Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

O Bibliotece

Biblioteka Główna UPJPII
30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
tel. 12 421 84 40, 12 423 50 05; faks 12 423 50 41
e-mail: biblioteka@upjp2.edu.pl

            Misją Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest oferowanie szerokiemu gronu odbiorców dostępu do tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji. Biblioteka UPJPII gromadzi dokumenty z wszystkich dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem teologii, filozofii, historii Kościoła, historii, prawa, pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii, kultury, sztuki i literatury. Przede wszystkim są to książki i czasopisma. Ponadto w swoich zbiorach posiada kasety magnetofonowe i kasety wideo, bazy danych, dokumenty elektroniczne i multimedialne, mapy, rękopisy oraz starodruki. Łącznie zbiory biblioteki liczą 577 622 egzemplarzy (stan na 31.12.2014). W bibliotece zastosowano wolny dostęp do zbiorów, które udostępniane są na dwóch piętrach (I piętro - wydawnictwa zwarte, II piętro - czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe oraz dary). W każdej czytelni przygotowane są stanowiska komputerowe dla czytelników (łącznie 43 stanowisk). Księgozbiór ułożono zgodnie z wcześniej opracowanymi klasyfikacjami – KDK (Klasyfikacja Dziedzinowa Książek) i KDC (Klasyfikacja Dziedzinowa Czasopism). W poszczególnych czytelniach do dyspozycji czytelnika są skanery oraz pokoje do pracy indywidualnej. Niektóre materiały biblioteczne podlegają szczególnej ochronie i wymagają zapewnienia optymalnych warunków gromadzenia. Stąd wiele cennych pozycji znajdujących się w zbiorach Biblioteki jest udostępnianych na zasadach prezencyjnych (na miejscu, w czytelni). Biblioteka jest otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych i posiada liczne udogodnienia w postaci skanerów dla osób słabo widzących, wind oraz specjalnie przystosowanych toalet.

            Wyjątkowe znaczenie dla Biblioteki UPJPII ma okazała kolekcja książek ofiarowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II pochodząca z Jego prywatnej biblioteki. Wielkie zasługi w tym miał osobisty sekretarz Papieża, a obecnie metropolita krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz. Te niezwykle cenne dzieła stanowią wydzielony księgozbiór w bibliotece. Od grudnia 2012 roku Biblioteka może także szczycić się posiadaniem księgozbioru Jerzego Turowicza - wybitnego publicysty i redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Księgozbiór liczy ponad 10 tys. książek głownie z zakresu filozofii, teologii, historii powszechnej, historii Polski, historii Kościoła, sztuki i filologii.

            Podążając za aktualnymi trendami w bibliotekarstwie Biblioteka UPJPII w 2012 roku uruchomiła Bibliotekę Cyfrową zawierającą m.in. repozytorium publikacji pracowników Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dodatkowo w ramach działalności naukowej i kulturalnej Biblioteka organizuje konferencje naukowe, sympozja i liczne wystawy nawiązujące do profilu Uczelni. Wykorzystuje również walory nowoczesnego budynku chętnie udostępniając swoje pomieszczenia pracownikom naukowym w celach dydaktycznych.

            Większość aspektów działalności Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prezentuje również krótki spot reklamowy. Zapraszamy!