Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Hanna Suchocka pierwszą laureatką Nagrody im. Biskupa Tadeusza Pieronka "In veritate". W Krakowie trwa XIX Międzynarodowa Konferencja z cyklu: „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” 11 – 12 X 2019

W Krakowie trwa XIX Międzynarodowa Konferencja z cyklu: „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” 11 – 12 X 2019

Kardynał Stanisław Dziwisz, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, którą to funkcję przez 18 lat, od początku organizowania tej konferencji piastował ks. bp Tadeusz Pieronek, w pierwszych słowach zwracając się do międzynarodowego grona gości mówił, iż spotkanie odbywa się w miejscu, w którym „mówią wieki”, gdzie w sposób zupełnie wyjątkowy czuje się ducha miasta, i że po raz pierwszy odbywa się ona bez człowieka, który był jej duszą, energicznie i z pasją wypełniał zadania, które z tej konferencji wynikają. „Jestem przekonany – mówił, –  że Ksiądz Biskup towarzyszy nam duchowo i cieszy się, że kontynuujemy dzieło, któremu oddał przymioty swojego umysłu i serca”.
Kardynał podkreślił, że obecność reprezentantów różnych krajów i środowisk europejskich jest gwarantem owocnych rozmów, które są potrzebne, gdy mowa o wspólnocie wolnych krajów Europy. Zwrócił uwagę, że szczególną troską należy otoczyć młodzież, bo choć totalitaryzm pozostał we wspomnieniach ich rodziców, pojawiają się inne oznaki kryzysu we wspólnocie, np. brexit i wiele innych, a ocalenia pośród zagrożeń należy szukać we wspólnych wartościach chrześcijańskich.

Poseł Andrzej Halicki, przewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL do Parlamentu Europejskiego podkreślił, jak ważne jest, że podczas konferencji poruszana jest kwestia roli Kościoła we współczesnej Europie, że przedyskutowania wymagają: sytuacja społeczna, gospodarcza, problemy cywilizacyjne.

Prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa przypomniał początki tej konferencji, kiedy to była ona w założeniach wewnętrzną konferencją kościelną. Szybko jednak do tego grona dołączyli intelektualiści różnych grup i poglądów, także reprezentanci różnych wspólnot religijnych pragnący rozmawiać o problemach Europy. A rozmowa, która się toczy pozwala na wypracowanie pewnych modeli i struktur, wspólnego spojrzenia na najważniejsze sprawy.

Według Dr. Larsa Hänsela, dyr. Departamentu Europy i Ameryki Pn. z Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, cały świat stał się ostatnimi czasy mniej przejrzysty niż był dotąd. Jaką rolę będzie pełniła Europa przy silnej więzi transatlantyckiej, przy dynamicznie rozwijających się Chinach? Co tak naprawdę jest spoiwem Europy? Obywatele i obywatelki UE oczekują ochrony i bezpieczeństwa przed wojną, konfliktami, terroryzmem. Zmiany klimatyczne i epoka cyfrowa wymagają dyskusji i szukania skutecznych rozwiązań. Podkreślił, że Unia Europejska może być gwarantem pokoju, wolności, bezpieczeństwa i dobrobytu, ale też nie wolno zapominać o korzeniach – Europa zbudowana jest na chrześcijańsko-judaistycznych tradycjach. Jak najlepsze wartości należy przekazywać młodym. "Sam – mówił – przeżyłem 22 lata komunizmu i braku wolności w NRD, to już jest przeszłość, ale o tę wolność trzeba cały czas zabiegać i o nią dbać". Dr Lars Hänsel podkreślił, że kwestie Unii Europejskiej należy rozważać w perspektywie młodzieży, bardzo cieszy fakt licznej obecności studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, którzy nie tylko uczestniczą w konferencji, ale angażują się pomagając ją organizować.

Ks. dr Manuel Barrios Prieto, Sekretarz Generalny COMECE wyraził radość, że w mieście żyjącym pamięcią papieża Jana Pawła II, toczą się rozmowy o roli chrześcijan w życiu publicznym. Wyraził przekonanie, że wyzwania jakie stoją przed UE mogą być szansą na jej odnowienie. Mówił jak ważna jest każda osoba ludzka, jej godność, rodzina, solidarność, sprawiedliwość społeczna, wolność religijna, obrona najbiedniejszych, jak istotny szacunek dla różnorodności.

