Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabusy - aktualne od roku akad. 2019/2020

                                     Sylabusy – aktualne od roku akad. 2019/2020

Język

Sylabus uniwersalny dla poziomu

Sylabus dedykowane konkretnym kierunkom/ specjalnościom

JĘZYKI NOWOŻYTNE

JĘZYK ANGIELSKI

1) Trzyletni cykl języka angielskiego

 

 1. Academic English (studia III-ego stopnia):
  1. Poziom B1.1
  2. Poziom B1.2
  3. Poziom B2.1
  4. Poziom B2.2
  5. Poziom C1.1
  6. Poziom C1.2
 2. Język angielski – słownictwo branżowe (Historia  - specjalności: Turystyka historyczna, Kultury Azji, Zarządzanie Dziedzictwem materialnym i niematerialnym):

2.1 Poziom B1.1

2.2 Poziom B1.2

3) Język angielski specjalistyczny (Infobrokerstwo)

4) Translatorium z języka angielskiego (Historia Sztuki - SUM ):

4.1 Poziom B2.1

4.2 Poziom B2.2

4.3 Poziom C1.1

4.4 Poziom C1.2

5) Translatorium z języka angielskiego (Historia Kościoła - SUM):

5.1 Poziom B2.1

5.2 Poziom B2.2

5.3 Poziom C1.1

5.4 Poziom C1.2

6) DiKS trzyletni cykl (lic.)

7) DiKS SUM:

7.1 Konwersatorium z j. angielskiego poz. B2.1

7.2 Konwersatorium z j. angielskiego poz. B2.2

7.3 Konwersatorium z j. angielskiego poz. C1.1

7.4 Konwersatorium z j. angielskiego poz. C1.2

7.5 Lektorat Prasy Zagranicznej poz. B2+

7.6 Lektorat Prasy Zagranicznej poz. C1

8) Język angielski – Teologia kapłańska – cykl trzyletni

9) NOR – cykl dwuletni

10) Teologia systematyczna – dwuletni cykl

JĘZYK FRANCUSKI

1) Język francuski:

1.1 Poziom A1.1

1.2 Poziom A1.2

1.3 Poziom A1.3

1.4 Poziom A2.1 – egzamin

1.5 Poziom A2.1

1.6 Poziom A2.2 – egzamin

1.7 Poziom A2.2

1.8 Poziom A2.3 – egzamin

1.9 Poziom A2.3

1.10 Poziom B1.1 – egzamin

1.11 Poziom B1.1

1.12 Poziom B1.2 – egzamin

1.13 Poziom B1.2

1.14 Poziom B1.3 – egzamin

1.15 Poziom B1.3

1.16 Poziom B2.1 – egzamin

1.17 Poziom B2.1

 1. Język francuski:

1.1 Język francuski – słownictwo branżowe (Historia  - specjalności: Turystyka historyczna, Kultury Azji, Zarządzanie Dziedzictwem materialnym
i niematerialnym):

- semestr 1

- semestr 2

JĘZYK HISZPAŃSKI

1) Język hiszpański

 

JĘZYK NIEMIECKI

 1. Język niemiecki:
  1. Poziom A2.1
  2. Poziom A2.1
  3. Poziom A2.2
  4. Poziom A2.3
  5. Poziom A2.3
  6. Poziom B1.1
  7. Poziom B1.1
  8. Poziom B1.1 - egzamin
  9. Poziom B1.1 - egzamin
  10. Poziom B1.2
  11. Poziom B1.2 - egzamin
  12. Poziom B1.2 - egzamin
  13. Poziom B1.3
  14. Poziom B1.3
  15. Poziom B1.3 - egzamin
  16. Poziom B1.3 - egzamin
  17. Poziom B2.1
  18. Poziom B2.1
  19. Poziom B2.1 - egzamin
  20. Poziom B2.1 - egzamin
  21. Poziom B2.2
  22. Poziom B2.2
  23. Poziom B2.2 - egzamin

 

 1. Język niemiecki:

1.1 Język niemiecki – słownictwo branżowe (Historia  - specjalności: Turystyka historyczna, Kultury Azji, Zarządzanie Dziedzictwem materialnym i niematerialnym)

