Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Historyczne Warsztaty e-learningowe dla Młodzieży 2018/19. Zapisy uczestników do 6 I 2019

Historia ma przyszłość!

Historyczne Warsztaty E-learningowe dla Młodzieży

Czy wiesz, że kojarzenie pracy historyka wyłącznie z wertowaniem książek w chmurach kurzu  i notowaniem całej listy nudnych dat i faktów to błąd? Czy wiesz, jak często twórcy filmów, gier komputerowych, a nawet projektanci mody sięgają po wiedzę historyczną? Czy wiesz jak nowoczesne – niemal „kosmiczne” – metody badawcze stosują dziś historycy? Czy wiesz, jak często prowadzi się dziś prace interdyscyplinarne, łączące historię z niezwykle – na pierwszy rzut oka – odległymi naukami ścisłymi? Czy wiesz, że archiwa przeżywają najazd osób opracowujących własne albo zlecone drzewo genealogiczne? Czy wreszcie wiesz, że wielu pracodawców szuka obecnie nie tyle specjalistów w danej dziedzinie, lecz osób o gruntownym wykształceniu humanistycznym i znajomości korzeni naszej kultury oraz ludzi posiadających umiejętność przeprowadzania rzetelnej i skrupulatnej kwerendy? To nowoczesne oblicze historii, która ma i daje przyszłość, możesz poznać na naszych warsztatach e-learnigowych!

W roku akademickim 2018/2019 Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII po raz kolejny organizuje Historyczne Warsztaty E-learningowe pt. Historia ma przyszłość! Propozycja ta adresowana jest do młodzieży szkół średnich, która chce poznać nowe spojrzenie na historię oraz nietypowe jej zastosowania w ciekawych i dochodowych zawodach.

Bezpłatne warsztaty prowadzone będą metodą blended learning, a więc przez połączenie nauczania zdalnego na platformie edukacyjnej z tradycyjnym wykładem w sali akademickiej podczas finału projektu.

Trzej uczniowie, którzy najlepiej wywiążą się z zadań warsztatowych otrzymają indeksy na dowolny kierunek w ramach oferty edukacyjnej Instytutu Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. Wszystkim uczestnikom wydane zostaną zaświadczenia, pozwalające na ubieganie się o otrzymanie wyższej oceny z historii podczas szkolnej klasyfikacji semestralnej. Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele-opiekunowie. Zaś dla szkoły, z której młodzież zbierze łącznie największą liczbę punktów, przewidziana jest nagroda w postaci cennych publikacji edukacyjnych.

Terminarz projektu:
1)    do 6 stycznia 2019 r. – zapisy uczestników warsztatów poprzez przesłanie zgłoszenia na e-mail: warsztaty.ih@upjp2.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię
i nazwisko ucznia; e-mail ucznia; nazwę szkoły; klasę; nazwisko nauczyciela-opiekuna.
2)    do 13 stycznia 2019 r. – uczestnicy warsztatów otrzymują drogą e-mailową login
i hasło do swojego indywidualnego konta na platformie edukacyjnej wraz z instrukcją korzystania z niej.
3)    od 14 stycznia do 11 marca 2019 r. – uczestnicy warsztatów posiadają dostęp do zamieszczonych na platformie różnorodnych materiałów dydaktycznych (tekstów, filmów, prezentacji, quizów, itp.) ujętych w osiem modułów (lista tematów poniżej)
i zobowiązani są do wykonania zadań załączonych do trzech z nich – każdy uczestnik warsztatów sam wybiera spośród podanych tematów te, które go interesują!
Za wzorcowe rozwiązanie zadań do każdego z modułów można otrzymać max. 20 pkt.
4)    do 22 marca 2019 r. – organizatorzy warsztatów sprawdzają nadesłane rozwiązania, podliczają punkty uzyskane przez poszczególne osoby i tworzą listę rankingową uczestników.
5)    w sobotę, 23 marca 2019 r. – Finał warsztatów. Wszyscy uczestnicy warsztatów wraz z nauczycielami proszeni są o przybycie na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
(ul. Bernardyńska 3, aula, I p.)
godz. 11.00 – wykład finałowy.
godz. 12.00 – wręczenie indeksów i nagród rzeczowych autorom najlepszych rozwiązań zadań e-learningowych oraz zaświadczeń dla wszystkich uczestników warsztatów i ich opiekunów.
 
