Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

"Wykluczenie społeczne w przestrzeni publicznej" – międzynarodowa konferencja naukowa 7 XI 2019

Międzynarodowa konferencja naukowa p.t. „Wykluczenie społeczne w przestrzeni publicznej”

organizowana przez:

Tarnowskie Stowarzyszenie Pracowników Nauki „Pro Publico Bono”
we współpracy z Prezydentem Miasta Tarnowa Panem Romanem Ciepielą
Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Instytutem Pracy Socjalnej

Uniwersytetem Jagiellońskim – Instytutem Socjologii
Katedrą Edukacji Specjalnej i Pracy Socjalnej –
Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franka

Tarnów, 7 listopada 2019 r.
ZAZ „Słoneczne Wzgórze”

 

PROGRAM
10.00 Powitanie – Stanisław Sorys – Przewodniczący komitetu organizacyjnego
Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa
Referaty wprowadzające:
Moderator: Ks. dr hab. Janusz Mierzwa, Prof. UPJG – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka
w Sanoku
► Niepełnosprawność w świecie arabskim. Wybrane zagadnienia społeczne –
Ks. prof. nadzw. dr hab. Leon Szot, UPJPII w Krakowie
► Metoda mapowania społeczności jako sposób aktywizacji jej zasobów w celu rozwiązania
problemu wykluczenia społecznego – Prof. nadzw. Larisa Kalchenko, Wydział Edukacji
Specjalnej i Pracy Socjalnej, Narodowy Uniwersytet Lwowski Iwana Franka
► Wsparcie studentów niepełnosprawnych na polskich uczelniach. Gwarancje prawne
a stan faktyczny – Dr Anna Gądek, PWSZ Tarnów
► Cechy postaw nauczycieli szkół publicznych na rzecz edukacji włączającej –
Prof. Igor Ostrovsky, Wydział Edukacji Specjalnej i Pracy Socjalnej, Narodowy Uniwersytet
Lwowski Iwana Franki, Prof. dr Kateryna Ostrovska, Wydział Edukacji Specjalnej i Pracy Socjalnej,
Narodowy Uniwersytet Iwana Franka we Lwowie
► Polityka społeczna jako element problemu spójności –
Dr hab. Stanisław Sorys, UPJPII w Krakowie
► Czwarta rewolucja przemysłowa a wykluczenie społeczne – Dr hab. Maria Płonka prof. UEK
► Inkluzywny charakter przedsiębiorczości społecznej w warunkach czwartej rewolucji
przemysłowej – Dr Jolanta Stanienda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
12.30 Panel I: Problemy społeczne w środowisku lokalnym osób wykluczonych! Spojrzenie badacza.
Moderator: Dr hab. Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
► Współpraca samorządu terytorialnego z podmiotami kościelnymi w przeciwdziałaniu
marginalizacji społecznej. Studium przypadku na przykładzie OWR Caritas Myczkowce –
Ks. dr hab. Janusz Mierzwa, Prof. UPJG, Dr Anna Opar, Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku
► Codzienna partycypacja jako forma oddolnych działań na rzecz rozwiązywania problemów
w sąsiedztwie – na przykładzie gospodarowania przestrzenią osiedlową –
Dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
► Starość w perspektywie międzypokoleniowych relacji w tradycyjnej rodzinie –
analiza wyników badań ogólnopolskich – Dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ Instytut Socjologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
► Mniejszość Romska w procesie edukacji szkolnej – Doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD,
Prešovská Univerzita v Prešove
► Formalne i nieformalne mechanizmy aktywizacji społecznej osób starszych na przykładzie
społeczności Kamionka (gmina Gogolin, pow. krapkowicki, woj. opolskie) –
Mgr Adam Dąbrowski Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
14.00 Przerwa / obiad
14.45 Panel II: Pomysły – projekty – współpraca. Jak wygląda współpraca międzysektorowa?
Spojrzenie praktyka.
Moderator: dr hab. Stanisław Sorys – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
► Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa
► Dr hab. Piotr Nowak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
► Mgr Stanisław Dydusiak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
► Mgr Agnieszka Hulska – Dyrektor Centrum Rehabilitacji Społecznej –
Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”
16.00 Podsumowanie konferencji