Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

"Św. Joanna Beretta Molla. Komunikacja i Oddziaływanie Społeczne" – międzynarodowa konferencja naukowa 10 XII 2018

Arcybiskup dr Salvatore Pennacchio
Nuncjusz apostolski w Polsce
Arcybiskup prof. dr hab. Marek Jędraszewski
Metropolita krakowski
Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Stowarzyszenie Świętej Joanny Beretty Molli

zapraszają na zorganizowaną przez
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
Z SERII EDUKACJA MEDIALNA – II
Św. Joanna Beretta Molla
Komunikacja i Oddziaływanie Społeczne

która odbędzie się w Krakowie
dnia 10 grudnia (poniedziałek) 2018 roku o godz. 9.00
w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Bobrzyńskiego 10

Ufam, że kolejna konferencja z cyklu Edukacja Medialna, biorąc sobie
za przykład Joannę Berettę Mollę, stanie się okazją do pogłębionej refleksji,
dobrze później zakomunikowanej społeczeństwu. W imieniu Papieża
Franciszka, przekazuję jego Apostolskie Błogosławieństwo, życząc, aby ta
Konferencja przyniosła dobre owoce.

Abp dr Salvatore Pennacchio
Nuncjusz apostolski w Polsce

Zaproszenie do udziału w konferencji było dla mnie okazją do
spędzenia czasu ze świętą niezwykłą i zwyczajną zarazem. Świętą, która w
codzienności życia, w wymiarze rodzinnym i zawodowym ukazała swoją
postawę zachwytu ludźmi i światem. Siebie samą widziała w kontekście troski
o drugiego człowieka, a miłość była dla niej spełnieniem w darze ofiary za
życie. Jej heroiczna decyzja ratowania poczętego dziecka była zwieńczeniem
całokształtu jej filozofii życiowej, w której drugi człowiek był dla niej
największą wartością, niezaprzeczalnym darem spotkania.

Dr Agnieszka Guzik
Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ

Zafascynowała mnie jej postać, gdyż jest świętą na obecne czasy.
Kobieta wykształcona, inteligentna, delikatna i stanowcza, niepozwalająca
sobą poniewierać, umiejąca zatroszczyć się o swoją godność, dbająca o swój
wygląd i urodę, a jednocześnie bez krzty próżności. Święta Joanna Beretta
Molla miała czas dla Boga, Rodziny i Przyjaciół.

ks. dr hab. Robert Nęcek
Kierownik Katedry Edukacji Medialnej UP JPII

Oglądając fotografie Joanny Beretty Molli, a później obrazy
świętej łatwo zauważyć, że wszędzie towarzyszy jej uśmiech i kobiece
piękno. Potrzebujemy teraz takich świętych, takich jak my sami, zwykłych,
ale w tej zwyczajności nadzwyczajnych. Dla wielu kobiet, również dla mnie,
jest przykładem, do którego w codzienności warto dążyć.

Mgr Joanna Sobczyk-Pająk
Właścicielka Pracowni Arsarti, Artystka i Fotograf

Świadoma zgoda na cierpienie i śmierć nie jest przypadkowym
wyborem jednej z wielu równoważnych opcji. Jest to wybór życia jako wartości
nadrzędnej. Wymaga głębokiej i przenikliwej refleksji nad własną tożsamością
społeczną i religijną, a także rozpoznania, zrozumienia i przyjęcia wszystkich
konsekwencji owej zgody.

Dr hab. Dariusz Wadowski
Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej KUL

 

 

PROGRAM:

 

Przywitanie
9.00 – 9.10 - ks. dr hab. Robert Nęcek
kierownik Katedry Edukacji Medialnej UPJPII
Słowo wstępne
9.10 – 9.20 - ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
ks. prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż
dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Sesja 1
abp dr Salvatore Pennacchio
nuncjusz apostolski w Polsce
Świadectwo św. Joanny Beretty Molli
9.20 – 9.35 - abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski
Chrześcijańska koncepcja małżeństwa na przykładzie małżeństwa
św. Joanny i Piotra Mollów

 

9.35 – 9.50 ks. dr Krzysztof Białowąs
postulator rzymski, Kongregacja ds. Świętych, Watykan
Św. Joanna Beretta Molla – życie za życie droga na ołtarze
9.50 – 10.05 - ks. prof. nadzw. dr hab. Sławomir Bukalski
Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Szczeciński
Miłość małżeńska w życiu św. Joanny Beretty Molli.
Analiza psychologiczno-teologiczna
10.05 – 10.20 - dr Agnieszka Guzik
Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej
Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
Życie to spotkanie. Postać św. Joanny Beretty Molli w świetle
pedagogiki personalistycznej
10.20 – 10.35 - dr Katarzyna Drąg, dr Klaudia Cymanow-Sosin
dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
wicedyrektor tegoż Instytutu
Obecność i świadectwo życia Joanny B. Molli – analiza zawartości przekazów
prasowych na wybranych przykładach
10.35 – 10.50 - mgr Joanna Sobczyk-Pająk
Właścicielka Pracowni Arsarti, artystka i fotograf
Wizerunek współczesnego świętego w malarstwie formą komunikacji ze światem
Sesja 2
11.30 – 11.45 - ks. dr hab. Robert Nęcek
kierownik Katedry Edukacji Medialnej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Rola empatii w komunikacji małżeńskiej na przykładzie św. Joanny i Piotra Mollów
11.45 – 12.00 - dr hab. Dariusz Wadowski
Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aksjologiczne aspekty komunikacji medialnej w świetle przesłania św. Joanny Beretty Molli
12.00 – 12.15 - ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
Kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Przekonać dzisiaj do wierności: casus informacji internetowych o św. Joannie Beretta Molla
12.15 – 12.30 - ks. dr Marian Gavenda
rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Słowacji
Medium jako komunikacja w prawdziwej wzajemnej relacji.
Analiza korespondencji listownej między Joanną Berettą a Piotrem Mollą
12.30 – 12.45 - red. mgr Olimpia Górska
TVP Kraków
Media pro life, media pro choice, a droga i wybór Joanny Beretty Molli
12.45 – 13.00 - prof. dr hab. Pavol Dancak
kierownik Katedry Filozofii i Religioznawstwa, Uniwersytet w Preszowie
Edukacja i kultura życia w kontekście współczesnych przemian społecznych
13.00 – 13.15
ks. dr Piotr Gąsior
tłumacz książek, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Zagórzu
Św. Joanna Beretta Molla zachwyca w świetle Mulieris dignitatem Jana Pawła II

Komitet Organizacyjny
Ks. dr hab. Robert Nęcek
Kierownik Katedry Edukacji Medialnej
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII
Red. mgr Magdalena Drohomirecka
Asystent w Katedrze Edukacji Medialnej UPJPII i TVP Info