Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Archiwum - konferencje, sesje

Katedra Filozofii Logiki, Filozofii Matematyki i Retoryki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zaprasza na konferencję pt. "Negacja", dedykowaną prof. Pavlovi Maternie z Pragi. Problem negacji jest obecny w myśli filozoficznej od jej początku, choć wydawać się może, że omawiany jest stosunkowo rzadziej niż np. kwestie związane z etyką czy teorią poznania. Prof. Władysław Stróżewski w tekście „Z problematyki negacji” stwierdza na wstępie, że zagadnienie negacji jest...
XIV Sympozjum biblijne Stworzył ich mężczyzną i kobietą Plan sympozjum 9.00 Otwarcie sympozjum br. mgr lic. Łukasz Stec OFMCap - rektor WSD Kapucynów 9.10 Płeć jako dar i zadanie - ks. prof. Tomasz Jelonek (UPJPII, Kraków) 9.40 Miłość nieskażona przez zło. Relacja oblubieńcza w Pieśni nad Pieśniami - dr Danuta Piekarz (UJ i UPJP II, Kraków) 10.10 Teologia ciała Jana Pawła II - dr Maria Zboralska (redakcja czasopisma Miłujcie się, Poznań) 10.40 Przerwa 11. 10 Tajemnica kobiecości i męskości -...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na konferencję „Nauki o rodzinie – teraźniejszość i przyszłość”. Podczas konferencji eksperci nauk o rodzinie i problematyki związanej z rodziną przedstawią nauki o rodzinie z perspektywy uniwersyteckiej, Senatu RP, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz z perspektywy jednostek posiadających prawa do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie. Swoimi badaniami,...
Instytut Myśli Józefa Tischnera, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na wykłady otwarte w roku akademickim 2016 – 2017 Jan Paweł II. Posługa myślenia   8 XII 2016 – Jan Paweł II o prawie, prof. Zbigniew Stawrowski (IMJT, UKSW, Warszawa) 19 I 2017 –  Rene Girard i Karol Wojtyła o poznaniu siebie, dr Mirosław Harciarek (Politechnika Częstochowska, Częstochowa) 16 II 2017 – Wojtyły...
Katedra Filozofii Człowieka, Katedra Filozofii Przyrody oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii zapraszają na konferencję naukową Aspects of Time. Oblicza czasu z cyklu „Wokół Myśli Michała Hellera”. Znajdźmy czas na czas. Augustyn z Hippony powiadał, że wie czym jest czas, do momentu, aż ktoś go o to zapyta. W ósmej już edycji interdyscyplinarnych konferencji z cyklu „Wokół Myśli Michała Hellera” pragniemy iść o krok dalej i pytać o oblicza czasu. Termin oblicze potocznie kojarzony jest z twarzą...
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII, Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów oraz Szkoła Sług Ducha zapraszają na wykład rabina Johna Fischera pt. Jezus – Żyd praktykujący, w środę 7 grudnia o godz. 17. 30, budynek dydaktyczny UPJPII, ul. Bernardyńska 3, Aula (I piętro). Dr John Fischer urodził się w Budapeszcie, w ocalonej z Holokaustu rodzinie węgierskich Żydów. Jest rabinem w mesjanistycznej synagodze na Florydzie, wicerektorem ds. naukowych St. Petersburg...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zaprasza na konferencję W trosce o rozwój uczelni. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane perspektywy rozwoju UPJPII na tle podejmowanych działań związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego w Polsce. Poruszone będą kwestie dotyczące jakości kształcenia, jak również podniesiony problem doboru odpowiednich metod kształcenia oraz weryfikacji efektów kształcenia. Swoimi badaniami, refleksjami i doświadczeniem podzielą się wygłaszając referaty: ks. prof. dr hab...
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz Komisja Historyczna PAN w Katowicach zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych. Patronat nad tym wydarzeniem objął wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Prelegenci, będący specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych, a równocześnie przedstawicielami wielu polskich ośrodków...
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie zaprasza do udziału w sesji naukowej 28 listopada 2016 roku. „Muzyka na miarę świętości” - wyzwanie dla kompozytorów muzyki liturgicznej dzisiaj 28 listopada 2016 roku (poniedziałek) Aula im. Kard. Franciszka Macharskiego Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie, ul. Prosta 35 A Godz. 10. 00 Sesja naukowa ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJP II  (UPJPII, AM Kraków)   Słowo wprowadzające, ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM...
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie zaprasza na Dni Muzyki Kościelnej, które po raz dwunasty będą obchodzone w archidiecezji pod patronatem ks. kard. Stanisława Dziwisza, w dniach 17 – 21 listopada br. Program tegorocznych Dni Muzyki Kościelnej zapowiada się ciekawie i różnorodnie. Będzie można wysłuchać koncertu studentów i pedagogów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie w ramach cyklu Mariacki Festiwal Organowy, być świadkiem zmagań o laury IX...
Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis”, działające na Wydziale Historii I Dziedzictwa Kulturowego UPJPII zaprasza na spotkanie z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem, które odbędzie się 24 listopada br., o godz. 18.00 w auli przy ul. Bernardyńskiej 3. Spotkanie związane jest z 40. rocznicą powstania Komitetu Obrony Robotników – jednego z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w okresie PRL-u.
Katedra Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego UPJPII we współpracy z Katedrą Filozofii Logiki Wydziału Filozoficznego oraz Akademią Ignatianum zapraszają na konferencję naukową z cyklu Filozofia w informatyce, która odbędzie się w dniach 17 – 18 listopada 2016 r. na Wydziale Filozoficznym UPJPII przy ul. Kanoniczej 9. Temat przewodni tegorocznego spotkania to Informatyczny świat a filozofia. Poprzednia konferencja odbyła się na Politechnice Warszawskiej w roku 2015. Te spotkania mają za...

Strony