english version

Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na konferencję "Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej" - 20. 05. 2010 ( czwartek ) sala 201 ul. Franciszkańska 1 Kraków

Program konferencji:

9. 30 - Otwarcie konferencji
Dziekan WHiDK ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII

9. 40 - "Zakonnicy patronami Europy"
Ks. dr hab. Józef Marecki, prof. UPJPII

10. 00 - "Chrześcijański Terencjusz, czyli o Hrotsvicie z Gandersheim słów kilka"
Mgr lic. Joanna Małocha

10. 20 - "Wkład zakonu benedyktynów w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej"
Mgr Łukasz Lichter

10. 40 - "Rola zakonu św. Norberta w cywilizacji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski"
Mgr Sylwester Radomski

11. 00 - Dyskusja

11. 10 - 11. 30 - Przerwa

11. 30 - "Duchowość i charyzmat zakonny wyrażony poprzez symbolikę hagiograficzną"
Dr Lucyna Rotter

11. 50 - "Klasztor OO. Cystersów w Mogile. Kilka uwag po badaniach konserwatorskich z lat 2006-2009"
Dr hab. Tomasz Węcławowicz

12. 10 - "Zakon paulinów a rozwój kultury duchowej i materialnej Polski w XIV i XV wieku"
Mgr Edgar Sukiennik

12. 30 - "Edukacja muzyczna w zakonie jezuitów na przykładzie burs muzycznych w Polsce w latach 1565 - 1773"
Mgr Wojciech Cichoń

12. 50 - Dyskusja

13.00 - 14. 15 - Przerwa

14.15 - "FateLa conoscere al mondo intero... Redemptoryści jako apostołowie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy"
O. dr Maciej Sadowski CSsR

14. 40 - "Duszpasterska działalność karmelitów dawnej obserwy we Lwowie"
Mgr Krzysztof Baron

15. 00 - "Żeńskie szkoły klasztorne w Krakowie i ich misja wychowawcza"
Mgr Hermina Święch

15. 20 - Dyskusja

15. 30 - 15. 40 - Przerwa

15. 40 - "Wkład zakonu kaznodziejskiego w rozwój szkolnictwa elementarnego i średniego na ziemiach polskich w okresie zaborów"
O. mgr Marek Miławicki OP

16. 00 - "Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy w formację duchowieństwa diecezjalnego w Polsce w latach 1675 - 1864"
Ks. dr Wacław Umiński CM

16. 20 - "Działalność wychowawcza i patriotyczna siostry Urszuli Ledóchowskiej"
Mgr Kinga Trojanowska

16. 40 - Dyskusja i podsumowanie konferencji

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail