Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Studenci I-go roku

Ogólne informacje dotyczące lektoratów - języki nowożytne 

Wykazy grup językowych roku I (dla osób, które wykonają test i/lub zadeklarują język od podstaw będą zamieszczone na stronie najpóźniej 1 października 2019)


Uwaga, Studenci I roku!

Każdy osoba przyjęta na studia posiadająca poświadczenie (certyfikat językowy, wpis do indeksu na innym kierunku lub specjalności, zaświadczenie na suplemencie wcześniej ukończonych, innych studiów) poziomu minimalnego B2 (studia I stopnia) lub B2 + (jednolite studia magisterskie - Wydział Teologiczny i Wydział Prawa Kanonicznego) oprócz studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na studiach I stopnia (w zakresie pierwszego języka tzn. j. angielskiego, który jest dla nich  obligatoryjny do realizacji) i chcąca  się uczyć innego języka, zobowiązana jest do przedstawienia wyżej wymienionego poświadczenia Kierownikowi lub Z-cy Kierownika MSJO, ul. Franciszkańska 1, sala 014 C do dnia 24.09.2019  w terminach ich dyżurów wrześniowych.

Wszyscy studenci I roku z naboru 2019/2020 zobowiązani są do zapoznania się z zasadami realizacji języków  zawartymi w zarządzeniu Rektora nr 24/2019.