TEMATY MODUŁÓW
1.    Kuźnia, Ziemkiewicz i Lis czyli o tym że historyk znanym dziennikarzem też może być (mgr Ewa Bałuszyńska)
2.    Oprowadzanie bez zanudzania.  Gry miejskie i alternatywne ścieżki przewodnika miejskiego (mgr Katarzyna Byrska)
3.    Bądź jak Indiana Jones - czyli współczesny historyk na tropie skarbów (mgr Andrzej Godek)
4.    Memy, emotikony, selfie, czyli jak przekuć miłość historyka do obrazów w zawodowy sukces? (mgr Anna Makarczyk)
5.    Game over? Dzieje ponownie rozegrane, czyli gdzie w gamingu jest miejsce dla historyka? (mgr Daniel Marek)
6.    Nazywam się broker. Info-broker. Nie tylko szpieg poszukuje informacji (mgr Magdalena Marosz)
7.    Historyk na tropie genealogii. Badanie więzów rodzinnych sposobem na życie (mgr Sławomir Piskozub)
8.    Władca skarbów przeszłości, czyli czy może istnieć muzeum bez kustosza? (mgr Artur Zieliński)

     Dodatkowe informacje uzyskać można pisząc na adres: warsztaty.ih@upjp2.edu.pl.
Facebook: Historyczne Warsztaty E-learningowe dla młodzieży

Koordynatorzy projektu
dr Joanna Małocha
mgr Sylwia Sperling

 

Regulamin historycznych warsztatów e-learningowych

„Historia ma przyszłość”

 

1. Organizatorem warsztatów jest Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2. Warsztaty odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem usługi Platforma szkoleń zdalnych eKursy, opartej na platformie e-nauczania Moodle, a oferowanej UPJPII w ramach projektu PLGrid Core przez ACK CYFRONET AGH.
3. Uczestnikiem warsztatów może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który w terminie do 06.01.2019 r. prześle na adres e-mailowy: warsztaty.ih@upjp2.edu.pl zgłoszenie, zawierające: imię i nazwisko, e-mail (jeśli jest inny aniżeli ten, z którego dokonano zapisu), klasę, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna. Przy czym w przypadku zgłoszenia zbiorowego konieczne jest podanie indywidualnego e-maila każdego z uczniów, dane te są bowiem niezbędne dla wygenerowania poszczególnych kont e-learningowych.
4. Przesłanie zgłoszenia jest tożsame z zapoznaniem się ze sposobem przetwarzania danych osobowych (klauzulą informacyjną) oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Uczniowi, który przesłał zgłoszenie, zostanie utworzone indywidualne konto e-learningowe na wyżej wzmiankowanej platformie edukacyjnej, do obsługi którego otrzyma on do dn. 13.01.2019 r. unikatowy loginy i hasło.
6. Uczestnicy warsztatów mogą wziąć udział w konkursie z nagrodami, polegającym na rozwiązaniu zadań załączonych do trzech wybranych przez siebie modułów spośród ośmiu zamieszczonych w kursie e-learningowym. Przy czym rozwiązania zdań należy dokonać w terminie od 14.01.2019 r. do 11.03.2019 r.
7. Za rozwiązanie zadań z każdego tematu uczeń otrzymuje od 0 do 20 punktów.
8. Po zakończeniu warsztatów do dn. 22.03.2019 r. sporządzona zostanie lista rankingowa, na podstawie której przyznawane będą nagrody.
9. Wyżej wzmiankowana lista rankingowa zawierać będzie sumę punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników w wyniku wykonania zadań z trzech wybranych przez nich modułów. Gdyby metodą tą nie udało się wyłonić osób, które zajęły trzy pierwsze miejsca, powołana zostanie specjalna komisja konkursowa do ponownej oceny prac uczestników, którzy zgromadzili w sumie najwięcej punktów. Komisja ta przyjmie jako kryterium oceny oryginalności prac i samodzielności myślenia oraz poprawności rozumowania i argumentowania.
10. Nagrodą za zajęcie trzech pierwszych miejsc jest indeks Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie na studia licencjackie na dowolnie wybranym kierunku prowadzonym przez Instytut Historii oraz wartościowe nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.
12. Nagrodą dla uczestników konkursu, którzy zajmą miejsca 4-5 na liście rankingowej są nagrody rzeczowe w postaci pomocy edukacyjnych.
13. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.
14. Nauczyciele-opiekunowie otrzymają stosowne zaświadczenia.
15. Szkoła, której uczniowie zdobędą łącznie największą liczbę punktów, otrzyma egzemplarze książek przeznaczone dla biblioteki szkolnej, w ilości oraz w trybie ustalonym z dyrekcją szkoły.
16. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i zaświadczeń odbędzie się podczas finału warsztatów dn. 23.03.2019 r. w siedzibie UPJPII.