Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Archiwum - konferencje, sesje

List Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, odczytywany tradycyjnie w parafiach Archidiecezji Krakowskiej w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. "(...) nawet na kartach Ewangelii przedstawione są wątpliwości uczniów. Jeżeli ci, którzy „widzieli”, mieli tak wielkie trudności z uwierzeniem, to czy można się dziwić, że my, którzy „nie widzieliśmy”, także ich doświadczamy? Jak mamy zatem tłumaczyć sobie i innym ten cud, który jednoczy istniejącą przeszło dwa tysiące lat...
III cykl popularnonaukowych wykładów otwartych Granice nauki: stawiamy pytania Stawiamy pytania – pod takim hasłem odbędzie się trzeci cykl cieszących się dużą popularnością wykładów otwartych Granice nauki, zorganizowanych przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie i serwis GraniceNauki.pl.Inauguracyjny wykład zatytułowany Czy sztuka ma granice? 6 marca o godz. 18:30 wygłosi prof. Jerzy Stelmach. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, spotkania będą odbywać się co...
Z okazji przypadającej w tym roku 650. rocznicy erygowania Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie organizuje sesję naukową pt. Wkład Wydziału Teologicznego w dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poświęcona jest ona wybitnym postaciom Wydziału Teologicznego UJ, które miały szczególne znaczenie w historii całego Uniwersytetu. Sesja odbędzie się w 14 maja br. w budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3. Program sesji: 10.00 Otwarcie sesji 10.30 Wartości...
Katedra Ekumenizmu oraz Katedra Sakramentologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio", Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent" zapraszają na konferencję "Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie - propozycja chrześcijańska w teorii i praktyce". Sobota, 10 maja 2014, godz. 9.00, Kraków, ul. Saska 2C, Domus Mater Program: 9.00 słowo wstępne i otwarcie konferencji: ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, dziekan WT...
W dniach 9 i 10 maja 2014 r .w auli UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 odbędzie się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Społeczeństwo odpowiedzialne – Społeczeństwo odpowiedzialności organizowana przez doktorantów Wydziału Filozoficznego UPJPII. W trakcie dwudniowej konferencji poruszone zostaną zagadnienia odpowiedzialności w społeczeństwie, filozofii, środkach masowego przekazu, polityce, naukach prawnych. Ponadto prelegenci przybliżą różne formy odpowiedzialności. Młodzi naukowcy z...
Serdecznie zapraszamy na 14. Dni Tischnerowskie, które odbędą się w dniach 23-26 kwietnia br. pod hasłem Odwaga myślenia. „Praca myślenia wiąże się z ryzykiem”, pisał ks. Józef Tischner. „O wiele bezpieczniej jest utrwalać istniejące złudzenia niż je rozpraszać”. Dowodzi tego historia Sokratesa. „Sokrates został skazany na śmierć przez tych, którzy złudzenia cenili wyżej niż prawdę”. Grecki filozof stał się wzorem kogoś, kto podejmuje zadanie myślenia bez względu na okoliczności, także na...
Instytut Historii zaprasza do udziału w konferencji Historia jednostek wojskowych na frontach II wojny światowej, która odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia br. w sali 111 przy ul. Kanoniczej 9.
Instytut Nauk o Rodzinie, Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych zapraszają do udziału w międzynarodowej sesji naukowej Dialog i służba społeczna Jana Pawła II, która odbędzie się 3 kwietnia br. w auli budynku przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.
Jego Eminencja Stanisław kardynał Dziwisz - metropolita krakowski, Jego Ekscelencja bp Jan Szkodoń - dziekan Krakowskiej Kapituły Katedralnej i ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak - dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII mają zaszczyt zaprosić na obchody jubileuszu 650-lecia Królewskiej Katedry na Wawelu, w ramach których odbędzie się sesja naukowa Klejnot w koronie (27-28 marca 2014).
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny zapraszają do udziału w XLIV Sympozjum Katechetycznym na temat Człowiek w planie Boga, które odbędzie się 22 marca br. w MWIK przy ul. Starowiślnej 9 w Krakowie.
Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zgromadzenie Zmartwychwstańców Prowincja Polska zapraszają na VIII Sympozjum z cyklu Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja. Temat: Wokół "Dziennika" o. Piotra Semenenki CR z okazji 200. rocznicy urodzin Sługi Bożego, które odbędzie się 12 marca 2014 r. w Centrum Resurrectionis, Kraków, ul. Ks. Stefana...
Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego UPJPII oraz Komitet Nauk Teologicznych PAN przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Kościół jest piękny, która odbędzie się w czwartek 27 lutego 2014 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie.

Strony