Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Aktualności


Aktualne zmiany w wykazach zajęć.

 


Pani mgr Barbara Giec w dniu 12 listopada lektorat prasy zagranicznej z grupą nr 4 DIKS SUM II roku (11.30-13.00) poprowadzi na platformie e-learningowej.


Z-ca kierownika mgr Marta Krzanowska

w dniu 12 listopada (wtorek) pełni dyżur w godzinach - 10.00-11.30

w dniu 14 listopada (czwartek) w godzinach -  9.30-10.30


Pani mgr Bożena KOCZUREK odwołuje wszystkie zajęcia w dniach 12 i 13 listopada (wtorek, środa)

z powodu wyjazdu służbowego.

 

Pani dr Agnieszka DURLEJ-KRACH odwołuje wszystkie zajęcia do dnia 8 listopada włącznie. Lektoraty zostaną odrobione w terminie późniejszym

w porozumieniu ze studentami poszczególnych grup.


 

Wykazy zajęć - rok akad. 2019/2020:

 

Najnowszy wykaz zajęć językowych jest dostępny w Wirtualnym Dziekanacie.

PDF icon Wykaz wszystkich zajęć - języki starożytne i nowożytne

 
 
 
 

Wykaz dyżurów lektorów i wykładowców MSJO UPJPII w Krakowie

Wykaz dyżurów lektorów i wykładowców MSJO UPJPII - semestr zimowy, rok akad. 2019/2020


Zapraszamy kleryków III i IV roku do uczestnictwa w zajęciach (w ramach fakultetu) z języka:

łacińskiego (poziom zaawansowany) – środa, godz. 13.15-14.45, sala 115.
Zajęcia prowadzi mgr Agnieszka Caba, mail: agnieszka.caba@upjp2.edu.pl

greckiego (poziom zaawansowany) – środa, godz. 13.15-14.45, sala 213.
Zajęcia prowadzi mgr Bogusława Frontczak, mail: boguslawa.frontczak@upjp2.edu.pl

włoskiego (poziom A1) – czwartek, godz. 15.00-16.30, sala 232,
włoskiego (poziom A2) – środa, godz. 15.00-16.30, sala 232.
Zajęcia prowadzi mgr Kalina Lechowicz, mail: kalina.lechowicz@upjp2.edu.pl

Zapisy u Pań prowadzących lektoraty.

Mile widziani również studenci świeccy.

 


Kontakt mailowy do językoznawców:

Adresy mailowe lektorów i wykładowców MSJO UPJPII - rok akad. 2019/2020

 


Informacje dla studentów studiów III stopnia i licencjatu kościelnego:

Wykaz certyfikatów potwierdzający poziom B2 lub wyższy znajduje się w zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 261)
.


 Deklaracja formy uczestnictwa w zajęciach


TERMINY EGZAMINÓW - Licencjat kościelny i studia III stopnia - rok akad. 2019/2020 - klik !

 Informacje dotyczące zagranicznych wyjazdów naukowych studentów i absolwentów UPJPII 

(maksymalnie do roku po ukończeniu studiów):

 Terminy rekrutacji na studia i praktyki za granicą w r. akad. 2018/2019 i 2019/2020

 Plakat - Trwa rekrutacja na praktyki

Staże i praktyki w instytucjach międzynarodowych

 Oferta praktyk Erasmus+ we Włoszech w Sistema Turismo dla studentów UPJPII w Krakowie

 Oferta stażu w Wielkiej Brytanii

 Informacje dotyczące wyjazdu naukowego w ramach programu Erasmus+ - rekrutacja trwa do końca marca 2018 roku !

 Lista uczelni, które współpracują z UPJPII w Krakowie w ramach programu Erasmus +

 Koordynatorzy zagranicznych wyjazdów studentów na poszczególnych wydziałach i instytutach UPJPII w Krakowie

 Przewodnik finansowy studentów Erasmusa

 Kontakt do Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej UPJPII w Krakowie przyjmującego zgłoszenia do programu Erasmus+ 

 Formularz zgłoszeniowy dla studentów

 Informacja dla obcokrajowców:

 

Uwaga,
na studia prowadzone w języku polskim mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy wykazują się znajomością języka polskiego jako obcego na poziomie B1 potwierdzoną odpowiednim dokumentem.
W przypadku braku takiego dokumentu weryfikacja poziomu znajomości języka odbywa się na podstawie egzaminu potwierdzającego realny poziom znajomości języka przeprowadzanego przez Panią mgr Magdalenę Tatarę mail: mtatara@gmail.com. Koszt egzaminu wynosi 200 zł (powinien być zawarty w opłacie rekrutacyjnej).