Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Zakończenie Warsztatów Historycznych dla młodzieży szkół średnich "Historia człowieka – człowiek w historii"

Warsztaty przechodzą do historii!
Zakończenie Warsztatów Historycznych dla młodzieży szkół średnich "Historia człowieka – człowiek w historii"

W roku akademickim 2017/2018 Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie po raz kolejny zorganizował Warsztaty Historyczne skierowane do młodzieży szkół średnich. Tegoroczne spotkania odbywały się pod hasłem "Historia człowieka – człowiek w historii".
Warsztaty odbywały się raz w miesiącu, począwszy od października 2017 r., aż po kwiecień 2018 r. Każde spotkanie składało się z dwóch części. Część pierwszą stanowiła sesja edukacyjna prowadzona w formie wykładu lub prelekcji, poświęcona tematyce danego warsztatu, prezentująca zjawiska społeczne lub kulturowe, przybliżająca dziedzictwo kulturowe nie tylko Polski, ale również Europy i świata. Sesje edukacyjne prowadzone były przez kadrę naukową naszego Uniwersytetu oraz zaproszonych gości.
Częścią drugą było wyjście poza uniwersyteckie mury. Młodzi adepci nauki mogli zajrzeć w miejsca, które zwykle pozostają niedostępne dla przeciętnych turystów czy mieszkańców Krakowa.
Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Chęć uczestnictwa zadeklarowało ponad 100 osób, jednak ze względów organizacyjnych i ograniczeń lokalowych w miejscach, które planowano odwiedzić, możliwe było przyjęcie tylko połowy chętnych. Przez wzgląd na duże zainteresowanie przyszłoroczną edycją podjęto już kroki mające na celu umożliwienie uczestnictwa jak największej liczbie osób.
W ramach sześciu spotkań uczniowie odwiedzili Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Lotnictwa, Kamienicę Hipolitów, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Klasztor oo. Dominikanów, Klasztor i archiwum oo. Karmelitów oraz Muzeum Inżynierii.
Zaplanowany cykl spotkań zakończony został 21 IV 2018 r. O godz. 9.45 w sali 201 przy ul. Franciszkańskiej 1 zgromadzili się uczestnicy warsztatów wraz z nauczycielami. Po przywitaniu przez kierownika Warsztatów dra hab. Józefa Cezarego Kałużnego uczniowie przystąpili do testu wiedzy. Następnie w ramach odstresowania się i oczekiwania na wyniki uczestnicy warsztatów zwiedzili pod okiem dra hab. Jacka Górskiego Muzeum Archeologiczne oraz odbyli spacer ulicą Kanoniczą zapoznając się z budynkami Uniwersytetu.
Po powrocie na Franciszkańską nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów. Trzy osoby, które uzyskały najlepszy wynik (Piotr Dziadyk, Mikołaj Migas i Kacper Szewczyk) nagrodzone zostały cennymi nagrodami rzeczowymi oraz indeksami naszego Wydziału, gwarantującymi im miejsce pośród naszej społeczności akademickiej. Indeksy i nagrody zostały wręczone przez ks. prof. dra hab. Jacka Urbana, dziekana WHiDK oraz dra hab. Józefa Cezarego Kałużnego, kierownika Warsztatów.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo w naszych warsztatach pozwoliło nie tylko na ubogacenie wiedzy i umiejętności, ale stało się także okazją do zawarcia ciekawych znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Liczymy również na to, że warsztaty historyczne pozwoliły na rozwinięcie fascynacji zarówno historią jako dziedziną humanistyczną, jak i środowiskiem uniwersyteckim, do którego poznawania i włączenia się chcieliśmy w ten sposób zaprosić.
Pełna fotorelacja z przebiegu Warsztatów oraz dnia finałowego znajduje się na Facebookowej stronie Warsztatów:

https://www.facebook.com/Warsztaty-Historyczne-UPJP-II-1660489070642561/

/Magdalena Ficoń
Sekretarz Warsztatów Historycznych/