Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Archiwum - konferencje, sesje

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na sesję wspomnieniową z okazji 25. rocznicy śmierci prof. Wojciecha Marii Bartla   Profesor Wojciech Maria Bartel w służbie Kościołowi i Ojczyźnie 26 września 2017 r. (wtorek) ul. Bernardyńska 3, Kraków - lektorium, II piętro   WOJCIECH MARIA BARTEL, (27 XII 1923 Kraków – 2 IX 1992 tamże), historyk państwa i prawa; uczestnik kampanii wrześniowej 1939; 1945-49 studiował na Wydz. Prawa UJ, następnie związany z...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Religii Urząd Gminy w Michałowicach Bractwo i Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych mają zaszczyt zaprosić na: X MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku...
Katedra Teologii Pastoralnej organizuje XXV międzynarodowe sympozjum Sacrum i przyroda pt. „Edukacja i duchowość ekologiczna”, w Ojcowskim Parku Narodowym, 7-8 października 2017.   Święty Franciszek, wierny Pismu Świętemu, proponuje nam uznanie przyrody za wspaniałą księgę, w której Bóg do nas mówi i przekazuje nam coś ze swego piękna i dobroci: «z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę» (Mdr 13, 5), a «Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu...
Daj się ponieść naukowej przygodzie! Tajniki nauk wszelakich: matematyki, fizyki, chemii, astronomii, a także nauk humanistycznych w całym ich zakresie będzie można zgłębić w sposób oryginalny i niecodzienny podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 29 września 2017. Aż w siedmiu miastach Polski: Krakowie, Andrychowie, Chrzanowie, Skawinie, Niepołomicach, Nowym Sączu, Tarnowie niemal 1200 naukowców i 2 tysiące studentów, a także przedstawiciele 250 kół naukowych prześcigać się będą w zachęcaniu do...
ZAPRASZAMY na XII DNI JANA PAWŁA II Celem Dni Jana Pawła II, których XII edycja odbędzie się w dniach 7-9 listopada 2017 r., jest upamiętnienie postaci Świętego Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski. Decyzja o organizacji pierwszych Dni Jana Pawła II została podjęta w 2006 r. przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. W przedsięwzięciu wzięły udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale także szkoły wyższe z województwa...
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN: Zespół Języka Religijnego Uniwersytet Adama Mickiewicza: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: Instytut Liturgiczny Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową: JĘZYK NABOŻEŃSTW Żywiec, 28 – 30 września 2017 r.             Jest to ósma konferencja w ramach cyklu poświęconego różnym sferom użycia dyskursu religijnego. Tym razem...
W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Jego Ekscelencji ks. abp. prof. Marka Jędraszewskiego, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego i Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszam do udziału w XVII konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, której hasło przewodnie w bieżącym roku brzmi:DOKĄD ZMIERZA EUROPA? Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w...
Katedra Etyki oraz Katedra Filozofii Społecznej i Polityki Wydział Filozoficzny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zapraszają do udziału w X konferencji naukowej z cyklu: „Etyka i życie publiczne” Temat przewodni: Prawo i moralność w życiu publicznym 24-25 października 2017 (wtorek-środa) Kraków, ul Bernardyńska 3             Konferencje z cyklu „Etyka i życie publiczne” corocznie podejmują zagadnienia, które w sposób szczególny dotyczą ważnych i aktualnych problemów etycznych oraz...
650-lecie miejskiej lokacji Brzostku (1367-2017) Obchody w dn. 16-18 czerwca 2017 r. Sesja naukowa - 17 czerwca (sobota) - Dom Kultury w Brzostku 9.00 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej 10.00 – Sesja naukowa Prezentacja dokumentu lokacyjnego z 18 VI 1367 r. i książki ks. prof. Bogdana Stanaszka, pt. Brzostek – dzieje miasta w okresie staropolskim Część I – 10.10-12.00 Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UPJP2 w Krakowie), Miejska lokacja Brzostku i rozwój miasta do końca XVI w. Dr Dominika...
Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowegop UPJPII oraz Dyrektor Instytutu Historii UPJPII zapraszają na wykład Konfederacja targowicka (1792 – 1793) w świetle stereotypów społecznych i dyskusji naukowych. Wykład wygłosi dr Vadzim Anipiarkou z Instytutu Historii Narodowej Akademiii Nauk Białorusi w Mińsku. Środa, 14 czerwca 2017, godz. 11.30 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Franciszkańska 1, sala 201    
Wydział Filozoficzny Uniwerystetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Filozofii Religii zapraszają na spotkanie z cyklu „Filozofia – religia – literatura”. Tym razem w ramach cyklu spotkań o książkach odbędzie się dyskusja z udziałem o. prof. Jana Andrzeja KłoczowskiegoOP i dra Adama Workowskiego Po co filozofia religii inteligentnemu wierzącemu? Mowa będzie o książce o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów...
19 czerwca w budynku Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbędzie się sesja naukowa z okazji 100. rocznicy śmierci wybitnego polskiego fizyka i filozofa przyrody - Mariana Smoluchowskiego (1872-1917). Rocznica ta jest doskonałą okazją aby przyjrzeć się z perspektywy czasu dorobkowi tego uczonego i jego roli w kształtowaniu się krakowskiej filozofii przyrody. Sesji towarzyszyć będzie prezentacja specjalnego numeru czasopisma "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce", poświęconego Smoluchowskiemu...

Strony