Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

"Kościół i misja" – międzynarodowe sympozjum naukowe w Rzymie 18 – 19 II 2019

KATEDRA EKLEZJOLOGII WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

KOMITET NAUK TEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

mają zaszczyt zaprosić na

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE

KOŚCIÓŁ I MISJA

18 lutego (poniedziałek) – 19 lutego (wtorek) 2019 r.
Rzym, Vicolo Doria 2 (piazza Venezia)

 

PROGRAM poniedziałek (18 II)

9:00: – 9:15 Otwarcie obrad – prof. dr hab. Piotr Salwa, dyr. Stacji Naukowej PAN w Rzymie
Teologiczne wprowadzenie – prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UPJPII

9:15 – 9:30 Synagoga a rodzący się Kościół
Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, PWT Wrocław

9:30 – 9:45 Dlaczego misja według Apostoła Narodów?
Prof. dr Andrzej Gieniusz CR, Università Urbaniana Roma

9:45 – 10:00 Ojcowie greccy i łacińscy o głoszeniu chrześcijańskiego Boga
Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur, KUL Lublin

10:00 – 10:15 Luksusowe psałterze chrystologiczne XIII stulecia: ewangelizacja elit
Dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII Kraków

10:15 – 10:30 Edukacyjno – pedagogiczna działalność Kościoła w średniowieczu
Dr Marek P. Chojnacki OCist., UPJPII Kraków

10:30 – 10:45 Misja pasterza Kościoła w nauczaniu S. Hozjusza i R. Saraha
Dr hab. Stanisław Kozakiewicz OSPPE, Prof. UWM Olsztyn

10:45 – 11:15  Przerwa (kawa / poczęstunek)

11:15 – 11:30 Wiara i kultura: propozycja dla ponowoczesnej Europy
Prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, Uniwersytet w Trnawie, Słowacja

11:30 – 11:45 Treść misji Kościoła dzisiaj
Ks. dr Józef Morawa, Kraków

11:45 – 12:00 Globalizacja wyzwaniem dla misji Kościoła katolickiego
Prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TCh, WT UAM Poznań

12:00 – 12:15 Pojednanie jako misja Kościoła
Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL

12:15 – 12:30 Posłannictwo kościelne w ujęciu H. U. von Balthasara
Ks. dr Paweł Pielka, UPJPII Kraków

12:30 – 13:30  Dyskusja

 

PROGRAM wtorek (19 II)

9:00 – 9:15 La Chiesa e la vita monastica in sant’Agostino
Prof. dr hab. Bazyli Degórski OSPPE, Università Angelicum Roma

9:15 – 9:30 Una visione di missionarietà in alcuni scritti di san Tommaso d'Aquino
Prof. dr Margherita M. Rossi, Università Angelicum Roma

9:30 – 9:45 Koncepcje Kościoła a realizacja jego misyjności
Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UPJPII Kraków

9:45 – 10:00 Inculturazione e nuovo umanesimo
Prof. dr Carmelo Dotolo, dziekan FM, Università Urbaniana Roma

10:00 – 10:15 Duchowość misji
Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, UPJPII Kraków

10:15 – 10:45 Przerwa (kawa / poczęstunek)

10:45 – 11:00 Misyjność ad intra i ad extra w Czadzie i północnym Kamerunie
Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, UKSW Warszawa

11:0– 11:15 Ewangelizacja, reewangelizacja i ekumenizm
Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, WT Uniwersytet Opolski

11:15 – 11:30 Misja u prawosławnych
Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, KUL Lublin

11:30 – 11:45 Misja Kościoła w Azji
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, UPJPII / UJ Kraków

11:45 – 12:45 Dyskusja. Podsumowanie
Dr Marek P. Chojnacki OCist., UPJPII Kraków