Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Archiwum - konferencje, sesje

Le Grand Séminaire de St. Jean de Bois-le-Duc (Pays-Bas), représenté par Rector Filip De Rycke et la Faculté de Théologie de l’Université Pontificale Jean Paul II à Cracovie (Pologne), représenté par dr hab. Henryk Slawinski, prof. UPJPII, et l’Institut d’Études Théologiques (la faculté des Jésuites à Bruxelles), représenté par prof. dr. Bernard Pottier sj organisent un colloque du 21 au 24 février 2015 au sujet de: la liberté religieuse, le relativisme et la sécularisation dans nos sociétés...
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis” działające przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Instytutem Historii UPJPII zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Myśl polityczna i ustrojowa II Rzeczypospolitej, która odbędzie się w dniach 28–29 maja 2015 r. przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. W obliczu 95. rocznicy rozpoczęcia debaty plenarnej na forum Sejmu Ustawodawczego II RP przed...
Nowożytne badania nad antykiem chrześcijańskim prowadzono w Polsce już od drugiej połowy XIX wieku. Jest to jednak temat bardzo mało znany, rzadko poddawany analizie i zaledwie przyczynkowo opracowany w literaturze naukowej. Dlatego Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pragnie zając się tą bogatą problematyką i zaprosić do uczestnictwa w konferencji pt. Historia polskich badań nad antykiem chrześcijańskim, która...
Zapraszamy do udziału w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej z serii Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, która odbędzie się w środę 25 lutego 2015 roku na temat "Nie giąć wszystkiego pod jedną formę…" Zmartwychwstańcy – ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa (w 175. rocznicę śmierci Sługi Bożego Bogdana Jańskiego), która odbędzie się 25 lutego 2015 roku. Miejsce: Centrum Resurrectionis, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków Organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana...
Wydział Filozoficzny zaprasza na seminarium wydziałowe z cyklu Wokół statusu człowieka w okresie prenatalnym, które odbędzie się 21 stycznia br. w godz. 15.00-17.00 przy ul. Bernardyńskiej 3 na I piętrze. Wykład Co psychologia/pedagogika prenatalna wnosi do dyskusji na temat prenatalnego statusu człowieka wygłosi pani profesor Dorota Kornas-Biela (kierownik Katedry Psychopedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL). Koordynatorzy projektu: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło ks. dr hab, Dariusz Oko...
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Katedra Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z Urzędem Miasta Krakowa zapraszają do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia po latach, która odbędzie się 21 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się w załączniku.  
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki i Kultury zaprasza do udziału w sesji naukowej poświęconej fotografii w sztuce Niewinne oko nie istnieje, która odbędzie się 8 stycznia 2015 roku.
Katedra Etyki Pracy Socjalnej Instytutu Pracy Socjalnej UPJPII oraz Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie zapraszają do udziału w seminarium naukowym pt. Szukaj mnie wśród szaleńców, które odbędzie się 20 stycznia 2015 r. w godz. 17.00-20.00 przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.
Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Skarby Kościoła, która odbędzie się we wtorek 24 lutego 2015 roku przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (aula, I p.). Program 9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji – ks. kard. Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII 9.10 – 9.15 Wprowadzenie teologiczne – ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor UPJPII 9.15 – 9.45 Chrystus – Bóg, jakiego nie ma w...
Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji doktoranckiej TRADYCJA – ZWYCZAJ – PRZESĄD na dworze królewskim i możnowładczym w średniowieczu i w czasach nowożytnych. Termin i miejsce konferencji: 15–16 stycznia 2015 r., Kraków, ul. Bernardyńska 3, aula. Opiekun naukowy: Ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII. Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do doktorantów zajmujących się funkcjonowaniem i specyfiką...
Zapraszamy do wzięcia w VII edycji Kleryckim Sympozjum Naukowego, które odbędzie się 13 listopada 2014 w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8. Temat tegorocznego sympozjum odwołuje się do idei pochodzącej z czasów reformacji i brzmi Ecclesia semper reformanda?. Jego celem jest refleksja nad reformą Kościoła: czy jest On w ogóle reformowalny, jakie są cele reformy, jak wyglądała i wygląda Jego reforma w poszczególnych kwestiach szczegółowych. W czasie...
Zapraszamy do udziału w konferencji Faces of Women in Search of Positive Prospects współorganizowaną przez UPJPII i Uniwersytet w Ljubljanie w dniach 17-18 listopada br.

Strony