Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Archiwum - konferencje, sesje

Sympozjum "Czy polski konkordat faworyzuje Kościół katolicki?" 14 XI 2013 Instytut Prawa Kanonicznego zaprasza do wzięcia udziału w sympozjum Czy polski konkordat faworyzuje Kościół katolicki?, które odbędzie się w czwartek 14 listopada br. w auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej 4.
Serdecznie zapraszamy do udziału w studenckim sympozjum naukowym "Drogi Kościoła. Skąd? Dokąd? Po co?", które odbędzie w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w dniach 13-14 listopada br. Patronat honorowy: kard. Stanisław Dziwisz. Patronaty medialne: "Dziennik Polski", "Gość Niedzielny", "Tryby", Radio Plus, franciszkanska3pl
Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie oraz Ukraiński Uniwersytet Katolicki i Ukraińskie Centrum Liturgiczne we Lwowie zapraszają na IV Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad fontes liturgicos "Reformy liturgii a powrót do źródeł", które odbędzie się w Krakowie w dniach 23–24 października 2013 r. W grudniu 2013 roku mija 50 lat od uchwalenia soborowej Konstytucji o liturgii, która...
Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et ratio zaprasza do udziału w sympozjum Oblicza mądrości 313-2013, które odbędzie się w dniu 4 listopada br. w Sali Włoskiej Klasztoru Ojców Franciszkanów (plac Wszystkich Świętych 5). Sympozjum organizowane jest w ramach VIII Dni Jana Pawła II.
29-30 października w Auli UPJPII przy ulicy Bernardyńskiej 3 odbędzie się VI. Konferencja Naukowa z cyklu Etyka i życie publiczne. W tym roku temat przewodni konferencji brzmi: Zaufanie a życie publiczne. Konferencje z cyklu Etyka i życie publiczne corocznie podejmują zagadnienia, które w szczególny sposób dotyczą aktualnych problemów etycznych. Po równości, chciwości, którym zostały poświęcone wcześniejsze konferencje, nadszedł czas na przyjrzenie się problemowi zaufania. Podczas dwudniowych...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Zgromadzenie Księży Rogacjonistów oraz Centrum Medyczne "Vadimed" zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Śladami świętego - Annibale Maria di Francia, założyciel rogacjonistów. Odbędzie się ona 25 października 2013 r. w Krakowie-Łagiewnikach przy ul. św. Faustyny 3 (Dom Duszpasterski).
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych UPJPII, Wydziałem Studiów nad Rodziną UKSW, Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Lublanie zapraszają na X międzynarodową konferencję naukową Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie, która odbędzie się w dniach 23-24 października br. w Bibliotece UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10. Kontakt: ks. prof. dr hab. Józef Stala: jozef....
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” zapraszają na konferencję Wszystko zostało wam powierzone, która odbędzie się 17 października 2013 r. Patronat honorowy: kard. Stanisław Dziwisz Gość specjalny: dr J.-Robert Ouimet - kanadyjski przedsiębiorca, który przez ponad 35 lat kierowania dużą firmą rodzinną stworzył swój własny, oparty na wierze model zarządzania. Program: 8.00 Msza święta w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem...
Prowincja Warszawska Redemptorystów i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zapraszają na sympozjum naukowe z okazji 130. rocznicy powrotu redemptorystów na ziemie polskiej i 80. rocznicy śmierci o. Bernarda Łubieńskiego W służbie obfitego Odkupienia, które odbędzie się w Tuchowie w dniach 11-12 października 2013. Piątek 7:00 Eucharystia w bazylice – ks. Władysław Derunow 9:30 Otwarcie sympozjum w auli św. Klemensa 9:40 „Coraggio, riuscirà!” Geneza powrotu redemptorystów na ziemie polskie: osoby...
Zapraszamy do udziału w konferencji Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005), która odbędzie się w dniach 11-12 października 2013 r. Organizatorzy konferencji:Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie (Centrum Jana Pawła II), Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero Sociale della Chiesa w San Marino, Fondazione Europa...
W dniach 27-28 września 2013 r. Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie organizują XXI Międzynarodową Konferencję Naukową Sacrum i przyroda. Temat spotkania to Ekoturystyka. Tegoroczne obrady będą miały miejsce w budynku Uniwersytetu w Preszowie przy ul. Biskupa Gojdiča 2 oraz w słowackim Tatrzańskim Parku Narodowym. Wszystkich...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: Katedra Komunikacji Religijnej, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN - Zespół Języka Religijnego, Stowarzyszenie Homiletów Polskich, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Język homilii i kazań po 1989 roku, która odbędzie się w dniach 16–18 września 2013 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Strony