Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Archiwum - konferencje, sesje

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Katedra Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z Urzędem Miasta Krakowa zapraszają do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia po latach, która odbędzie się 21 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się w załączniku.  
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki i Kultury zaprasza do udziału w sesji naukowej poświęconej fotografii w sztuce Niewinne oko nie istnieje, która odbędzie się 8 stycznia 2015 roku.
Katedra Etyki Pracy Socjalnej Instytutu Pracy Socjalnej UPJPII oraz Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie zapraszają do udziału w seminarium naukowym pt. Szukaj mnie wśród szaleńców, które odbędzie się 20 stycznia 2015 r. w godz. 17.00-20.00 przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.
Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Skarby Kościoła, która odbędzie się we wtorek 24 lutego 2015 roku przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (aula, I p.). Program 9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji – ks. kard. Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII 9.10 – 9.15 Wprowadzenie teologiczne – ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor UPJPII 9.15 – 9.45 Chrystus – Bóg, jakiego nie ma w...
Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji doktoranckiej TRADYCJA – ZWYCZAJ – PRZESĄD na dworze królewskim i możnowładczym w średniowieczu i w czasach nowożytnych. Termin i miejsce konferencji: 15–16 stycznia 2015 r., Kraków, ul. Bernardyńska 3, aula. Opiekun naukowy: Ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII. Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do doktorantów zajmujących się funkcjonowaniem i specyfiką...
Zapraszamy do wzięcia w VII edycji Kleryckim Sympozjum Naukowego, które odbędzie się 13 listopada 2014 w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8. Temat tegorocznego sympozjum odwołuje się do idei pochodzącej z czasów reformacji i brzmi Ecclesia semper reformanda?. Jego celem jest refleksja nad reformą Kościoła: czy jest On w ogóle reformowalny, jakie są cele reformy, jak wyglądała i wygląda Jego reforma w poszczególnych kwestiach szczegółowych. W czasie...
Zapraszamy do udziału w konferencji Faces of Women in Search of Positive Prospects współorganizowaną przez UPJPII i Uniwersytet w Ljubljanie w dniach 17-18 listopada br.
Zapraszamy do udziału w sesji naukowej O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticanum II pół wieku później, która odbędzie się w dniach 18–19 listopada br. w budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3. Pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II, który przez swe dokumenty, m.in. Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio czy Deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra...
Wydział Prawa Kanonicznego zaprasza do wzięcia udziału w sympozjum naukowym Ochrona praw dziecka w Kościele, które odbędzie się w czwartek 20 listopada br. w auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej 4 w Krakowie.
Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII oraz Zamek Królewski na Wawelu zaprasza do udziału w konferencji naukowej Dar dla narodu. 20 lat obecności kolekcji lanckorońskich na Wawelu, która odbędzie się 24 października br. w Zamku Królewskim na Wawelu.
  Czcigodni Księża, Szanowni Państwo, Organizatorzy pierwszej konferencji naukowej w Bibliotece UPJPII pt. „Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych” składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, w tym JM ks. prof. dr hab. Wojciechowi Zyzakowi Rektorowi UPJPII, Gościom Honorowym, członkom Komitetu Naukowego, Prelegentom i wszystkim, którzy zechcieli wysłuchać wygłaszanych referatów oraz wziąć udział w dyskusji na...
Studenckie debaty oksfordzkie to dobry zwyczaj, który na stałe wpisuje w kalendarz naszej uczelni. Z radością zapraszamy wszystkich studentów, wykładowców i pracowników na pierwszą w tym roku akademickim debatę. Jej tematem będzie kara śmierci. Zadaniem uczestniczących w niej studentów będzie odpowiedź na pytanie: Czy w dzisiejszym świecie kara śmierci jest potrzebna? Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących posłuchać merytorycznej dyskusji lub podzielić się swoim zdaniem 5 listopada 2014 o...

Strony