Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Archiwum - konferencje, sesje

Papieski Wydział Teologiczny Teresianum – Karmelitański Instytut Duchowości oraz Katedra Historii Duchowości UPJPII zapraszają na XVIII Dni Duchowości ze św. Teresą od Jezusa pod hasłem W relacji przyjaźni, które odbędą się w dniach 13-15 maja br.   Program: 13 maja 2015 roku - środa   17.00 Powitanie: o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, UPJPII i dyrektor KID Słowo wstępne: o. dr Piotr Nyk OCD, radny prowincjalny Attualità di Santa Teresa nella Chiesa d’oggi (Aktualność św. Teresy we...
Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na II Międzynarodową Konferencję Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci, która odbędzie się w dniach 8-10 października 2015 roku w budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3. W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyła się ubiegłoroczna konferencja Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie XIX i XX wieku, postanowiliśmy zorganizować w tym roku...
Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową Rodzina ceniona i zagrożona, która odbędzie się 2 czerwca br. w budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3. Organizator konferencji: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Etyki Pracy Socjalnej, Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pracy Socjalnej oraz Katedra Psychologii Instytutu Nauk o Rodzinie Współorganizatorzy: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (Sk), Katedra Socjologii, Wydział Ekonomii i Stosunków...
Katedra Psychologii Instytutu Nauk o Rodzinie i Katedra Etyki Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii oraz Zakład Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Miejsce sumienia we współczesnym świecie, która odbędzie się dnia 14 maja br. Miejsce obrad...
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej, która odbędzie się w dniach 28-29 maja br. Organizator: Katedra Dziejów Kultury Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Miejsce obrad: ul. Sławkowska 32, sala 5 PROGRAM: Czwartek, 28 V 13:45-15:30 I panel 13:45 Przywitanie uczestników 14:00-14:20 Prof. dr hab. Bogusław Krasnowolski (UPJPII) „Sacrum w układach przestrzennych...
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN: Zespół Języka Religijnego, Katedra Komunikacji Religijnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt. Język nowej ewangelizacji, która odbędzie się w dniach 24–26 września 2015 roku w Supraślu k. Białegostoku. W obszarze polskiego życia religijnego...
Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w I Międzyuczelnianej Konferencji Filozoficznej Kół Naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Akademii Ignatianum pt. Postęp: uczłowieczenie czy odczłowieczenie?, która odbędzie się 13 maja br. w auli UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3.  Na abstrakty o ilości znaków ≤ 1500 czekamy do 30 kwietnia równie br. pod adresem e-mail: animaest7@gmail.com. Wydarzenie znajduje się też na Facebooku. Organizatorami wydarzenia są:,Koło Naukowe...
Katedra Filozofii Społecznej i Polityki Wydział Filozoficzny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie konferencja naukowa pt. Szczęście i radość w relacjach społecznych, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2015 roku w sali 218 w budynku przy ul. Bernardyńska 3.    
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału już w III konferencji z cyklu Społeczeństwo szukające rozumu, tym razem pt. Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności. Konferencja odbędzie się w 15 – 16 maja 2015 roku w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Głównym celem konferencji jest przyjrzenie się obecnemu społeczeństwu, które przez wielu myślicieli zostało określone mianem ponowoczesnego. Podczas konferencji pogłębiony zostanie namysł...
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Sekcja „Aksjologia Komunikowania” Polskiego towarzystwa Komunikacji Społecznej zapraszają na IX międzynarodową konferencję naukową Etyki mediów Prywatność w mediach - prywatność i społecznościowość mediów (Privacy in Media – Private and Social Media), która odbędzie się w Krakowie w dniach 13-14 maja br.   Przewodniczący Konferencji: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof...
Zapraszamy do udziału w sympozjum Po jego śladach... Święty Jan Paweł II inspiracją dla artystów, które odbędzie się 22 kwietnia br. w Bibliotece UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie. Więcej informacji.
Zapraszamy na interdycyplinarne i ekumeniczne międzynarodowe sympozjum Znaczenie narodowych sanktuariów dla europejskiej identyfikacji w ujęciu katolickim i prawosławnym. Eschatologiczny wymiar pielgrzymowania w ujęciu katolickim, prawosławnym i protestanckim, które odbędzie się w dniach 8-11 maja 2015 roku.   Organizatorzy: PD Dr. Michaela Hastetter (Międzynarodowy Instytut Teologiczny w Trumau, Uniwersytet Alberta Ludwika we Freiburgu) Ks. prof. dr. hab. Maciej Ostrowski (Katedra teologii...

Strony