JĘZYK ROSYJSKI

 1. Język rosyjski:
  1. Poziom A 1.1 i A1.2
  2. Poziom A1.1 – grupy MW
  3. Poziom A1.2 – grupy MW
  4. Poziom A2.1
  5. Poziom A2.1 – grupy MW
  6. Poziom A2.2
  7. Poziom A2.2 – grupy MW
  8. Poziom B1.1 i B1.2
  9. Poziom B1.3 i B1.4
  10. Poziom B2.1
  11. Poziom B2.2
  12. Poziom B2.3
 1. Język rosyjski:

1.1 Język rosyjski – słownictwo branżowe (Historia  - specjalności: Turystyka historyczna, Kultury Azji, Zarządzanie Dziedzictwem materialnym i niematerialnym):
- 1 semestr

- 2 semestr

JĘZYK UKRAIŃSKI

 

 1. Język ukraiński – specjalność Europa Wschodnia - SUM

JĘZYK WŁOSKI

 1. Język włoski

1.1 Poziom A1.1

1.2 Poziom A1.2

1.3 Poziom A2.1

1.4 Poziom A2.2 – egzamin

1.5 Poziom A2.2 – zaliczenie z oceną

1.6 Poziom B1.1

1.7 Poziom B1.2 – egzamin

1.8 Poziom B1.2 – zaliczenie z oceną

1.9 Poziom B2.1

1.10 Poziom B2.2 – egzamin

  1. Poziom B2.2 – zaliczenie
   z oceną

1) Język włoski – dla kleryków, WT

1.1 Poziom A1.1

1.2 Poziom A1.2

 

JĘZYKI STAROŻYTNE

JĘZYK ŁACIŃSKI

 1. Język łaciński  - podstawowy
  – kurs 120 godz.
  1. semestr 1
  2. semestr 2
  3. semestr 3
  4. semestr 4
 1. Język łaciński  – kurs specjalistyczny
  1. Translatorium - HK SUM – 1 sem.
  2. Translatorium - HK SUM – 2 sem.

2.1 Łacina zaawansowana – WT – 1sem.  - Teol. kapł. i Teol. kat.-past.

2.2 Łacina zaawansowana – WT – 2sem. - Teol. kapł. i Teol. kat.-past.

3.1 Muzyka kościelna – 1 semestr

3.2 Muzyka kościelna – 2 semestr

3.3 Muzyka kościelna – 3 semestr

3.4 Muzyka kościelna – 4 semestr

4.1 Prawo Kanoniczne  – 1 semestr

4.2 Prawo Kanoniczne  – 2 semestr

4.3 Prawo Kanoniczne  – 3 semestr

4.4 Prawo Kanoniczne  – 4 semestr

4.5 Prawo Kanoniczne  – 5 semestr

4.6 Prawo Kanoniczne  – 6 semestr

5.1 Teologia Kapłańska  – 1 semestr

5.2 Teologia Kapłańska  – 2 semestr

5.3 Teologia Kapłańska  – 3 semestr

5.4 Teologia Kapłańska  – 4 semestr

5.5 Teologia Kapłańska  – 5 semestr

5.6 Teologia Kapłańska  – 6 semestr

6.1 Teologia Systematyczna

7.1 Turystyka religijna

8.1 Wprowadzenie do kultury

j. łacińskiego – IH (WHiDK)

 

JĘZYK GRECKI

 1. Język grecki  - podstawowy
  – kurs 30 godz. dwa semestry
  1. semestr 1 – Teol. kat.-past.
  2. semestr 2 – Teol. kat.-past.
  1. semestr 1 – Teol. kapł. – 15 godz.

 

 1. Język grecki  - zaawansowany - specjalistyczny
  1. semestr 1 – zaliczenie z oceną
  2. semestr 2 – zaliczenie z oceną
  3. semestr 3 – zaliczenie z oceną
  4. semestr 4 – egzamin

2.1 J. grecki – fakultet - TKŁ

JĘZYK KOPTYJSKI

 

Sylabus na stronie WHiDK UPJPII w Krk.