Z kolei Jacques Santer z Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu wspominając największe dramaty jakie dotknęły Europę w postaci obu wojen światowych, późniejszych lat komunizmu, mówił, że tylko Europa oparta o prawa człowieka może spełnić oczekiwania jakie się z nią wiąże, może żyć w pokoju, ale potrzebuje więcej zdecydowania, aby unikać tragedii, jakie były jej udziałem przed kilkudziesięcioma laty.

Rabin Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, przeprosił, że w związku z ostatnimi wydarzeniami  zamachem na synagogę w Halle w święto Jom Kipur, nie może wziąć w pełni udziału w Konferencji, przyznał jednak, że pozostaje wdzięczny rządowi niemieckiemu za postawę i zachowanie się w tym dramacie, jaki przeżywa w ostatnich dniach naród żydowski.

Arcybiskup Grzegorz Ryś, w wykładzie otwierającym konferencję,  przywołał słowa papieża Franciszka z przemowy w Parlamencie Europejskim, że Europa nie jest już płodna i nie tętni życiem, narzuca swoje klisze kulturowe całemu światu, zamiast je pogłębić w rzeczywistych procesach integracji i przekształcenia, że wybiera dziś łatwy, szybki zysk na ruchomych piaskach, chętnie zarządza polityką, ale nie buduje człowieczeństwa. Przywołując tę smutną refleksję papieża zakończył jego wstrząsającym pytaniem: „ Cóż ci się stało Europo humanistyczna, obrończyni praw człowieka, demokracji i wolności.(…)”. Pozostaje więc pytanie, czy Europa jest jeszcze nowa? Do zjednoczenia Europy doszło na popiołach i gruzach po II wojnie światowej, na nich zrodziła się wspólnota europejska…ukazała się cała kreatywność, geniusz, zdolność do powstania i wyjścia poza własne ograniczenia, które należą do duszy Europy. Geniusz, nowość Europy realizują się we wspólnocie. A aby ta wspólnota mogła zaistnieć, potrzebne jest przebaczenie. „Dziś jednak budujemy specjalne ogrodzenia – mówił arcybiskup – tam, gdzie obalono mur, gdzie świętowano upadek narzuconej wrogości, dziś mówi się o tym, jak nie wpuścić do Europy „zagrożeń naszych czasów”, a zagrożeniem są konkretni ludzie, którzy stoją w długiej kolejce, aby się na ten kontynent dostać. A pierwszym elementem młodości Europy wg. papieża Franciszka, a zapewne jeszcze mocniej Jana Pawła II  – jest solidarność, z solidarności właśnie bierze się zdolność otwarcia na innych. Zdolność do integracji, dialogu, jako pierwszej formy spotkania – to warunki młodości Europy”.

Kardynał Kazimierz Nycz w homilii wygłoszonej w kościele Świętych Piotra i Pawła wspominał bp.Tadeusza Pieronka, jego zaangażowanie w organizowanie tej konferencji. Przypomniał, jak jeszcze jesienią, niedługo przed śmiercią 27 grudnia ub. roku, myślał on o udoskonaleniu tego dialogu,o roli Kościoła w integracji europejskiej. Ale „Bogu dzięki – mówił, że to dzieło, któremu poświęcił dużą część swojego życia trwa”. Bo bardzo ważne jest to gromadzenie się w Krakowie, by podejmować tematy, które związane są z jednością Europy i miejscem chrześcijan w budowaniu tej jedności. Przywołując postaci świętych Piotra i Pawła mówił, jak budując fundamenty Kościoła wiele ich różniło, a jednocześnie potrafili w dialogu , modlitwie i posłuszeństwie woli Boga rozstrzygać w tamtym czasie najważniejsze sprawy Kościoła. Kardynał przypomniał słowa Jana Pawła II sprzed 22 lat, wypowiedzianych w Gnieźnie: „ Europa jest wielką rzeką i ma wiele dopływów i przez to bogactwo różnorodności może być wielka, ale zrąb jest chrześcijański”. Wiele problemów, jakie dziś nękają Europę bierze się stąd, że wielu nie przyjmuje nauczania jakie niesie Kościół. Chodzi o to, by przyjąć Boga w swoim życiu, przyjąć Chrystusa, który jest Prawdą.

