Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

"Dominikanie o Polsce i Polakach" – ogólnopolska konferencja naukowa 6 – 7 XII 2018

W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zbliżającym się jubileuszem 800-lecia obecności Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich, Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie wraz z Dominikańskim Instytutem Historycznym z siedzibą w Krakowie, zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Dominikanie o Polsce i Polakach”, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 roku w klasztorze oo. Dominikanów przy ulicy Stolarskiej 12 w Krakowie, (aula).

Chcielibyśmy, aby te wyjątkowe dla Polski rocznice stały się dogodną okazją, by wspólnie pochylić się nad rolą i miejscem dominikanów historii naszej Ojczyzny. Osiemset lat istnienia Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich to bezcenne dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz źródło wiedzy, nie tylko o samych dominikanach, lecz również o ludziach i miejscach, wśród których realizowali i realizują swój charyzmat. Nie ulega wątpliwości, iż przedstawiciele Zakonu Kaznodziejskiego od samego początku swej obecności na ziemiach polskich wywierali wpływ na ludność, uczestniczyli w kształtowaniu społeczeństw i środowisk, z którymi pracowali.

PROGRAM:

Dzień I      6 XII 2018

9.00 – 9.20 Otwarcie konferencji – Paweł Kozacki OP, Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów
Panel I (9.20 – 11.00)  
9.20 – 9.40 Dominikańskie pochodzenie i źródła hymnu Gaude Mater Polonia – dr hab. Tomasz Gałuszka OP (DIH/UPJPII)
9.40 – 10.00 Średniowieczna heraldyka polska w ceramice budowlanej z krakowskiego klasztoru dominikanów – dr Dariusz Niemiec (UJ)
10.00 – 10.20 Polska i Polacy w późnośredniowiecznym kaznodziejstwie dominikańskim – dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk (UKSW)
10.20 – 10.40 Polska i Polacy w aktach Kapituł Generalnych i Prowincjalnych Polskiej Prowincji Dominikanów w XV wieku – mgr Daniel Marek (UPJPII)
10.40 – 11.00 Dyskusja

Przerwa kawowa 11.00 – 11.20
 
Panel II (11.20 – 13.00)  
11. 20 – 11.40 Poloni ... sunt Deo odibiles heretici et impudici canes. Refleksje nad poglądami dominikanina Jana Falkenberga o Polsce i Polakach – prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (UJ)
11.40 – 12.00 Co wiedział Jan Biskupiec o Polsce i Polakach jego czasów? – mgr Jakub Turek
12.00 – 12.20 Wątki polskie w życiu codziennym dominikanów z klasztoru w Brzegu – dr hab. Krzysztof Kaczmarek, prof. UAM
12.20 – 12.40 Poloniae Mater sapiens. Znaczenie Uniwersytetu Krakowskiego w świetle mowy laudacyjnej dominikanina Michała Sieykowskiego – dr hab. Maciej Zdanek (UJ)
12.40 – 13.00 Dyskusja

Przerwa obiadowa 13.00 – 14.30

Panel III (14.30 – 16.10 )
14. 30 – 14.50 Kult św. Jacka jako patrona Polski od XVII do XX wieku – dr Elżbieta Wiater
14.50 – 15. 10 Dominikanie kontraty pruskiej wobec Polski na przestrzeni XIII–XIX wieku – dr hab. Rafał Kubicki, prof. UG
15. 10 – 15. 30 Z ziemi niemieckiej do Polski... Geneza przybycia i pobyt Jana Tetzla OP w Polskiej Prowincji Dominikanów w latach 1501–1510 – Tomasz Kalisz OP (UPJPII)
15.30 – 15.50 Polska i Polacy w opinii dominikanina – Gdańszczanina Martina Grünewega – dr Michał Skoczyński (UAM)
15.50 – 16.10 Dyskusja

Przerwa kawowa 16.10 – 16.30

Panel IV (16.30 – 18.10)
16.30 – 16.50 Dominikanin na Syberii. Faustyn Ciecierski OP o polskich zesłańcach na Syberię za czasów panowania cara Pawła I – mgr Piotr Ewertowski (UAM)
16.50 – 17.10 Dziennik Ignacego Klimowicza OP o polskich duchownych zesłanych do Tunki na Syberii po 1863 roku – prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski (KUL)
17.10 – 17.30 Troska o jedność narodu polskiego w świetle Mowy religijnej Piotra Korotkiewicza OP – mgr Adrian Cieślik (UPJPII)
17.30 – 17.50 Literatura nt. historii Polski w XIX-wiecznej bibliotece dominikanów lwowskich – mgr lic. Marek Miławicki OP (DIH)
17.50 – 18.10 Podsumowanie pierwszego dnia obrad

Dzień II      7 XII 2018

Panel V (9.00 – 10.40)
9.00 – 9.20 Dominikanie sojusznicy Korony Polskiej. Zakon Kaznodziejski w polityce kościelnej Władysława II Jagiełły na ziemiach południowo-wschodnich państwa polsko-litewskiego – dr hab. Tadeusz M. Trajdos, prof. emeritus IH PAN
9.20 – 9.40 Zamach na Stanisława Augusta Poniatowskiego w świetle źródeł dominikańskich – dr Wiktor Szymborski (UJ)
9.40 – 10.00 Motywy patriotyczne w sztuce dominikanów prowincji litewskiej w XVIII i początkach XIX wieku – dr Andrzej Wróblewski  
10.00 – 10.20 Dominikanie prowincji litewskiej a edukacja młodzieży polskiej w latach 1795–1832 w oparciu o źródła z Narodowego Archiwum Historycznego na Białorusi – dr Raisa Zianiuk

10.20 – 10.40 Dyskusja
 
Przerwa kawowa  10.40 – 11.00
Panel VI (11.00 – 12.40)
11.00 – 11.20 Stosunek dominikanów gidelskich do historii ojczystej w świetle inwentarza bibliotecznego z 1903 roku – dr Tomasz Stolarczyk (BUŁ)
11.20 – 11.40 Wątki polskie w materiale kronikarskim konwentu krakowskiego w latach 1939–1945 – mgr Katarzyna Matyja (DIH/UPJPII)
11.40 – 12.00 W obronie Ojczyzny. Wojenne losy Józefa Marii Bocheńskiego OP – dr Robert Zadura
12.00 – 12.20 Dominikanie wobec sytuacji społeczno-politycznej w Polsce „ludowej” w latach 1945–1956 – mgr Marcin Sanak (UJ)
12.20 – 12.40 Dyskusja
Podsumowanie konferencji
13.00 Obiad