Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Konferencja "Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski" 24 XI 2016

Katedra Prawa Rodzinnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wspólnie z Katedrą Polityki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katedrą Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje w dniu 24 listopada 2016 r. konferencję naukową Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski.

Ruchy ludności, niezależnie do ich kierunku czy genezy, zwykle pociągają za sobą zmiany w różnych sferach życia społecznego począwszy od politycznej poprzez ekonomiczną po religijną. Zmiany te są one obserwowalne zarówno w skali makro, jak i w skali mikro.

Historycznie rzecz ujmując, Polska jest krajem wielokulturowym, w którym znajdowały swoje miejsce różne grupy narodowe, często niechciane w innych  częściach Europy. Przez wieki Polska była postrzegana jako kraj wielokulturowy i zróżnicowany etnicznie. Kolejni królowie nadawali osadnikom z innych krajów specjalne przywileje aby zachęcić ich do osiedlenia się na terenach Rzeczpospolitej. W okresie międzywojennym na terenie Polski mieszkało 6 rozpoznawalnych grup etnicznych: Polacy, Niemcy, Żydzi, Ukraińcy, Białorusini oraz inne mniejsze grupy jak: Ormianie, Słowacy, Litwini czy Tatarzy. Zmiany w strukturze etnicznej Polski przyniosła II Wojna Światowa oraz rygorystyczna przesiedleńcza polityka władz komunistycznych, która sprawiła, iż Polska stała się krajem w miarę jednolitym etnicznie. Obecne otwarcie się Polski na Europę i napływające do Europy fale imigrantów z terenów Azji i Afryki mogą znowu doprowadzić do zróżnicowania etnicznego Polski. Zmiany te będą prowadzić nie tylko do dywersyfikacji kulturowej Polski ale dotkną także gospodarki i prawa.
Wypada zatem, zarówno dla zaspokojenia naukowej ciekawości, jak i uzyskania praktycznych instrukcji i proponowania rozwiązań problemów, które mogą się pojawić, postawić pytania o konsekwencje średnio i długoterminowe tej migracji.
W optyce konferencji znajdzie się sfera ekonomiczna i prawna konsekwencji imigracji do Polski. Te sfery są mocno ze sobą powiązane, często na zasadzie sprzężenia zwrotnego.  Zgłębienie tej tematyki będzie celem konferencji.

Zapraszamy do przesyłania propozycji do wygłoszenia wykładu w tematyce: prawnej, społecznej, ekonomicznej, statystycznej, socjologicznej, pedagogicznej, oraz teologicznej obejmującej tematy:

 1. obecny status gospodarki i zapotrzebowanie rynku
 2. polskie prawo gospodarcze w kontekście inwestycji zagranicznych
 3. zatrudnianie imigrantów w Polsce: podstawy prawne i ekonomiczne
 4. imigracja zarobkowa do Polski
 5. imigranci polityczni i uchodźcy i ich wpływ na gospodarkę i rynek
 6. polskie uregulowania prawne w zakresie prawa imigracyjnego: uchodźca, azylant
 7. obywatelstwo polskie - zasady jego uzyskania
 8. imigranci z za „wschodnie granicy”
 9. definicja rodziny imigranta w prawie polskim i UE
 10. wpływ imigrantów na politykę gospodarczą rządu
 11. wpływ imigracji na politykę prospołeczną rządu

 

Długoś wygłoszonego wykładu w ramach sesji: 20 minut + 10 minut na dyskusję.

Propozycje wystąpień obejmujące nie więcej niż 200 słów, wraz z krótkim życiorysem naukowym, należy składać do dnia 15 września 2016 roku, w formie elektronicznej na adres email: konferencja.emigracja@upjp2.edu.pl w języku polskim i angielskim.

Miejsce obrad

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3
31-069 Kraków

Opłaty

Uczestnictwo w konferencji z wygłoszeniem referatu i publikacją: 250 zł (obejmuje materiały konferencyjne, obiad i przerwy kawowe, oraz publikację w recenzowanej monografii).

Uczestnictwo w konferencji z wygłoszeniem referatu, bez publikacji: 100 zł (obejmuje materiały konferencyjne, obiad i przerwy kawowe oraz możliwość zakupu recenzowanej monografii z wystąpieniami uczestników konferencji z rabatem).

Dane do przelewu:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków
Bank BPH:
12 1060 0076 0000 3210 0016 0117

w tytule przelewu podając: imię i nazwisko uczestnika, pełną nazwę konferencji i rodzaj wpłaty.

Brak powyższych danych uniemożliwi prawidłową rejestrację uczestnika.

Publikacja

W formie recenzowanej monografii Wydawnictwa UPJPII
Kontakt do zgłoszeń: konferencja.emigracja@upjp2.edu.pl
Komitet Naukowy

Przewodniczący: ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII

Wiceprzewodniczący: dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK

prof. dr hab. Józef Pociecha (UEK)

dr hab. Jolanta Kurkiewicz, prof. UEK

o. dr hab. Jan Mazur, prof. UPJPII

Sekretarze: dr Magdalena Butrymowicz (UPJPII), mgr Małgorzata Ćwiek (UEK)