Po Mszy św., która zakończyła się modlitwą nad kryptą, gdzie spoczął bp Tadeusz Pieronek udano się do Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie. Tam, po raz pierwszy w historii, została wręczona Nagroda im. Biskupa Tadeusza Pieronka „In veritate”, przyznawana przez Fundację im. Bp. Tadeusza Pieronka za wybitne postawy i osiągnięcia w łączeniu wartości chrześcijańskich i europejskich.  Pierwszą uhonorowaną jest prof. dr hab. Hanna Suchocka, była premier RP, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (2001 – 2013), mianowana przez papieża Franciszka w 2014 r. członkinią Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

W laudacji kard. Kazimierz Nycz mówił, jak bardzo brakuje dziś głosu bpa Pieronka – „odważnego, mocnego, zdynstansowanego, a czasem dla wielu kontrowersyjnego.” Wspomniał o przesłaniu nagrody, jakim jest docenienie osobistego zaangażowania laureata na rzecz dobra wspólnego, dialogu i publicznej debaty, czemu tak wierny był bp Pieronek, który „przerzucał most między refleksją pastoralną i eklezjalną a polityką i sprawami społecznymi. Dziś widać, jak tego dialogu potrzebujemy. Statuetka, to z jednej strony wyobrażenie wawelskiego wzgórza, gdzie biskup Pieronek odprawiał codziennie mszę św., z  drugiej gwiazdki zapożyczone z flagi europejskiej i słowa „In veritate” (”W prawdzie”), bo z tego zrodziło się zaangażowanie biskupa w życie publiczne. Nie tylko życie w prawdzie, ale i działalność publiczna w prawdzie jest możliwa i konieczna, czego dowód daje Hanna Suchocka. Biskup Pieronek Hannę Suchocką nie tylko cenił, ale uważał za autorytet – mówił Kazimierz Nycz –  tak w wymiarze politycznym, jak i moralnym. A ich pierwsze spotkania miały miejsce na płaszczyźnie dialogu między Kościołem a Państwem, gdy biskup był sekretarzem polskiego episkopatu, a laureatka była premierem polskiego rządu. Uwieńczeniem było przygotowanie (1993), a w konsekwencji podpisanie (1998) konkordatu. Godnie reprezentowała dorobek polskiej demokracji na forum międzynarodowym. Gdy krytykowano biskupa Pieronka za jego wypowiedzi, sam mówił, że" po to został biskupem, żeby się nie bać." Podobne słowa można powiedzieć o p. Hannie Suchockiej – została prawnikiem, politykiem, dyplomatą, żeby poza prawdą nie bać się niczego –  konkludował arcybiskup. Dla niej bliskie są słowa: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem, ale także bliskie są jej słowa: „Ufajcie, jam zwyciężył świat”.

Hanna Suchocka przyjmując nagrodę ze skromnością mówiła, że nie czuje się godna tej nagrody, a z drugiej strony przyjmuje ją z dużą radością, gdyż to nagroda bpa Pieronka. Przypominała pierwsze ich wspólne spotkania jeszcze w Sejmie Okrągłego Stołu pod koniec 1989 roku, gdy przymierzano się do nowej konstytucji, rozmawiali wówczas jako prawnicy. Wspominała jego intuicję, że nastąpi w nowych warunkach polskich zderzenie tradycyjnego myślenia o chrześcijaństwie z nowym otwarciem na Europę, i że może dojść do zderzenia wartości, w których możemy się pogubić, stąd właśnie wziął się pomysł organizowania konferencji w Krakowie (2001 r.). „Ta nagroda daje mi siłę, że warto i trzeba to kontynuować” – powiedziała Hanna Suchocka.