00 – wizyta u Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza (ul. Franciszkańska 3)

Eschatologiczny wymiar pielgrzymowania w ujęciu katolickim, prawosławnym i protestanckim

Interdyscyplinarne i ekumeniczne międzynarodowe sympozjum

ul. Bernardyńska 3 – godz. 10-13.30 (Aula)

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Powitanie J.M. ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – rektor UPJPII

10.00 –  PD Dr. Michaela Hastetter (Freiburg, Trumau, Heiligenkreuz) Linien der eschatologische Wallfahrt im Werk von Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI (Eschatologiczna pielgrzymka w dziełach Józefa Ratzingera / Papieża Benedykta XVI)

10.30 –  Univ. Ass. Robert Zych (Kraków) Eschatologia w ujęciu Wacława Hryniewicza

11.00 – Dyskusja

11.30 – Prof. Dr. Martin George (Uniwersytet Berno - Szwajcaria) Eschatologie in der deutschen evangelischen Theologie (Eschatologia w niemieckiej teologii ewangelickiej)

12.00 – Univ. Ass. Stefanos Athanasiou (Bern) Eschatologie in der orthodoxen Kirche (Eschatologia w Kościele prawosławnym)

12.30 – Doc.ThDr. Marcel Mojzeš, PhD. (Uniwersytet Preszów) Pramene teológie eschatológie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (Źródła teologii eschatologii greckokatolickiego Kościoła Słowacji)

13.00 – Dyskusja

13.30 – obiad

15.00 – wyjazd do Bolechowic, grill, podsumowanie seminarium i sympozjum

Tłumaczenie referatów: Monika Tylkowski, Felix Mallek, Michal Mraczek, Michal Wilkosz