Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Archiwum - konferencje, sesje

Katedra Ekumenizmu oraz Katedra Sakramentologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio", Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent" zapraszają na konferencję "Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie - propozycja chrześcijańska w teorii i praktyce". Sobota, 10 maja 2014, godz. 9.00, Kraków, ul. Saska 2C, Domus Mater Program: 9.00 słowo wstępne i otwarcie konferencji: ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, dziekan WT...
W dniach 9 i 10 maja 2014 r .w auli UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 odbędzie się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Społeczeństwo odpowiedzialne – Społeczeństwo odpowiedzialności organizowana przez doktorantów Wydziału Filozoficznego UPJPII. W trakcie dwudniowej konferencji poruszone zostaną zagadnienia odpowiedzialności w społeczeństwie, filozofii, środkach masowego przekazu, polityce, naukach prawnych. Ponadto prelegenci przybliżą różne formy odpowiedzialności. Młodzi naukowcy z...
Serdecznie zapraszamy na 14. Dni Tischnerowskie, które odbędą się w dniach 23-26 kwietnia br. pod hasłem Odwaga myślenia. „Praca myślenia wiąże się z ryzykiem”, pisał ks. Józef Tischner. „O wiele bezpieczniej jest utrwalać istniejące złudzenia niż je rozpraszać”. Dowodzi tego historia Sokratesa. „Sokrates został skazany na śmierć przez tych, którzy złudzenia cenili wyżej niż prawdę”. Grecki filozof stał się wzorem kogoś, kto podejmuje zadanie myślenia bez względu na okoliczności, także na...
Instytut Historii zaprasza do udziału w konferencji Historia jednostek wojskowych na frontach II wojny światowej, która odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia br. w sali 111 przy ul. Kanoniczej 9.
Instytut Nauk o Rodzinie, Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych zapraszają do udziału w międzynarodowej sesji naukowej Dialog i służba społeczna Jana Pawła II, która odbędzie się 3 kwietnia br. w auli budynku przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.
Jego Eminencja Stanisław kardynał Dziwisz - metropolita krakowski, Jego Ekscelencja bp Jan Szkodoń - dziekan Krakowskiej Kapituły Katedralnej i ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak - dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII mają zaszczyt zaprosić na obchody jubileuszu 650-lecia Królewskiej Katedry na Wawelu, w ramach których odbędzie się sesja naukowa Klejnot w koronie (27-28 marca 2014).
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny zapraszają do udziału w XLIV Sympozjum Katechetycznym na temat Człowiek w planie Boga, które odbędzie się 22 marca br. w MWIK przy ul. Starowiślnej 9 w Krakowie.
Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zgromadzenie Zmartwychwstańców Prowincja Polska zapraszają na VIII Sympozjum z cyklu Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja. Temat: Wokół "Dziennika" o. Piotra Semenenki CR z okazji 200. rocznicy urodzin Sługi Bożego, które odbędzie się 12 marca 2014 r. w Centrum Resurrectionis, Kraków, ul. Ks. Stefana...
Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego UPJPII oraz Komitet Nauk Teologicznych PAN przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Kościół jest piękny, która odbędzie się w czwartek 27 lutego 2014 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie.
Zakon Najświętszej Trójcy i Niewolników przeżywa jubileusz 800-lecia śmierci założyciela św. Jana de Matha oraz 400. rocznicę śmierci reformatora św. Jana Chrzciciela od Poczęcia. Z tej okazji krakowska wspólnota trynitarzy pragnie zaprosić na sympozjum naukowe pod hasłem "Desiderium fundatum in Christo". Z dziedzictwa trynitarzy w Polsce. Odbędzie się ono w czwartek 20 lutego 2014 roku w konwencie trynitarzy w Krakowie przy ul. Łanowej 1B. Patronat nad tym wydarzeniem objął Wydział Teologiczny...
Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej SYMBOL – ZNAK – RYTUAŁ: Od narodzin do śmierci, która odbędzie się 29 stycznia 2014 roku w gmachu Biblioteki UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie. PROGRAM: 9.00 – 9.20 Otwarcie konferencji - ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak - rektor UPJP II w Krakowie Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Józef Marecki 9.20 – 9.35 dr...
Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Doktoranckiej Talent czy przebiegłość? Różne sposoby na zrobienie kariery w średniowiecznej i nowożytnej Europie, która odbędzie się w dniach 23-24 stycznia br. przy ul. Bernardyńskiej 3.

Strony