Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sympozjum charytatywne dla Krzysztofa Broszkiewicza 31 III 2017

Człowiek (...) nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z samego siebie.

                                                                                                                                      ("Gaudum et spes", 24)

31.03.2017
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
ul. Bobrzyńskiego 10

W Liście Apostolskim „Salvifici doloris” św. Jan Paweł II odwołuje się do przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie, którym jest każdy „kto świadczy pomoc w cierpieniu, jakiejkolwiek byłoby ono natury…Daje siebie, swoje własne „ja”, otwierając to „ja” dla drugiego…”. Ojciec Święty wskazuje na gotowość do podejmowania różnorodnych, konkretnych inicjatyw i działań, wypływających z głębi serc, które przyniosą pomoc poranionemu człowiekowi.
To przez nie realizowane jest prawdziwie chrześcijańskie miłosierdzie. Wciąż żywe i aktualne przesłanie papieża Polaka oraz rok 2017 ogłoszony Rokiem Świętego Brata Alberta, który stanowi kontynuację minionego Roku Miłosierdzia, skłoniły pracowników Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie do podjęcia organizacji kolejnej konferencji, połączonej z akcją charytatywną na rzecz 20-letniego Krzysztofa Broszkiewicza z Rzezawy, sparaliżowanego w wyniku wypadku drogowego. Jego wiara w odzyskanie sprawności sprawia, że swoje plany na przyszłość odkłada w czasie. W październiku 2015 roku miał rozpocząć naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Krzysztof wymaga długiej i bardzo kosztownej rehabilitacji. Dlatego też organizatorzy zbiórką pieniędzy do puszek w dniu sympozjum, nad którą patronat objęła Parafia św. Jana Pawła II, przy ul. Bobrzyńskiego 8 w Krakowie, chcą wspomóc Krzysztofa w powrocie do dawnej sprawności. Przedsięwzięcie zatytułowane „Człowiek…nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z samego siebie… - Sympozjum charytatywne dla Krzysztofa Broszkiewicza” będzie również hołdem dla św. Jana Pawła II – patrona UPJPII w Krakowie.

W gronie prelegentów znajdują się: Jan Mela, założyciel Fundacji „Poza Horyzonty”, Piotr Żyłka, dziennikarz, publicysta i redaktor naczelny portalu DEON.pl, ks. dr Tomasz Szarliński, prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego im. Mikołaja Zebrzydowskiego, Krzysztof Skórzyński, dziennikarz TVN oraz Piotr Kowalczyk „TAU” – raper, który wystąpi również z koncertem podczas sympozjum.

Konferencję organizatorzy pragną skierować do młodego pokolenia, na wychowanie którego Ojciec Święty zwracał szczególną uwagę. We wspomnianym dokumencie „Salvifici doloris” podkreślał, iż „rodzina, szkoła, inne instytucje wychowawcze, już nawet z samych motywów humanitarnych, muszą wytrwale pracować nad rozbudzaniem i pogłębianiem wrażliwości na bliźniego i jego cierpienie, której symbolem stała się postać ewangelicznego Samarytanina…”. Młodzież potrzebuje duchowych autorytetów, aby zachodziła w nich przemiana serc, polegająca na przekazywaniu Ewangelii poprzez przykład tego, jak sami będą żyć, która ma również polegać na świadczeniu miłosierdzia. „Miłosierdzie jest sprawdzianem autentyczności naszej postawy, naszej wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie…”, o czym pisał papież Franciszek w orędziu na XXXI Światowy Dzień Młodzieży 2016 r.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii z planu filmu o lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej pt.: „Tutaj stanie miasto”. Aktorami są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach.