Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Egzamin ogólnouczelniany potwierdzający znajomość języków nowożytnych


Potwierdzający poziom B2 lub B2+

dla osób zainteresowanych sprawdzeniem swojej znajomości języka oraz otrzymaniem potwierdzenia umiejętności posługiwania się nim na deklarowanym poziomie

 

10 września 2019 (wtorek)

09:00-11:00

Sala 211 b, w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 (budynek dydaktyczny UPJP II)

Egzamin ogólnouczelniany przeznaczony jest dla:

  1. Studentów, którzy zdali już egzamin w ramach lektoratu języka nowożytnego w latach ubiegłych na poziomach niższych (np. A1, A2, B1), a obecnie, po uzupełnieniu wiadomości, powinni zdać egzamin potwierdzający znajomość języka na poziomie B2 lub B2+
  2. Studentów roku pierwszego (nabór 2018 / 2019), którzy po zdaniu egzaminu ogólnouczelnianego z języka nowożytnego na poziomie B2 lub B2+ chcieliby w kolejnym roku akademickim rozpocząć naukę innego języka obcego (w tym również języka od podstaw).

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu Student otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka na danym poziomie i będzie zobowiązany przedstawić je w swoim sekretariacie (informacja potrzebna do umieszczenia na suplemencie ukończenia studiów).

Przypominamy, że student kończący I stopień studiów musi mieć potwierdzony poziom B2, kończący II stopień studiów (SUM) musi mieć potwierdzony poziom B2+, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich (prowadzonych na Wydziale Teologicznym UPJPII oraz Wydziale Prawa Kanonicznego) również musi osiągnąć poziom B2+

Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego na dole strony) do dnia 7 września 2019 (sobota) i przesłanie lub dostarczenie go do sekretariatu MSJO (pokój 014A, e-mail: msjo@upjp2.edu.pl)

 

UWAGI DODATKOWE:

1) Egzamin nie jest przeznaczony dla studentów, którzy w tym roku akademickim (2018/19) zdają egzamin z języka nowożytnego w ramach typowych zajęć lektoratowych i nie zastępuje on egzaminu kończącego standardowy lektorat.

2) Studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (tryb stacjonarny i niestacjonarny) nie mogą po zdaniu takiego egzaminu dokonać zmiany w zakresie j. angielskiego ( dla tych studentów j. angielski jest obowiązkowy przez trzy lata studiów I- go stopnia i na studiach II- go stopnia).

3) Szczegółowe wymagania oraz informacje odnośnie zakresu materiału przewidzianego na poszczególnych poziomach (B2, B2+) dla kilku wiodących języków można znaleźć pod poniższymi linkami: 

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Język rosyjski

4) Zdany egzamin ogólnouczelniany nie zwalnia studenta z konieczności realizacji lektoratu kończącego się egzaminem. 

5) Pierwsze podejście do egzaminu ogólnouczelnianego jest bezpłatne. Za każde kolejne należy uiścić opłatę w wysokości 150 złotych.

PDF icon  Egzamin ogólnouczelniany - termin kolejny 10 września 2019 r.
 
* sala zostanie wkrótce podana